Värmesumman ökar långsamt nu, – vi hade frost i västra Nyland natten till söndagen!

Värmesumman uppgår nu i västra Nyland på Västankvarn Försöksgårds väderstation till 1129 grader räknat från första april tills i dag! Om man sått först vid månadsskiftet maj-juni har växterna däremot hunnit åtnjuta en värmesumma på bara 1004 grader. Vårveten fordrar i allmänhet kring 1100 grader för att mogna men fält som inte svampsjukdomsbekämpats har i år brådmognat en del pga. sjukdomsangreppen. Jämfört med 2014 ligger vi nu 227 grader och jämfört med 2012 100 grader efter dessa år vid samma tidpunkt.

Värmesumman ökar långsamt den här tiden på året eftersom ökningen sker med de grader som dygnets medeltemperatur överstiger 5 grader. Om det är minusgrader på natten så uppstår det inte någon betydande ökning. Det betyder att de sent sådda senare grödorna knappast kommer att mogna helt i år!

Denna sida är uppdaterad den 28.9.2015 av Jan Grönholm, NSL