Tukes har nu beviljat undantagstillstånd för bekämpning av bl.a. kålmalens andra generationens larver efter avslutad blomning!

Pga. det extrema nödläget på insektfronten har Tukes beviljat undantagstillstånd för bekämpning av kålmalens andra generationens larver, kålfjäril, rapsbagge och skidgallmygga OBS! efter avslutad blomning i rybs, raps, senap och oljelin! Undantaget gäller under tiden 6.7. – 30.9. 2016.

 

Preparaten som godkänts är :

  • Decis Mega: Bruksmängd 0,1-0,15 l/ha, totalt max tre gånger under växtsäsongen och med karenstiden 45 dygn.
  • Karate Zeon: Bruksmängd 37-50  ml/ha, totalt max två gånger under växtsäsongen och med karenstiden 35 dygn.

 

Bekämpningströskeln uppgår till 2-3 larver per planta och bekämpningen skall uttryckligen utföras som nattbesprutning!

 

Denna sida är uppdaterad den 12.7. 2016 av Jan Grönholm, NSL