Kom ihåg att analysera ditt utsäde! Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Pris i Västankvarn för grobarhet på papper som obetat + betat + tkv uppgår nu till …

Read More
 

Nytt odlingsår med nya utmaningar!

Det nya odlingsåret har inletts med liknande väder som det gamla avslutades med, – i Ingå föll det på många håll ca 150 mm regn i december och nu i januari har det redan regnat > 75 mm.

Det här har tyvärr gjort att vattnet stått, och ännu står, klart på många planare leråkrar och strukturen …

Read More
 

Resultaten av uppföljningen av förekomsten av övervintrande, levande ägg av häggbladlus har kommit ut.

Under senhösten har det runt om i Finland samlats in kvistar från häggar för att kunna avläsa förekomsten av övervintrande, levande ägg av häggbladlus, – så också på Sällskapets område.

Förekomsten av inhemska löss verkar vara minimal på hela Sällskapets område Gränsen för möjlig risk för angrepp uppgår till 15 st levande, övervintrande ägg per hundra …

Read More
 

Nu är det slut på användningen av pulverbetningsmedel!

De gamla, kända betningsmedlena Baytan I och Baytan Universal avlägsnades från Tukes register över godkända bekämpningsmedel den 30.6.2019. Vid sådd av spannmål fick man alltså för sista gången i fjol använda utsäde betat med dessa produkter fram t.o.m. den 30.6.2019!

Du som hittills betat med pulverbetningsmedel står alltså inför krav på förändring, – i.o.m att Baytan …

Read More
 

Vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Trots att regnet bara öst ner under en stor del av december månad är det bara att inse att det nog är Jul på kommande också i år! Man bör försöka se positivt på läget och tänka att det är bra för grundvattennivån och att regnet rinner bort av sig själv men på många håll …

Read More
 

Vädersituationen i östra Nyland går igen att följa upp via väderstationen i Stor-Sarvlaks.

Väderstationen i östra Nyland, närmare bestämt i Stor-Sarvlaks, är igen tillbaka i bruk efter behövlig service. Ungefärlig, under servicen utebliven, regnmängd har fyllts på, – därav kommer det plötsliga skyfallet den 30.11.

Denna sida är uppdaterad den 3.12.2019 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

I år finns det mera gnagare än under tidigare år, – speciellt sorkarnas antal har ökat oroväckande!

Rikligt med sork för dels med sig risker för skogsskador men också klart ökad risk för smitta av sorkfeber. Var noggrann med att använda handskar och ett tillräckligt tätt andningsskydd vid utsatta riskarbete s.s. städning av torken och vedarbeten!

Vanligen räcker filter som klassificerats med P2 till för de flesta jobb inom jordbruket men under sorkår …

Read More
 

Åren är inte lika! I fjol hade vi hotande låga grundvattennivåer under vintern medan grundvattenläget i år är på en trygg nivå.

Med tanke på hur bra våra lerjordars struktur var i våras efter vintern så är nog risken stor att vi nästa vår har ett betydligt segare vårbruk framför oss.

Det såg redan bra ut med tanke på struktur och höstsäd men den andra och den sista veckan i november bjöd på ösregn med översvämningar som följd …

Read More
 

Vädersituationen i östra Nyland går inte nu att följa upp via väderstationen i Stor-Sarvlaks.

Väderstationen i östra Nyland, närmare bestämt i Stor-Sarvlaks, är för tillfället ur bruk för den är sänd på service. Felet är alltså inte i din telefon, din dator eller din användningsrätt utan väderstationen är för tillfället ur bruk. Vi återkommer när stationen åter är i bruk.

 

Denna sida är uppdaterad den 5.11.2019 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Tiden går, -nu är det bara två veckor kvar att göra Höstanmälan!

Höstanmälan har i år kunnat börja skickas in i Vipu-tjänsten fr.o.m. den 16.9. så nu har en månad gått. Observera att höstanmälan skall vara inskickad före utgången av oktober så det är bara att göra höstanmälan nu och inte lämna det till de sista dagarna i oktober!

Denna sida är uppdaterad den 17.10.2019 av Jan Grönholm, …

Read More