Varierande grobarhet speciellt i senare skördad spannmål!

Det har visat sig att grobarheterna varierar speciellt i spannmålspartier som skördats senare så att de längre stod ute i regnet! För att säkerställa det egna utsädets kvalitet bör grobarheten analyseras nu!

Analyser av spannmålsprover görs fortsättningsvis i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar!! Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

Provpåsar kan också lämnas in för vidaretransport hos Mikael Fröberg i Sjundeå, hos Ann-Sofie Lindholm i Tenala och hos Torbjörn Lönnfors i Pernå.

 

Denna sida är uppdaterad den 1.3.2016 av Jan Grönholm, NSL