Grobarheten varierar stort i undersökta utsädespartier! Därför är det av största vikt att senast nu låta analysera sitt tänkta utsädesparti, – analyser av spannmålsprover görs fortsättningsvis i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Kom ihåg att också be om grobarhet som betat om utsädet är från 2017-års skörd och …

Read More
 

Riskerna för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus på Sällskapets område under växtperioden 2018 ser lovande små ut.

Resultaten av räkningen av övervintrande, levande ägg av häggbladlöss på de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna tyder på att riskerna för angrepp av inhemska bladlöss är små.

Gränsen för möjlig risk för angrepp uppgår till 15 st levande, övervintrande ägg per hundra knoppar men på ”våra” kvistar hittades under 10 st så riskerna verkar …

Read More
 

Tyvärr är väderstationerna ännu på service och kalibrering.

Tyvärr är väderstationerna ännu på erforderlig service och kalibrering men torde fås i tjänst igen inom någon vecka.

Det som man ändå kan följa med är tjäldjupet. Det hittas under kolumnrubriken ”Försök”. Den 5.2. 2018 uppgick tjäldjupet i Västankvarn till omkring 20 cm både på plöjd mark och i vall. Tjäldjupet i Stor-Sarvlax gick några cm …

Read More
 

Bli inte frustrerad trots att väderstationerna just nu inte visar aktuella resultat!

Jo du har kvar din användningsrätt till lokala väderdata på Sällskapets hemsida även om väderstationerna både i Västankvarn och Stor-Sarvlax inte är nåbara just nu.

Väderstationerna är tillsvidare tillfälligt ur bruk eftersom de skickats på erforderlig service och kalibrering. Vi hoppas att de möjligast fort fås i bruk igen.

Första veckan i januari gav 34 mm regn …

Read More
 

God fortsättning på det nya året som tyvärr verkar fortsätta regnigt!

500 mm överskreds med 6 mm då jag räknar ihop de totala regnmängderna hos mig i Ingå under månaderna oktober till december 2017!

Det är verkligen fråga om stora mängder vatten om man jämför med att långtidsmedeltalet för Helsingfors-Vanda flygfält totalt för månaderna april-oktober, alltså för sju månader, uppgår till 682 mm.

Speciellt lerjordarna är fullständigt …

Read More
 

Kom ihåg att analysera ditt utsäde! Analyser av spannmålsprover görs fortsättningsvis i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Kom ihåg att också be om grobarhet som betat om utsädet är från 2017-års skörd och …

Read More
 

Risken för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus på Sällskapets område under växtperioden 2018 utreds som bäst.

Resultaten av räkningen av övervintrande, levande ägg av häggbladlöss på de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna delges senast den 16.1. på Växtskyddsdagarna i Tavastehus. Kvistarna är som bäst inne för granskning och räkning. Så snart som resultat fås meddelas det på denna sida.

Fjolårets lössangrepp var ju små men man vet ju aldrig …

Read More
 

I dag var det årets mörkaste dag men nu går vi mot ljusare tider och kanske gödselbeställningen skall göras ännu på detta år. Notera ändringen i Yaras gödselsäckars vikt!

Det kan vara skäl att notera att Yara har gjort förändringar i vikten på sina gödselsäckar innan du ringer gödselförsäljaren och beställer nästa års gödsel!

Storsäckarna i YaraMila-serien väger fr.o.m. september och YaraBela-serien fr.o.m. oktober 700 kg/st. Småsäckarna väger 25 kg/st och den nya gödselpallen väger 1000 kg.

Kan vara bra att notera om man brukar göra …

Read More
 

Julen närmar sig med stormsteg så vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Alla vi på Sällskapet önskar våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År! – Hoppas det nya året blir bättre än 2017 åtminstone vad beträffar vädret!

Nu som bäst ser det dock väldigt genomdränkt ut i naturen! I Ingå har jag fr.o.m. oktober t.o.m idag fått 462mm. Det betyder drygt 46 …

Read More
 

Positiva nyheter på bekämpningsmedelsfronten!

Efter mycket roende och hopande har EU äntligen kunnat göra ett beslut i frågan om användningen av Glyfosat. Den 27.11. beslöt man att godkänna användningen av Glyfosat i ytterligare fem års tid.

 

På hemmafronten har Tukes igen gett ett nytt undantagstillstånd för användningen av Elado FS 480 och Cruiser OSR som betningsmedel för oljeväxtutsäde eftersom inga …

Read More