Varning för fritflugor och sniglar

Förhöjd varning för fritflugor och sniglar i uppkommande höstsädsfält!

Fritflugor: Det har lokalt förekommit massvis med fritflugorunder de senaste varma dagarna! Vädret verkar nu åtminstone tillfälligt slå om och bli svalare varvid riskerna för skador är mindre. Om det därefter igen slår om och blir varmare stiger riskerna!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla och skadorna uppstår om temperaturen håller sig på minst 12-15 grader. Fällorna bör placeras ut i höjd med beståndet.

Om man har lagt ut gula limfällor så bör man ta med sig ett förstoringsglas som vapen då man beger sig på fritflugsjakt eftersom fritflugorna är små, bara 2-3 mm. Med hjälp av förstoringsglaset är det lättare att se den för fritflugor typiska blanksvarta kroppen bakom det tydligt avskilda huvudet med svagt rödskiftande ögon. Kom ihåg att genast efter bekämpningen sätta ut nya limfällor för att följa upp om åkern hålls fritflugsfri. I fällorna kan man hitta också andra flygfän ss. 3-4 mm långa ljusa stritar och spröda små Hessenmyggor.

 Bekämpningen skall ske vid grödans 1,5 bladstadie med tillräcklig dos pyretroider och riskerna är över först då grödan nått 3-4 blad.

Följande medel är godkända för bekämpning av fritflugor:

  • Decis Mega                                                                  0,15 – 0,2   l/ha
  • Karate Zeon                                                                 0,075 – 0,1 l/ha
  • Kestac/Fastac                                                               0,6 – 0,8    l/ha
  • Sumi Alpha                                                                                   0,4       l/ha
  • Cyperkill 500 EC                                                                          0,05     l/ha.

Ibland händer det att jordbrukare ringer och säger att ”det blåser och regnar så att man inte kommer ut och bekämpa fritflugor”, – det är i sådana förhållanden dock inte någon större fara på färde eftersom inte heller fritflugorna kan vara så aktiva då!

Sniglar:  Efter den senaste tidens regn,och om det finns rikligare med växtrester på ytan eller om förfrukten varit vall, så är sannolikheten stor för att det kan finnas/komma hotande mängder sniglar.

Du som ännu tänker så höstsäd bör tänka på att det finns all orsak att försöka bearbeta fälten så att ett rätt så fint bruk med bra inblandning av växtresterna fås för att begränsa sniglarnas möjligheter att efterhand avancera inåt i höstsädsfälten. Observera att sniglarna, speciellt om bruket blivit grovt eller om direktsådd görs, kan äta upp de spirande höstsädsplantorna redan under jord!

Man kan ibland speciellt på leror se tomma fläckar i en del höstsädsfält och då tror man lätt att det har varit fråga om dålig grobarhet eller skorpa. Förekomsten av sniglar observeras bäst kvälls/nattetid och/eller genom att försiktigt lyfta på och räkna sniglar under utplacerade brädstumpar!

Vid rikligare förekomst kan sniglarna försöka bekämpas med mot dem verksamma bekämpningsmedel men den förebyggande bearbetningen är dock grundläggande!

Denna sida är uppdaterad den 1.9.2021 av Jan Grönholm, NSL