Naturens växtlighet flämtar i den torka och hetta som nu råder!

Efter snart tre veckors värmebölja utan regn, med några få undantag, börjar det bli rejält torrt i markerna, – t.o.m. så torrt att det lokalt börjar uppstå problem med vattentillförseln för sprutfyllandet!

All växtlighet i naturen fick en sådan rivstart i utvecklingen att det knappast passerar utan negativa effekter! T.ex. en del rågfält gick på knappt …

Read More
 

Det varma vädret gör att också insekter blir aktivare.

Det gäller nu att vara på sin vakt och dagligen följa med situationen i fälten vad beträffar förekomsten av skadedjur. Den inhemska förekomsten av övervintrande häggbladlus var låg på Sällskapets område i kontrollräknandet i vintras. Det har under den senaste tiden dock förekommit vindar från syd och dessa kan alltid föra med sig bl.a. bladlöss …

Read More
 

Angrepp av svampsjukdomar finns redan i höstveten med veteförfrukt som inte plöjts.

Trots att vädret länge varit varmt och torrt finns det angrepp av bladfläckssjukdomar i vissa höstvetefält.

Angreppen har hittills främst bestått av bladfläcksjuka, även kallad DTR, och angreppen har hittats främst i fält med veteförfrukt som såtts direkt eller i lättbearbetat. De första angreppen syns som bruna fläckar som då de växt sig ett par mm …

Read More
 

Starten på vårbruket verkar dra ut på tiden pga svalt väder med utlovade regnskurar.

Lokalt har det i västra Nyland de senaste dagarna fallit t.o.m. över 20 mm regn vilket igen har blött upp markerna. Håll huvudet kallt och ”håsa” inte ut för tidigt speciellt på ihopslammade lerjordar! Regnmängderna har däremot i allmänhet varit mindre i östra Nyland.

I bondepraktikan sade man förr att ”april våt och maj kall, – …

Read More
 

Odlade du eller dina föräldrar sockerbetor under åren 1999-2000?

I så fall kan ni ansöka om återbetalning av produktionsavgifter för socker. Mavi skickar information och blanketter till de berörda odlarna inom de närmaste veckorna. Men eftersom det är fråga om mycket gamla uppgifter gäller det att själv vara aktiv om ni odlat sockerbetor åren 1999-2000 och inte får blanketterna hemskickade.

 

Ersättningen skall sökas senast 25.5. …

Read More
 

Trevlig Valborg, – eller vanligare ”Glada Vappen” önskas från Sällskapet!

Alla våra kunder och samarbetspartners önskas en riktigt Trevlig Valborg! I dag verkar det vara fint festväder, – på tisdagen verkar det vara regn på gång!

 

Denna sida är uppdaterad den 30.4.2018 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

I sista minuten har tiden för inlämnandet av åkerjordens kvalitetstest förlängts.

Eftersom det förekommit störningar i i Mavis e-tjänster fredagen den 27.4. har tiden för inlämnandet av kvalitetstestet förlängts till den 3.5.2018 kl. 23:59.

Lämna dock inte inlämnandet till sista minuten eftersom störningar kan uppstå igen!

 

Denna sida är uppdaterad den 30.4.2018 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Nu är det bara två veckor tid kvar att göra kvalitetstestet av åkermark!!

Tiden flyger i väg och nu har vi faktiskt bara två veckor kvar av april! Kom ihåg att ”Kvalitetstestet av åkerjord” skall vara uppgjort och inlämnat inom april månad!

Du som vet att testet ännu är ogjort bör skynda på, – enklast gör man testet direkt i Vipun då testet därigenom blir inlämnat direkt.

V.g. se inlägget …

Read More
 

Höstsädsbroddarnas skick är igen varierande denna vår

Groningsförhållandena var inte de bästa i höstas och bl.a. detta har medfört att skicket på höstsädsbroddarna kan varierar stort denna vår! Broddar sådda i hyfsad tid på lättare och sluttande Mo-jordar ser nu rätt lovande ut men de broddar som såddes sent speciellt på tillslammade och våta lerjordar grodde ofta för sent med svagt utvecklade, …

Read More
 

Ni som brukar markkartera på våren: Kom ihåg att hålla markkarteringen giltig!

Prov skall tas vart femte år, provtagningsdatum avgör!

 

OBS! Nu skall basskiftessignum varifrån provet är taget skrivas in i protokollet före inskickandet så att det syns i resultatet.

 

Minst ett prov per fem ha (=glest) från alla skiften som odlas och är >= 0,5 ha. Se upp med skiften nära 0,5 ha och se upp med hö/betes/ensilagevallar- …

Read More