Vintern är på kommande och bekämpningsmedlen hoppeligen i frostfri lagring, – notera att några skärpningar har gjorts vad gäller kravet på inlåsning av medlen!

Hittills har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel har redan nu ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom. En övergångsperiod pågår nu och då gäller huvudprincipen att man skall förvara medlen enligt vad det står på de i lagret förvarade burkarnas etiketter.

Efterhand förnyas preparatens etiketter och de nya etiketterna har svart-röd-vita varningsmärken, de gamla hade orange-svarta varningsmärken. Om det på de nya etiketterna står ”förvaras inlåst enligt skyddsfras P405” måste man följa det! Medel som släppts ut på marknaden efter 1.6.2015 skall klassificeras, märkas och förpackas enligt ifrågavarande förordning!

I Tukes växtskyddsmedelsregister, https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi, får man fram en lista på vilka medel som skall förvaras inlåsta genom att som sökord slå in P405. Nu finns redan över 100 medel listade och ca hälften av dem är rätt vanligen använda på gårdarna så det gäller att notera detta!

Det enklaste är nog att fr.o.m. nu låsa in alla medel eftersom det leder till problem om lagringen granskas i samband med en tvärvillkorsgranskning om man råkar ha en ny burk med de nya påbuden om P405 bland t.ex. tio gamla burkar som saknar den om medlen förvaras oinlåsta!

Som ett låst utrymme räknas ett låst lager eller ett låst skåp i lagret och även t.ex. en låst gammal, ur bruk tagen, frys men också en låst maskinhall. Kom dock ihåg att utrymmet för lagring av bekämpningsmedel inte får ha en golvbrunn,- en översvämningsskyddsbassäng, = plåtlåda som sticker ut framför hyllorna fodras i så fall under maskinhallens hyllor!

Denna sida är uppdaterad den 23.11.2015 av Jan Grönholm, NSL