Vårsädsfältens akuta bekymmer med svampsjukdomar och risk för liggsäd:

Angreppen av speciellt kornets bladfläcksjuka har under den senaste veckan i fält med högre risk för angrepp ökat explosionsartat och bladfläckarna på de värst angripna fälten börjar redan nå de allra översta bladen!

Sådana fält ser redan på håll sjuka ut och angreppen hotar att slå ut hela bestånden.

Angreppen av vetets bladfläcksjuka, DTR, har i riskfält ökat kraftigt och de värst angripna fälten börjar gulna och tillväxten stannar upp. Vårvetefält med frisk förfrukt har i allmänhet ännu hållits rätt friska varför man kan avvakta läget och försöka skjuta på svampbekämpningen till axgången och då vid behov kombinera denna med en bekämpning av vetemyggor.

Det är skäl att följa med situationen speciellt noggrant i de fält som redan tidigt ogräsbekämpats utan inblandning av svampbekämpningsmedel och i fält där man i samband med ogräsbekämpningen bara använt minimidoser av ett enda medel i och med att sjukdomstrycket i nu rådande väderleksförhållanden är MYCKET stort!! I ett så högt sjukdomstryck som nu råder krävs det att man använder kombinationspreparat och att doseringen är tillräckligt stor för att angreppen skall kunna hållas tillbaka!

Lönsam svampbekämpning kräver fält med hyfsad skördepotential men i år ser fält som inte drunknat ut att ha hyfsad – god skördepotentional. Fält där grödan skadats av vätan och gulnar ger knappast den skördeökning som krävs för att betala svampbekämpningen. Bekämpningströskeln i lovande fält går vid angrepp på det tredje bladet uppifrån i bestånd med en skördepotential, – mot 4 000 kg/ha. Det kan också löna sig att svampbekämpa bara bättre delar av fälten och sedan tröska dessa skilt.

Lönsamheten för svampbekämpning i vårsäd har i allmänhet varit bättre i vete än i korn. Obekämpade maltkorn riskerar dock, om angreppen är svårare, att inte duga till maltkorn pga. för små kärnor!

Stråstärkning kan vara behövlig främst i frodigare kornfält som ännu inte gått i ax:

Om fältet ändå måste bekämpas mot svampsjukdomar är tröskeln för att samtidigt utföra stråstärkning lägre. Vårvetefält kräver rätt sällan en ny stråstärkning om en stråstärkning med CCC-typens preparat gjorts tidigare medan frodiga, tätare kornfält i nu rådande väderlek kan hotas av liggsäd. Stråstärk bara fält som inte skadats av väta och som vanligen inte lider av torka!

Denna sida är uppdaterad den 19.6.2014 av Jan Grönholm, NSL