Vårspillsäd som klarat den milda vintern är ett nytt problem i årets höstsäd!

Eftersom spillsäd av vårsäd från i höstas klarat den milda vintern kan man nu i många, kanske främst, höstvetesfält hitta oroande höga mängder plantor av speciellt korn. Kornplantorna har bestockat sig mycket väl och det finns en klar risk för att brödsädesdugligheten hotas av inslaget av korn! Kontrollera fälten nu och dokumentera var den värsta infektionen finns, – det kan vara all orsak att tröska infekterade partier skilt från rena för att inte riskera handelsdugligheten!

 

Denna sida är uppdaterad den 16.6.2015 av Jan Grönholm, NSL