Under den här veckan har det på Sällskapets område nu kommit mellan 20 – > 30 mm vilket både försenar slutförandet av sådden men som också förorsakar klar risk för svår skorpa på redan sådda speciellt leråkrar om vädret, mot förmodan, skulle slå om och bli hett och soligt!

Mängden regn som fallit under denna vecka har för dem som hann få sått före för det mesta varit till fördel för groningen och uppkomsten har hittills varit bra speciellt då de tidigare sådderna ofta är gjorda på lättare jordar. De spirande vårbroddarna ser på många håll hittills fina ut!

Också de höstsådda grödorna har dragit nytta av tidigare värme och regn så att tillväxten nu är god i dessa fält. Långt kommen råg bildar flaggblad så om en sen stråstärkning före axgång planeras så gäller det att följa med utvecklingen så att man inte försover sig!

Men på plana lerjordar stod det dock vatten på många platser redan i går kväll vilket aldrig är bra genast efter sådd. Det uppstår lätt tillslamning med syrebrist som följd varvid korn lättast börjar gulna.

Sedan tillkommer ju den klara risken för svår skorpbildning på senare sådda fält som inte hunnit komma upp. Riskerna är störst på plana ler- och mjäljordar med lägre mullhalt, på tillpackade vändtegar och på skiften som såddes just före regnen med milt våld! Ta skorpbildningen på allvar och börja planera skorpbrytningen redan nu! Mest hotande blir läget om ösregnen följs av värmebölja kombinerad med blåst.

Spannmål tål i allmänhet en skorpbrytande harvning bra även om en del uppkomna blad slits av. Om spannmålsgroddarna som är under jorden börjar färgas gula och får ett vridet växtsätt är det bråttom med skorpbrytningen! Vänta tills marken torkat lämpligt, ställ in ett harvningsdjup på 2-3 cm (enligt sådjup), knip fast i ratten, se framåt och kör.

Grödor s.s. oljeväxter, bönor och ärt tål däremot inte avslitandet av plantor varför en eventuell skorpbrytning på dylika fält bör prövas att utföras med mildare verktyg s.s. vält.

 

Denna sida är uppdaterad den 20.5.2021 av Jan Grönholm, NSL