Uppföljning av ärtvecklare

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område. Också ärtbladlöss finns nu lokalt.

Vi har under vecka 25 vid midsommartider igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

Både vid den första avläsningen av fällorna på måndagen den 27.6. och i dag den 30.6. överskreds gränserna både i Ingå och i Liljendal.

I Ingå fanns det på måndagen 15 och 9 st och idag 17 och 5 st ärtvecklare i de två fällorna. Ärterna i Ingå är av sorten Rokka och de är sådda den 14.5.

I Liljendal fanns det på måndagen 6 och 13 st och idag 15 och 20 st ärtvecklare i de två fällorna. Ärterna är av sorten Ingrid och de är sådda den 16.5.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

Nästa gång görs observationerna på måndag nästa vecka.

Lokalt förekommer det nu i ökande grad ärtbladlus i bestånden. Ärtbladlusen är ca 2-3 mm lång och svagt ljusgrön. Gränsen för bekämpning är 5 st per skott men de gömmer sig inne i toppskottets bladveck och för att kunna räkna dem bör man slå det avrivna toppskottet mot en utbredd handflata. Det kan också finnas helt nyfödda nya löss som är små och som gömmer sig inne i bladveck så det gäller att försiktigt öppna upp bladen i toppen av ärtplantan för att hitta dessa. Bekämpning sker med Pyretroider.

Denna sida är uppdaterad den 30.6. 2022 av Jan Grönholm, NSL