Vallarnas ogräsbekämpning brådskar

Trots att vårgroende ogräs ännu finns bara i begränsad mängd har vallarnas problemogräs nummer ett, maskrosen, nog växt till sig!

Det gäller att inte försena bekämpningen vilken skall göras i maskrosens rosettstadie och absolut före maskrosens blomning.

I klöverfria vallar kan maskrosen bekämpas effektivt men kontrollera minimitemperaturen vid bekämpning på det medel som skall användas!

Denna sida är uppdaterad den 5.5.2014 av Jan Grönholm, NSL