Uppföljningen av förekomsten av ärtvecklare 8.7.2022

Redan vid den första avläsningen av fällorna på måndagen den 27.6., den följande på torsdagen den 30.6. överskreds gränserna både i Ingå och i Liljendal.

Mängden ärtvecklare har bara ökat sedan dess!

I Ingå fanns det förra veckan på måndagen 15 och 9 st, på torsdagen 17 och 5 st och denna vecka påmåndag, 57 och 27 och på torsdagen 55 och 12 st ärtvecklare i de två fällorna. Ärterna i Ingå är av sorten Rokka och de är sådda den 10.5.

Också vid uppföljning i Karis har förekomsten av ärtvecklare varit synnerligen riklig.

I Liljendal fanns det förra veckan på måndagen 6 och 13 st, på torsdagen 15 och 20 och denna vecka på måndag 21 och 21 och på torsdagen 31 och 20 st ärtvecklare i de två fällorna. Ärterna i Liljendal är av sorten Ingrid och de är sådda den 16.5.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

Enligt resultaten från uppföljningen på dessa platser tyder det på att eventuell bekämpning bör göras i slutet av denna vecka.

Nästa gång görs observationerna på måndagen nästa vecka.

Lokalt förekommer det nu i ökande grad ärtbladlus i bestånden. Ärtbladlusen är ca 2-3 mm lång och svagt ljusgrön. Gränsen för bekämpning är 5 st per skott men de gömmer sig inne i toppskottets bladveck och för att kunna räkna dem bör man slå det avrivna toppskottet mot en utbredd handflata. Det kan också finnas helt nyfödda nya löss som är små och som gömmer sig inne i bladveck så det gäller att försiktigt öppna upp bladen i toppen av ärtplantan för att hitta dessa. Bekämpning sker med Pyretroider eller Teppeki.

Denna sida är uppdaterad den 8.7. 2022 av Jan Grönholm, NSL