Vårsädens ogräsbekämpning är efterhand aktuell:

De tidigare sådda vårsädsfälten har utvecklas så långt att ogräsbekämpningen nu är aktuell. Denna kan utföras från (3 -) 4 bladstadiet och man bör välja preparattyp och dosering enligt ogräsförekomst och sprutningsförhållanden. I de hittills rådande heta förhållandena har även gamla ”hormon”-typens preparat god effekt men det finns risk för sprutskador så att morgonsprutningar är att rekommendera!

En litet fördröjd bekämpning och inblandning av MCPA, om lågdosmedel används, ger bättre effekt på tistel och fräken. På de skiften där det förekommer måra bör mot den effektiva preparat eller preparatblandningar väljas.

Notera att de jättestora övervintrade baldersbrån som kan hittas där man direktsått eller lättbearbetat i allmänhet kräver stor dosering av lågdosmedel för att fås stoppade!

Tryck på  denna länk    för att komma till listan på medel vars användning är förbjuden på grundvattenområden eller om det finns begränsningar bl.a. i möjligheten att använda medlet i fråga flera år i rad!!!

 

Denna sida är uppdaterad den 2.6.2016 av Jan Grönholm, NSL