Vallarnas ogräsbekämpning brådskar nu!

Trots att vårgroende ogräs ännu finns bara i begränsad mängd har vallarnas problemogräs nummer ett, maskrosen, nog växt till sig!

Det gäller att inte försena bekämpningen för då blir effekten begränsad-svag. Ogräsbekämpningen skall göras i maskrosens rosettstadie och absolut före maskrosens blomning! Det nu rådande varma vädret driver kraftigt på maskrosens utveckling vilket gör att eventuell ogräsbekämpningen skall göras omedelbart.

 
Denna sida är uppdaterad den 6.5.2016 av Jan Grönholm, NSL