VARNING! Problem med skorpbildning kan uppstå i rågfält efter veckoslutets + tisdagens regn på 20 – > 80 mm!

Under det senaste veckoslutet föll det lokalt rikliga regnskurar på t.o.m. > 40 mm och på tisdag morgon lokalt skyfall på > 50 mm! Det här gör att det i år igen lokalt finns klar risk för hård, svår-/ogenomtränglig skorpa speciellt på lerjordar. Om brodden inte kommer upp och man under skorpan kan hitta förvridna, gulfärgade, rågplantor som inte orkar tränga igenom skorpan kan det brådska med skorpbrytning om det börjar torka upp. Gå ut och kolla dina före regnet sådda rågland NU!!

 

Om det är fråga om populationsråg som såtts med tillräcklig mängd utsäde på 3-5 cm:s djup skall man inte tveka att harva för att bryta en hotande skorpa. Ställ in harven någon cm grundare än sådjup, släpp ned en eventuell långfingrad efterharv, knip fast i ratten, se framåt och kör! Spannmål tål i allmänhet harvningen bra även om en del blad slits av!

 

Men om det är fråga om en hybridråg som såtts glest, – kanske under 70 kg/ha, och grunt, – på bara 2-3 cm:s djup, blir läget knepigare! Man har inte råd att mista alltför många plantor och det finns risk för det om man harvar med S-pinnharv och pinnspetsen råkar komma ända ned till eller rent av under sådjupet. Kan skorpbrytningen klaras av med en aggressiv inställning av efterharven är riskerna ännu små. Om man är tvungen att låta S-pinnarna jobba så måste man vara mycket noggrann med att harvningen blir tillräckligt grund!

 

I fjol var nyttan av skorpbrytning i av skorpa drabbade rågfält obestridlig!

 

 

Denna sida är uppdaterad den 13.9.2017 av Jan Grönholm, NSL