Vi söker förstärkning till försöks-teamet

Nylands Svenska Lantbrukssällskap söker en Försökstekniker till Västankvarn, Ingå

Vi söker en Försökstekniker till vårt team inom NSL Försök i Västankvarn, Ingå. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra maskinarbeten med de maskiner som används inom försöksverksamheten, samt att ansvara för maskinservice. Till arbetet hör även att delta i olika försökstekniska arbeten gällande fältförsöken.

Vi förväntar oss att sökanden har lantbruksutbildning eller praktisk erfarenhet av lantbruk. Erfarenhet av GPS-teknik/precisionsodling är till fördel. Viktigt är att du är noggrann, ansvarsfull och har god social kompetens.

Vi kan erbjuda mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter, möjlighet att jobba med nya tekniska lösningar inkluderat skolning i användning av den nya tekniken, fexibla arbetstider och en god arbetsgemenskap. Vid behov kan också deltidsanställning övervägas.

Ansökan med CV riktas till Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Elisabetsgatan 21 B 8, 00170 Helsingfors. Tilläggsinformation ges av försöksledare Patrik Erlund tfn 0400-860 630, patrik.erlund@nsl.fi eller fältmästare Martin Träskman tfn 040-7073 197, martin.traskman@nsl.fi.

Ansökan bör lämnas in per e-post till försöksledaren senast den 1.3.2024.