Nyländsk bondedag

Den nyländska bondedagen arrangeras 23.11.2021. Under dagen hålls Nylands Svenska Lantbrukssällskaps årsmöte och SLC Nylands höstmöte. Platsen är preliminärt Saga Fur i Vanda. Program och uppgifter om dagen uppdateras senare.