Vintrigare väder verkar igen på nytt vara på kommande och bekämpningsmedlen finns nu hoppeligen i frostfri lagring, – kom ihåg de skärpningar som har gjorts vad gäller kravet på inlåsning av medlen!

Tidigare sade reglerna att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste nu flertalet av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom.

Fr.o.m 1.6.2015 förnyades preparatens etiketter och de nya etiketterna har svart-röd-vita varningsmärken. Om det på de nya etiketterna står ”förvaras inlåst enligt skyddsfras P405” måste man följa det!

I Tukes växtskyddsmedelsregister, https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi, får man fram en lista på vilka medel som skall förvaras inlåsta genom att som sökord slå in P405. Redan nu skall ett flertal av nu använda bekämpningsmedel förvaras inlåsta enligt ovannämnda skyddsfras!

Det enklaste är nog att senast fr.o.m. nu låsa in alla medel eftersom det leder till problem om lagringen granskas i samband med en tvärvillkorsgranskning om man råkar ha en ny burk med de nya påbuden om P405 bland t.ex. tio gamla burkar som saknar den om medlen förvaras oinlåsta!

Som ett låst utrymme räknas ett låst lager eller ett låst skåp i lagret men även t.ex. en låst, gammal, ur bruk tagen, frysbox men också en låst maskinhall. Kom dock ihåg att utrymmet för lagring av bekämpningsmedel inte får ha en golvbrunn och att det skall finnas en översvämningsskyddsbassäng, = plåt/plastlåda som sticker ut framför hyllorna under maskinhallens hyllor!

 

Denna sida är uppdaterad den 20.11.2017 av Jan Grönholm, NSL