Vårsädens ogräsbekämpning är efterhand aktuell:

De tidigare sådda vårsädsfälten har utvecklats så långt att ogräsbekämpningen efterhand är aktuell. Denna kan utföras från (3 -) 4 bladstadiet och man bör välja preparattyp och dosering enligt ogräsförekomst och sprutningsförhållanden. I de hittills rådande svala förhållandena har preparat av lågdosmedelstyp bättre effekt än gamla hormonpreparat. Håll också reda på riskerna för nattfrost och morgonsprutningar är nu att föredra!

En litet fördröjd bekämpning och inblandning av MCPA, om lågdosmedel används, ger bättre effekt på tistel och fräken. På de skiften där det förekommer måra bör mot den effektiva preparat eller preparatblandningar väljas.

Notera att de stora, övervintrade baldersbrån som kan hittas där man direktsått eller lättbearbetat i allmänhet kräver stor dosering av lågdosmedel för att fås stoppade!

Tryck på  denna länk    för att komma till listan på medel vars användning är förbjuden på grundvattenområden eller om det finns begränsningar bl.a. i möjligheten att använda medlet i fråga flera år i rad!!!

 

Denna sida är uppdaterad den 6.6.2017 av Jan Grönholm, NSL