Vi söker förstärkning till vårt bokföringsteam

Nylands Svenska Lantbrukssällskap söker en bokförare till Borgåkontoret

Huvudsakliga arbetsuppgifter gäller allehanda bokföring och skattedeklarationer i första hand för lantbruksföretagare. Eftersom allt fler lantbruk åtminstone delvis bedrivs under andra företagsformer räknas kunskaper i affärsmässig bokföring som stark merit.

Vi förväntar oss att sökanden har lantbruks och/eller merkantil utbildning eller praktisk erfarenhet av dylika frågor. Vi är ett team på 5 personer som kan vägleda dig om du känner dig osäker i början. Viktigt är att du är noggrann, kan tänka ekonomiskt och har god social kompetens.

Vi kan erbjuda mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter, flexibla arbetstider och en god arbetsgemenskap. Vid behov kan också deltidsanställning övervägas.

Ansökan med CV jämte löneanspråk riktas till Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Elisabetsgatan 21 B 8, 00170 Helsingfors.

Tilläggsinformation ges av direktör Henrik Lassas tfn 0400-860 633, e-post henrik.lassas@nsl.fi. Ansökan bör lämnas in per e-post till direktören senast den 23.2.2024.