Under nu rådande läge med mycket grönskott kan det vara frestande att brådmogna beståndet med hjälp av Glyfosat men observera att detta är förbjudet i de flesta fall i Finland. OBS! Se till att vi inte förstör vårt goda rykte med rena produkter pga av rester av förbjuden, sen Glyfosatbehandling före skörd!!

Pga. mycket grönskott kan det vara frestande att brådmogna beståndet med hjälp av Glyfosat men vi bör vara observanta på att detta är förbjudet i de flesta fall i Finland. OBS! det är nu mycket viktigt att vi inte klåpar och förstör vårt goda rykte med rena produkter pga av rester av förbjuden, sen Glyfosatbehandling före skörd!

I detta nu är glyfosatbehandling före skörd förbjuden i all livsmedelsspannmål och också i utsäden.

Glyfosatbehandling före skörd är nu tillåten bara i foderkorn och -havre för eget bruk och den skall göras minst 10 dygn före skörd och fukthalten i spannmålen skall underskrida 30 %.

Glyfosatbehandling är nu också i princip godkänd i oljeväxter men det gäller att noggrant kolla med uppköparen för dessa har full rätt att ställa strängare villkor och förbjuda all användning före skörd!

 

Denna sida är uppdaterad den 28.8.2020 av Jan Grönholm, NSL