Trots att utvecklingen i de vårsådda fälten gått långsamt har rågen på varmare växtplatser ryckt iväg och flaggbladet växer nu ut.

Tillväxtskedet varierar mycket i rågfälten denna vår beroende på åkrarnas läge och såtiden. I de längre hunna fälten började flaggbladet växa ut i förra veckan vilket betyder att vi där efter hand går mot axgång speciellt när vädret nu blivit varmt.

Om en sen stråstärkning är planerad att utföras gäller det nu att följa med beståndens utveckling så att man inte försover sig och låter axen komma fram.

 

Denna sida är uppdaterad den 25.5.2020 av Jan Grönholm, NSL