20.5.-6.6.2024 – Spruttester

Nylands Svenska Lantbrukssällskap arrangerar spruttester i samarbete med lantmannagillena på följande platser i Nyland:

20.5 Kyrkslätt lbf. Kvis Anders Engberg 0400436255
21.5 Sjundeå lbf. Brandstation Mikael Fröberg 0503008740
22.5 Ingå lmg. Traktorkliniken 010-2921524
23.5 Raseborgs lmg. Teira. Martin Nyholm 0440203012
24.5 Tenala-Bromarf lbf. Patrik Fredriksson och Grind Marcus Fagerström 0400472937
27.5 Helsinge lmg. Tolkby Carola Lindström 0505767216
28.5 Borgå sockens lmg. Bjurböle Jörgen Bergman 0400860636
29.5 Pernå sockens lmg Forsby Sarvlaks Marina Bergheim 0406829519
30.5 Liljendal lmg. Shell Kettil Fredriksson 0409605707
31.5 Lappträsk lmg Lindkoski Henrik Johansson 0451309250
3.6 Sibbo lmf. Östanåparken Jonas Lindström 0405870903
4.6 Borgå sockens lmg . Hindhår Jörgen Bergman 0400860636
5.6 Degerby lmg. Ehrs Roger Nysten 0505618322
6.6 Mörskom lmg Hans Boije 0449840195
6.6 Pernå socken lmg. Sarfsalö Tore Blomqvist 040 5607164

Anmälningar till testtillfället tas emot av lantmannagillet på orten