Vårbruksstarten kom sedan också igång med full fart i.o.m. värmeböljan.

I.o.m. att solen gassade från klar himmel och att temperaturen steg upp över 25-grader fr.o.m den andra veckan i maj blev det full fart på vårbrukandet. Typiskt för detta vårbruk torde ändå den ojämna upptorkningen vara. Högre delar av plöjda åkrar blev efterhand kruttorra och stenhårda medan lersvackor, dit oktobers-decembers  > 500 mm:s regn rann, var våta och sega trots att vi hade en vinter med tjäle. –  På lerjordar var det sgs. omöjligt att lätt välja en optimal tidpunkt för bearbetning!

På många håll förblev bruket grovt och harvningen, och förstås därmed också sådden, borde ha gjorts lite djupare. Tyvärr kommer vi att få se en hel del ojämna broddar om vi inte får regn under den närmaste tiden. Om fälten inte såtts med en tyngre vältkombi och sådda fält inte ännu vältats finns det all orsak att göra det under ett så torrt år som i år! UT OCH VÄLTA NU!

På oplöjd mark skedde upptorkningen över lag rätt långsamt och den fördröjdes ytterligare i tröskade fält under de strängar av skörderester som vid tröskningen kommit ut över sållen. En sådan fördröjning av upptorkandet kan synas ända fram till skörd som ojämn mogning om sommaren förblir torr! – Kanske dags att fundera på att införskaffa en halmspridarfläkt till tröskan om man gått in för enbart direktsådd!

 

Denna sida är uppdaterad den 21.5.2018 av Jan Grönholm, NSL