Ny, hotande skadegörare trivs i sommarhettan!

Under den senaste veckan har man lokalt drabbats av även stora skador av gammaflyets larv. Hittills har larven på Sällskapets område påträffats främst i östra Nyland där den på vissa platser gjort stor skada i oljeväxter och bondbönor. Man har påträffat larven också i västra Nyland men hittills har skadorna här varit begränsade.

 

Det vuxna gammaflyet …

Read More
 

Verkligen varierande bestånd efter regnen!

Som det var att vänta har det efter regnen grott både grödor och ogräs. Sent grodd spannmål har nu 3-5 blad och borde nu ogräsbekämpas. Observera dock att man INTE får utföra ogräsbekämpning i bestånd som gått i ax! Det betyder att eventuell ogräsbekämpning bara kan vara aktuell i bestånd som inte alls grott genast …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område, – nu händer det mindre i västra och mera i östra Nyland!

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget är lite aktivare även på ärtfältet i västra Nyland medan …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område, – nu händer det både i västra och i östra Nyland!

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget är nu aktivare även på ärtfältet i västra Nyland medan …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område, – nu händer det i östra Nyland!

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget är fortsättningsvis rätt så lugnt på ärtfältet i västra Nyland …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget är fortsättningsvis lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i västra Nyland …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i …

Read More
 

Mavi ändrade sina anvisningar för skörd av EFA-trädor före den 16.8.

I förrgår, den 26.6. ändrade Mavi på sina anvisningar för förfarandet vid tidigarelagd skörd av EFA-trädor. Eftersom Finland är på väg att beviljas dispens för bärgning av EFA-trädor så behöver man inte mera åberopa force majeure.

 

En gård som utnyttjar undantaget behöver bara underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om vilka EFA-skiften och arealer där skörd har bärgats eller …

Read More
 

Efter regnen börjar det nu komma upp både nya ogräs och odlingsväxter

Det regnade så pass mycket att det nu sgs. överallt börjar gro tidigare ogrodda växter. Det kan finns stora problem på fält med områdesvis tidigare grodda bestånd där en del spannmål bildar ax och oljeväxter börjar blomma medan grödorna först nu börjar sticka upp på de först nu grodda områdena.

 

Det kan finnas all orsak att …

Read More
 

Förekomsten av omkringflygande kålmalar har de senaste dagarna ökat i oljeväxtfälten!

Lokalt förekommer det nu allmänt kålmalar i oljeväxtfälten. De omkringflygande honorna är ca 1 cm långa, brun-beigefärgade, flyger korta sträckor då man jagar upp dem och då de landar fäller/rullar de ihop vingarna till ett ”rör”.

Det förekom svåra skador av kålmalens larver senast under sommaren 2010 och speciellt 2016 och då främst i oljeväxtfält som …

Read More