Tyvärr är väderstationerna ännu på service och kalibrering.

Tyvärr är väderstationerna ännu på erforderlig service och kalibrering men torde fås i tjänst igen inom någon vecka.

Det som man ändå kan följa med är tjäldjupet. Det hittas under kolumnrubriken ”Försök”. Den 5.2. 2018 uppgick tjäldjupet i Västankvarn till omkring 20 cm både på plöjd mark och i vall. Tjäldjupet i Stor-Sarvlax gick några cm djupare ned.

Speciellt för lerjordarna är tjälen mycket välkommen!

 

Denna sida är uppdaterad den 12.2.2018 av Jan Grönholm, NSL