Vårbruket börjar nu vara undanstökat med välredande jordar efter en vinter med ordentlig tjäle.

Som väntat har jordarna rett sig lätt och bruket har blivit fint eftersom jordarna äntligen fått njuta av en ordentlig tjäle!

 

Bonden är aldrig nöjd påstås det och så inte heller nu, – nu börjar det bli för torrt! Risken finns för att groningen speciellt på lerjordar kommer att förbli ojämn tills vi fått en ordentlig rotblöta.

 

Torkan syns också i många höstsädsfält där broddarna inte har den ”rätta” mörkgröna färgen utan nu är rätt ljusgröna pga. att grödorna inte får fatt i N-gödslingen.

 

Också vallarnas tillväxt ger upphov till orosmoln! Först har tillväxten varit långsam i kylan och nu är torkan den begränsande faktorn. Om ni har grannar som är i behov av vallfoder så kolla med dem hur läget är innan ni går och krossar ned egna naturvårdsåkrar, gröngödslingsvallar eller övriga vallar!

 

Denna sida är uppdaterad den 29.5.2017 av Jan Grönholm, NSL