Verkligen varierande bestånd efter regnen!

Som det var att vänta har det efter regnen grott både grödor och ogräs. Sent grodd spannmål har nu 3-5 blad och borde nu ogräsbekämpas. Observera dock att man INTE får utföra ogräsbekämpning i bestånd som gått i ax! Det betyder att eventuell ogräsbekämpning bara kan vara aktuell i bestånd som inte alls grott genast vid sådd utan helt efter regnen. Tag inga risker med att få rester av bekämpningsmedel i skörden!

 

Visst harmar det att se att nya ogräs grott till också i bestånden som är i ax men där finns nog tyvärr också andra problem! På många håll frodas nu nya sidoskott och i så gott som alla åkrar har vi varierande mängd av ny broddskjutning på gång, – alltså stor risk för ”Fazers Blandade” i höst!

 

Denna sida är uppdaterad den 13.7. 2018 av Jan Grönholm, NSL