Tyvärr är för mycket för mycket, – så även av det goda regn som vi ännu för en dryg vecka sedan önskade att skulle komma!

På de områden av Sällskapets vida prärie där förra veckans regnmängder översteg 50 mm ser man nu gulnande grödor. På en del håll har det faktiskt fallit ca 90 mm regn sedan vårbruket!

Kornfält är värst drabbade men också flera vårvetefält börja nu skifta i gult på tätare leror. Notera dock att gulfärgningen i fälten också kan bero på tidiga angrepp av DTR i vårvete och bladfläcksjuka i korn!

Om de tidiga angreppen av svampsjukdomar får fältet att se allmänt lidande och gulfärgat ut så bör angreppen stoppas om inte fältet lider allvarligt av vätan.

På områden med rikligare regn är det också problem med bärigheten så att man bara inte kommer fram trots att ogräsen växer sig stora och svampsjukdomarna frodas. Minimidoser är att glömma om bekämpningarna drar ut på tiden och på ogräsbekämpningssidan om vädret fortsätter svalt. Lågdosmedel har i allmänhet bättre effekt än hormonpreparat i svalt väder.

Notera dock att om du ifjol eller för några år sedan på fältet där det nu växer vårsäd odlat Clearfield oljeväxtsorter så måste deras eventuella spillplantor absolut bekämpas med hormonpreparat! Vid behov kan man ju spetsa dessa med något lågdosmedel för att få effekt i nu rådande svalt väder eller om jättebaldersbrån finns.

Till all tur har det hittills varit rätt lugnt på skadedjursfronten men många oljeväxtfält börjar bilda knoppar så var på din vakt! I tidigt knoppstadium är bekämpningströskeln en bagge per varannan planta medan tröskeln efterhand stiger till 2-3-st/planta mot begynnande blomning.

Kom ihåg att om man har en icke Clearfield-sort och tänker bekämpa ogräs med Cloud skall det ske senast vid 3-bladsstadiet och med Galera senast vid 4-bladsstadiet. Antalet gäller de riktiga, dvs. örtbladen!

Om man har en Clearfield-sort skall ogräsbekämpningen i dessa fält ske med Clamox + Dash eller Cleravo + Dash senast vid oljeväxternas 8-bladsstadie.

 
Denna sida är uppdaterad den 13.6.2017 av Jan Grönholm, NSL