Valborgschampagnen är slut och allvaret kallar! Höstsädens ogräsbekämpning bråds-kar!

De lokalt rikliga regnen har stört vårbrukandet men en positiv sak har varit att höstsädsbroddarna tack vare regnen, och den nu ökande värmen, i allmänhet börjar komma i gång på allvar. Rågen har tänjt på sig, den första noden är bildad och i varmare lägen bildas den andra noden efterhand. Höstvetesbroddarna har under de svala förhållandena bestockats bra och även lite luckigare bestånd har all möjlighet att sluta sig rätt bra bara sidoskotten utvecklar sig väl.

Regnen, åtföljda av ökad värme, har tyvärr också satt fart på speciellt de höstgrodda ogräsena s.s. baldersbrå och måra! I de hittills rådande svala förhållandena har det dröjt länge innan de vårgroende ogräsena kommit i gång men nu har även deras tillväxt startat så tidpunkten för en heltäckande ogräsbekämpning börjar brådska!

Kom ihåg att kontrollera om dina åkrar befinner sig på grundvattenområde eller intill vattendrag och se till att du i så fall noggrant följer då rådande specialregler beträffande preparat- och munstyckesval!  Tryck på denna länk för att komma till redogörelserna för bekämpningsmedlenas begränsningar i användningen!

Kontrollera före bekämpningen främst förekomsten av höstgroende ogräs s.s. baldersbrå och snärjmåra i höstsädsbroddarna, speciellt i de som är direktsådda eller sådda i lättbearbetat. Bästa ogräsbekämpningseffekten fås så länge ogräsen är måttligt stora. Lågdosmedlen verkar i allmänhet bra också mot större baldersbrån och även vid svalare temperatur.

Stråstärkning är aktuell i frodigare höstvetebestånd i slutet av bestockningen dvs. när beståndet är ca 10-15 cm långt och i råg när stråskjutningen börjar d.v.s. när den första noden bildas, vanligen vid 15-20 cm:s längd. Bara rågen inte utvecklats för långt kan stråförkortningen utföras med CCC eller 5 C i kombination med en ogräsbekämpning.

Tvätta sprutan noggrant efter sprutning med lågdosmedel om det med samma spruta senare skall besprutas känsliga grödor s.s. sockerbetor, oljeväxter eller ärt. Detta är speciellt viktigt om man blir avbruten i sprutningsarbetet t.ex. av regn och sprutvätska kommer åt att torka fast i sprutans inre!!

Denna sida är uppdaterad den 8.5.2015 av Jan Grönholm, NSL