Vissa våroljeväxtfält slutade blomma på förvånansvärt kort tid, – gå ut i fälten och kolla om du hittar orsaker!

Om ett oljeväxtfält blommar ordentligt fullt ut skall färgen vara bländande klargul i åtminstone 2 – 3 veckors tid. I år fick dock en del fält nästan genast en matt senapsgul färg och vid närmare kontroll vissnade en del blommor nästan genast.

Orsaken till detta kan vara följande:

  • En misslyckad eller, trots behov, ogjord rapsbaggebekämpning har lett till att dels baggarna skadat knopparna i tidigt skede men kan också ha lett till att rapsbaggens larver senare härjat fritt i knopparna/blombörjan med påföljd att dessa förstörs. Rapsbaggslarver är ca 1 cm långa, gulbleka larver med mörkt huvud.

 

  • Åkern är drabbad av klumprot. När du går i oljeväxtfält skall du ta som vana att dra i plantorna, – en frisk planta lossnar inte eftersom den sitter hårt fast i marken med sin pålrot! En klumprotskadad planta lossnar för lätt eftersom roten är missbildad och kort med blomkålsliknande ”bölder”. Om du hittar dylika måste det hållas upp till tio års paus med odlandet av korsblomstriga växter och OBS också ses till att inte korsblomstriga ogräs får förekomma!

 

  • En tredje möjlighet är att jorden är så packad att rötterna inte kan ta sig nedåt. Detta syns som en 90-graders vinklig av roten på några centimeters djup. Om du hittar dylika måste du ta dig en ordentlig funderare på varför strukturen är så dålig, – fungerar täckdikningen, är växtföljden för ensidig eller har du inte nerver att vänta tillräckligt länge på våren innan vårbruket inleds? Kom ihåg att matjorden är levande materia som måste behandlas och vårdas med eftertanke!

 

Denna sida är uppdaterad den 28.7.2017 av Jan Grönholm, NSL