Under denna vår har vi haft en lång period med minusgrader på nätterna och först under de senaste två nätterna har det pga. regnen varit frostfritt. I förra veckan uppgick nattkylan rent av till t.o.m. drygt 7 minusgrader vilket gör att utvecklingen i naturen stått stilla.

Det faktum att vi en längre tid har haft kalla nätter följda av svala dagar har gjort att värmesumman stampat på stället. Det syns som mycket långsam tillväxt i höstgrödor och vallar.

Också ogräsen har legat lågt så därför finns hittills nästan enbart höstgrodda ogräs i höstgrödefälten. Bl.a. det här gör att man bör ta det lugnt med ogräsbekämpningarna och vänta tills också vårgroende ogräs hunnit gro, – annars kan man i värsta fall bli tvungen att ogräsbekämpa en gång till.

Utvecklingen har stått stilla: Det kalla vädret har, som sagt, gjort att tillväxten och utvecklingen varit mycket långsam, – endast rågfält med soligt läge har nu nått så långt att den första noden börjar bildas efterhand.

Stressa inte grödorna ytterligare: Därtill tar en bekämpning alltid på grödan vilket gör att man inte skall utföra bekämpningar före eller efter frost! Kom ihåg detta om vädret igen slår om och blir klart med kalla nätter.

Höstveten på leriga, magrare kullar har verkligen tvinväxt och det senaste regnet på ca 8 -13 mm var verkligen välkommet även om det avbröt den trevande starten på vårbruket.

Höstveten, speciellt på lägre belägna, plana leror, har på en del håll frusit upp under våren och de fortsatta kalla nätterna har inte förbättrat läget. Lilla färgningen pga. av frost går i allmänhet över men en uppfryst planta klarar sig bara om den nu på våren hinner och orkar skjuta ut nya grövre vita rötter som ankrar fast plantan och säkerställer tillgången på vatten och näring. De ca en millimeter tjocka (= tunna!), gråfärgade höströtterna klarar inte av att hålla uppfrysta plantor i liv under sol och blåst.

 

Denna sida är uppdaterad den 6.5.2021 av Jan Grönholm, NSL