Var på din vakt med vallar som utan uppehåll odlats som produktionsvallar åren 2015-2019, – de riskerar nu att få statusen permanent vall.

Vallar som utan uppehåll odlats som produktionsvallar, dvs. som hö-, ensilage eller betesvallar, riskerar att få statusen permanent vall om de ännu odlas som produktionsvallar i år då det blir deras sjätte år! Obs! De här begränsningarna gäller inte vallar som anmälts som t.ex. Naturvårdsåkrar, grönträdor, gröngödslingsvall eller skyddszoner.

I dessa tider då man borde binda CO2 är det svårt att förstå motiveringarna till att man av denna orsak måste bryta kanske ännu helt felfria, mångåriga, CO2-stinna vallar men sådana är reglerna i detta nu…

För att vallårsräknandet skall nollas måste en vall brytas efter det femte året och någonting annat, s.s. spannmål, därefter odlas under minst ett år. Om man redan nu odlat en produktionsvall i sex eller flera år så har den övergått till permanent vall varvid man måste odla en annan gröda i minst två år i följd för att vallen inte mera skall betraktas som permanent vall. Detta skall dessutom hinna göras innan Finlands totala areal av permanent vall, vid en eventuell EU-kontroll, minskat för mycket.

Man kan avbryta vallårsräknandet utan att bryta vallen genom att anmäla vallen som Naturvårdsåker eller EFA-grönträda men om vallen efter det anmäls som produktionsvall tas de tidigare vallåren i beaktande.

Notera också att om man odlat vall under de fem föregående åren kan man inte åberopa en förhöjd målskörd för t.ex. spannmålsodlingen det sjätte året, – det saknas motiveringsgrund! Här uppstår lätt ett formfel som leder till sanktioner!

En vall som fått statusen permanent vall duger inte mera som EFA-areal i form av flerårig grönträda.

 

Denna sida är uppdaterad den 20.3.2020 av Jan Grönholm, NSL