Vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Trots att regnet bara öst ner under en stor del av december månad är det bara att inse att det nog är Jul på kommande också i år! Man bör försöka se positivt på läget och tänka att det är bra för grundvattennivån och att regnet rinner bort av sig själv men på många håll i västra Nyland har det under december månad fallit långt över 100 mm på marker som redan förut var mättade…

Tyvärr kan man därför se vad de ihållande ösregnen ställt till med speciellt på planare lerjordar. Vattnet har långa tider stått, och ännu står, kvar på åkrarna vilket lett till att markytan tillslammats svårt.

Om vi under senaste vår under vårbruket på många håll fått njuta av det bästa bruket på många år, eller rent av på mannaminne, så kan man redan nu bäva för nästa vårs bruk!

Låt oss inte måla f-n på väggen utan nu är det tid för firandet av en God Jul och ett Gott nytt År!

 

Denna sida är uppdaterad den 23.12.2019 av Jan Grönholm, NSL