Snömögelbekämpningen i höstsäden blir så småningom efterhand aktuell

Speciellt på lättare jordar ser många, tidigare sådda både råg- och höstvetesfält, oroväckande bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu mycket frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter förrän vädret slår om och framkomligheten hotas.

Ett speciellt framträdande problem denna …

Read More
 

Fritflugornas larver har lokalt härjat i en del tidigt sådda, eller ojämnt grodda, rågfält.

Denna höst fick många skördearbetena undan tidigt och det möjliggjorde en ökad sådd av höstsäd, – speciellt en del råg såddes mycket tidigt. Under den första hela veckan i september uppgick faktiskt dagstemperaturen till hela 24 grader och detta satte fart på fritflugorna!

I flertalet fält har bekämpningarna mot fritflugor lyckats bra men speciellt i ojämnt …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets västra område, – nu för sista gången denna höst.

I falltalsprov tagna i vårvete den 13.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 316 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 357. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick …

Read More
 

”Det regnar och blåser så att jag inte kommer ut och bekämpa fritflugorna”, – ingen akut fara råder i dylika förhållanden!

”Det regnar och blåser så att jag inte kommer ut och bekämpa fritflugorna” kan man dessa dagar få höra från en del jordbrukare men det är ingen större fara på färde i dylika väderförhållanden!

För att fritflugorna skall vara maximalt aktiva, och därmed farliga, krävs rätt lugnt och tillräckligt varmt väder, – minst 12 men helst …

Read More
 

Om du ännu inte gjort det så kom ihåg att åtminstone nu efterhand göra skiftesvisa anteckningar för grödorna, – så länge man ännu kommer ihåg…

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat med EXAKT rätt namn och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling så skall man också göra anteckningar om orsakerna till bekämpningar och uppföljningen av …

Read More
 

Bekämpningssäsongen för detta år börjar efterhand vara ”i pulkan”. Kom ihåg de skärpta reglerna för lagring och inlåsning av bekämpningsmedel nu inför kallare tider!

Tidigare har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste dock nu en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom.

De förnyade varningspictogrammen har svart-röd-vita …

Read More
 

Höstanmälan torde öppna tidigare i år, – troligtvis denna vecka.

Höstanmälan torde öppna tidigare i år, – enligt våra källor eventuellt redan i morgon den 12.9. Följ med Mavis meddelande och/eller kolla på Vipun!
Denna sida är uppdaterad den 11.9.2018 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Sätt ut fällorna för fritflugor på rätt höjd!

Tyvärr har jag då jag rört mig runtomkring i bygderna kunnat konstatera att de gula limfällorna för observation av fritflugor ibland är fel utsatta d.v.s. för högt upp från marken.

Limfällorna bör vridas runt till en cirkel med limmet utåt så att hålraden i vardera ändan sätts på varandra. Träd en styv tråd, en blompinne eller …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter, nu också på Sällskapets östra område.

Falltalsprov tagna i vårvete den 6.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 308 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 351. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick för …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets västra område, – nu efter riklig och ihållande dagg på nätterna.

I falltalsprov tagna i vårvete den 6.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 308 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 351. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %,           …

Read More