Kom ihåg att sätta markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2014 skall förnyas denna höst och OBS giltiga resultat skall vara tillgängliga vid sådd, – även av höstsäd!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på måndagen och i östra Nyland på förra veckans tisdag.

I falltalsprov tagna i vårvete måndagen den 23.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 189 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 199 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 234.

Sedan torsdagen hade förändringarna i falltalet för Demonstrant sjunkit med 13 enheter, för …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på torsdagen och i östra Nyland på tisdagen.

I falltalsprov tagna i vårvete torsdagen den 19.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 202 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 198 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 256.

Sedan tisdagen hade förändringarna i falltalet för Mistrals och Sibelius del sjunkit med …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på måndagen och i östra Nyland på förra veckans lördag.

I falltalsprov tagna i vårvete måndagen den 16.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 213 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 249 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 318.

Sedan torsdagen hade förändringarna i falltalet för Mistrals och Sibelius del hållits rätt …

Read More
 

Livsmedelsverket har meddelat att höstanmälan nu har kunnat börja lämnas in i Vipu-tjänsten fr.o.m. den 16.9.

Höstanmälan har i år kunnat börja skickas in i Vipu-tjänsten fr.o.m. den 16.9. Observera att den skall vara inskickad före utgången av oktober så det är bara att börja på efterhand och inte lämna det till de sista dagarna i oktober!

Denna sida är uppdaterad den 17.9.2019 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på torsdagen efter rikliga regn medan prov från östra Nyland tas senare.

I falltalsprov tagna i vårvete torsdagen den 12.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 275 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 191 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 308.

Sedan tisdagen hade falltalen för Mistrals och Sibelius sjunkit med knappt 20 enheter …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på tisdagen och i östra Nyland på förra veckans fredag.

I falltalsprov tagna i vårvete tisdagen den 10.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 293 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 216 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 326.

Sedan torsdagen hade falltalen för Mistrals och Sibelius del hållits oförändrade medan Demonstrants …

Read More
 

I dag har det har varit en dag med högsommarvärme som nu följts av en fin, varm och lugn kväll men det är inte bara vi som njuter!

I dag har temperaturen på många håll på Sällskapets område uppgått till nära 25 grader och nu ännu långt in på kvällen är det varmt. Å ena sidan är det ju en skön höstkväll vi får uppleva men å andra sidan utgör det varma och lugna vädret ypperliga förhållanden också för fritflugorna!

På många håll har …

Read More
 

Det finns också andra skadedjur som kan hota ditt höstvete.

Att så höstvete efter höst- eller vårvete medför alltid en förhöjd risk för angrepp av det av den randiga dvärgstriten spridda viruset som leder till vetedvärgsjuka.

Faktorer som ökar riskerna är:

Tidigare angrepp på området, – höstvetefält som tvinväxt, färgats gul-röda och inte bildat ordentligt med ax
Vete som förfrukt
Mycket växtrester i ytan efter förfrukten

Read More
 

På många gårdar har man redan skördat allt så frågor om vad som duger som växttäcke vintertid år 2019-2020 dyker upp.

Om du våren 2015 valde åtgärden växttäcke vintertid för din gård gäller följande regler. Anmäl arealerna för växttäcke vintertid i Viputjänsten eller på blankett 465 senast 31.10.2019. Anmälningstiden torde fortgå från den 15.9.-31.10. om utlovade tider håller.

 

Om du hade ett skifte i din besittning 15.6.2019, kan du anmäla det. Den areal som anmäls för ett …

Read More