Värmen och torkan bara fortsätter med svåra följder lokalt!

Den tilltagande torkan och den ihållande värmeböljan fortsätter nu på sin fjärde vecka vilket  börjar synas märkbart i naturen och på fälten!

Rågens utveckling har bara rusat vidare och i flertalet fält är axen mer eller mindre ute. Tidpunkten för sen stråstärkning är således ohjälpligen förbi men det är lika bra eftersom de stressade bestånden inte är i behov av ytterligare stråstärkning, – den stora, heta stråstärkaren gassar på varje dag!

Det verkligt stora problemet är den ojämna groningen som man redan nu kan konstatera att kommer att ge upphov till mer eller mindre ojämnt mognande bestånd i höst. Sgs. alla gårdar har ojämn groning, värst är det på de torra och hårda lerkullarna och -bältena som på många håll lyser helt grå.

Som jag senast uppmanade så kan man ännu fundera på vältning i spannmålsfält fast en del av brodden är uppe för att det behövs mindre regnmängder för att tränga ned genom en finare och tätare struktur, – när och om det nu sedan kommer regn! För att ogrodda grödor skall fås igång att gro på grovt, kruttorrt bruk krävs det stora regnmängder, ofta t.o.m. klart över 20 mm.

Tyvärr kommer vi att få se också andra negativa effekter av torkan och det är problem med N-upptagningen. Om inte gödselbillarnas spetsar trängt ned till fuktig mark kommer inte gödseln att lösa sig ordentligt före vi får ett genomblötande regn! Räkna med gulflammiga broddar.

vallsidan finns det också problem iom. att beståndena nu brådmognar trots att massan är liten. Djurgårdarna har redan under vinter tvingats använda upp alla vallfoderreserver, och ofta har man också varit tvungen att köpa till foder, så det skulle nu behövas en stor skörd.

Här skulle det nu gälla att växtodlingsbönder är solidariska med djurbönderna och bjuder ut eventuella Naturvårdsåkersvallar, Skyddszoner och egna oanvända produktionsvallar till skörd innan man själv slår ned dem eller de blivit för gamla!

 
Denna sida är uppdaterad den 24.5.2018 av Jan Grönholm, NSL