Vintern verkar igen på nytt vara på kommande och bekämpningsmedlen hoppeligen i frostfri lagring, – kom ihåg de skärpningar som har gjorts vad gäller kravet på inlåsning av medlen!

Tidigare sade reglerna att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom. En övergångsperiod pågår nu och då gäller huvudprincipen att man skall förvara medlen enligt vad det står på de i lagret förvarade burkarnas etiketter.

Efterhand förnyas preparatens etiketter och de nya etiketterna har svart-röd-vita varningsmärken, de gamla hade orange-svarta varningsmärken. Om det på de nya etiketterna står ”förvaras inlåst enligt skyddsfras P405” måste man följa det! Medel som släppts ut på marknaden efter 1.6.2015 skall klassificeras, märkas och förpackas enligt ifrågavarande förordning!

I Tukes växtskyddsmedelsregister, https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi, får man fram en lista på vilka medel som skall förvaras inlåsta genom att som sökord slå in P405. Nu finns redan långt över 100 medel listade varav många av dem är rätt vanligen använda på gårdarna så det gäller att notera detta!

Det enklaste är nog att fr.o.m. nu låsa in alla medel eftersom det leder till problem om lagringen granskas i samband med en tvärvillkorsgranskning om man råkar ha en ny burk med de nya påbuden om P405 bland t.ex. tio gamla burkar som saknar den om medlen förvaras oinlåsta!

Som ett låst utrymme räknas ett låst lager eller ett låst skåp i lagret men även t.ex. en låst gammal, ur bruk tagen, frysbox men också en låst maskinhall. Kom dock ihåg att utrymmet för lagring av bekämpningsmedel inte får ha en golvbrunn och att det skall finnas en översvämningsskyddsbassäng, = plåt/plastlåda som sticker ut framför hyllorna under maskinhallens hyllor!

 

Denna sida är uppdaterad den 28.11.2016 av Jan Grönholm, NSL