Snömögelbekämpningen i höstsäden blir så småningom efterhand aktuell.

Speciellt på lättare jordar ser många tidigare sådda, både råg- och höstvetesfält, nu rätt bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter bara framkomligheten inte är hotad.

Bekämpningen av snömögel bör dock helst göras …

Read More
 

Bekämpningssäsongen för detta år börjar efter en eventuell snömögelbekämpning i höstsädsbroddar vara slutförd. Kom igen ihåg de skärpta reglerna för lagring och inlåsning av bekämpningsmedel senast nu inför kallare tider!

Tidigare har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste dock nu en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom.

De förnyade varningspictogrammen har svart-röd-vita …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på lördagen och i östra Nyland på förra veckans tisdag.

I falltalsprov tagna i vårvete lördagen den 28.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 204 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 185 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 256.

Sedan förra veckans måndag hade falltalen hållits rätt oförändrade inom den normala variationen …

Read More
 

Kom ihåg att sätta markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2014 skall förnyas denna höst och OBS giltiga resultat skall vara tillgängliga vid sådd, – även av höstsäd!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på måndagen och i östra Nyland på förra veckans tisdag.

I falltalsprov tagna i vårvete måndagen den 23.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 189 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 199 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 234.

Sedan torsdagen hade förändringarna i falltalet för Demonstrant sjunkit med 13 enheter, för …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på torsdagen och i östra Nyland på tisdagen.

I falltalsprov tagna i vårvete torsdagen den 19.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 202 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 198 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 256.

Sedan tisdagen hade förändringarna i falltalet för Mistrals och Sibelius del sjunkit med …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på måndagen och i östra Nyland på förra veckans lördag.

I falltalsprov tagna i vårvete måndagen den 16.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 213 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 249 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 318.

Sedan torsdagen hade förändringarna i falltalet för Mistrals och Sibelius del hållits rätt …

Read More
 

Livsmedelsverket har meddelat att höstanmälan nu har kunnat börja lämnas in i Vipu-tjänsten fr.o.m. den 16.9.

Höstanmälan har i år kunnat börja skickas in i Vipu-tjänsten fr.o.m. den 16.9. Observera att den skall vara inskickad före utgången av oktober så det är bara att börja på efterhand och inte lämna det till de sista dagarna i oktober!

Denna sida är uppdaterad den 17.9.2019 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på torsdagen efter rikliga regn medan prov från östra Nyland tas senare.

I falltalsprov tagna i vårvete torsdagen den 12.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 275 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 191 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 308.

Sedan tisdagen hade falltalen för Mistrals och Sibelius sjunkit med knappt 20 enheter …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på tisdagen och i östra Nyland på förra veckans fredag.

I falltalsprov tagna i vårvete tisdagen den 10.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 293 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 216 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 326.

Sedan torsdagen hade falltalen för Mistrals och Sibelius del hållits oförändrade medan Demonstrants …

Read More