Vi på det Nyländska Sällskapet har inte någon som sköter dräneringsplanering men nu finns det alla tiders chans att av våra Österbottniska kollegor få dräneringsplanering utförd också i södra Finland.

Dräneringsplanerarna från Österbottens Svenska Lantbrukssällskap erbjuder Svenskspråkiga tjänster för jordbrukare och dikningssammanslutningar.

 

Resekostnaderna finansieras av Jordfonden och detta möjliggör att tjänsterna kostar samma i Södra Finland som i Österbotten.

 

För täckdikning har man möjlighet till ett investeringsstöd på 35% (och ytterligare 5% om området befinner sig på sura sulfatjordar). I praktiken uppgår stödet till 1,47€ per löpmeter täckdike (och 1,68€ på sura sulfatjordar).

 

För rörläggning är investeringsstödet 40% och ytterligare 20% med goda skäl. Bidraget förutsätter minst 2 markägare intill varandra.

 

Följande tjänster erbjuds:

– täckdikningsplaner

– rörläggningsplaner

– uppdatering av kostandsfördelningslängder för dikningssammanslutningar, mätning av utfall – uppgörande av längdskärningar, 3d- modeller för utfallsrensning

 

Kontakta dräneringsplanerarna så fort som möjligt och reservera en tid för en kartläggning av jordbruksskiften för täckdikning.  När du ringer/ e-mailar behöver vi basskiftessignum på skiftet du önskar täckdika, – om det är frågan om komplettering av gammalt täckdikningssystem uppge också dräneringskartans förrättningsnummer.

 

OBS! För att utnyttja tiden effektivt reserverar vi veckorna 38-39 för kartläggning och grundundersökning inför täckdikningsplanering. Vi strävar till att få så många projekt som möjligt under samma resa.

 

Kontakta ÖSL:s dräneringsplanerare, gärna vecka 36-37;

Mikael Blomqvist, 050 379 5905, mikael.blomqvist@proagria.fi

Simon Nässlin, 050 4310 734, simon.nasslin@proagria.fi

Läs mera på

https://www.lantbrukssallskapet.fi/radgivingstjanster/vatten-och-miljo/

 

 

Denna sida är uppdaterad den 6.9.2019 av Jan Grönholm, NSL