Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningarna för grödorna

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter, – bäst är det att göra dem efterhand så länge som åtgärderna är i färskt minne! Anteckna så- och gödslingsdatum samt slutligen använda mängder per ha. För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat med EXAKT rätt namn och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna …

Read More
 

Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till vårt nu gällande ”nya” stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar får inte vara i ”jordbruksanvändning” före den 16.8. och får således INTE betas eller skördas före den 16.8. De får avslutas …

Read More
 

Årets stödansökan i e-tjänsten Vipu verkar köra igång fr.o.m. den 29.4.

Om Livsmedelsverkets nu utlovade tidtabell håller så kan årets stödansökan i e-tjänsten Vipu köra igång fr.o.m. den 29.4. och man har tid på sig att lämna in den samlade stödansökan ända fram till den 17.6.2019.

Notera att adressen är ny för i år!! Den nya är:  https://vipu.ruokavirasto.fi

Redan före stödansökan kan påbörjas kan man kolla in …

Read More
 

Höstsädsbroddarna pinade efter ännu fortgående ”takatalvi” men snart torde det bli varmare (?)

Det ihållande kyliga vädret har gjort att tillväxten i höstgrödorna hittills på de flesta platserna varit svag – obefintlig. Tvärtom har många broddar lidit rätt hårt av nattfrosterna och ihållande kalla vindar! I natt var det ännu ordentligt kallt och på Västankvarn väderstation sjönk temperaturen ända ned mot – 8 grader!

Röd-lilafärgningen av bladen, i speciellt …

Read More
 

Väderstationerna i Västankvarn och Stor-Sarvlax är nu servade och kalibrerade så de visar igen aktuella resultat!

Om du går in på Sällskapets hemsida kan du konstatera att väderstationerna både i Västankvarn och Stor-Sarvlax igen är med i svängen och sålunda igen är nåbara.

Väderstationerna har varit på erforderlig service och kalibrering och vi hoppas att de nu igen skall fungera klanderfritt.

 

Denna sida är uppdaterad den 7.4.2019 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Höstsädsbroddarnas skick är väldigt varierande denna vår, – på de mest gynnsamma platserna börjar de grönska efterhand medan broddarna på en del håll bara blir brunare efterhand.

Groningsförhållandena var rätt bra i höstas och på vissa håll grodde både höstsäden och spillsäden utmärkt. Resultatet blev att dessa fält hann bli väldigt frodiga inför vintern vilket gynnat snömögelförekomsten.

Angrepp av snömögel syns ofta som en svag ljusrödfärgning av den dödade, till marken ofta platt nedtyngda, växtmassan. I höstvetefälten kan angreppen uppträda fläckvis medan angrepp …

Read More
 

Bli inte frustrerad trots att väderstationerna just nu inte visar aktuella resultat!

Jo du har kvar din användningsrätt till lokala väderdata på Sällskapets hemsida även om väderstationerna både i Västankvarn och Stor-Sarvlax inte är nåbara just nu.

Väderstationerna är för tillfället ur bruk eftersom de skickats på erforderlig service och kalibrering. Vi hoppas att de möjligast fort fås i bruk igen.

 

Denna sida är uppdaterad den 1.4.2019 av Jan …

Read More
 

Svenskspråkiga stödinfon ordnas denna vår i Nyland enligt följande:

Följande datum och platser är aktuella om du vill säkerställa att få höra senaste nytt på stödinfon i Nyland:

25.3. Kyrkslätt kl. 16:30 – 20:30 i kommunhusets fullmäktigesal, Ervastvägen 2,    Kyrkslätt.

26.3. Kuggom kl. 17:00 – 20:30 på Kuggom traditionscentrum, Folkhögskolevägen 16, Lovisa.

28.3. Karis kl. 1700 – 20:30 på Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, Karis

 

Därtill ordnas stödkliniker för er …

Read More
 

Betydande förändringar på gång på betningssidan! Du som planerar att så oljeväxter i vår bör notera att Tukes inte mera detta år har beviljat undantag för användningen av bekämpningsmedel av Neonikotinoidtyp vid betning av oljeväxtfrön!

Under några års tid har Tukes beviljat undantag från Neonikotinoid-förbudet så att man i Finland fått använda med Elado- och Cruiserbetat utsäde vid sådd av våroljeväxter.

OBS! Så är inte mera fallet i år utan i vår är det förbjudet att så med frön som betats med Neonikotinoider.

I stället har man gett undantagstillstånd för ett nytt …

Read More
 

Också på spannmålssidan är förändringar på kommande! Betningsmedlena Bytan I och Baytan Universal är godkända att användas bara fram t.o.m. den 30.6.2019!

De gamla, kända betningsmedlena Baytan I och Baytan Universal kommer att avlägsnas från Tukes register över godkända bekämpningsmedel den 30.6.2019. Vid sådd av spannmål får man alltså för sista gången i år använda utsäde betat med dessa produkter fram t.o.m. den 30.6.2019!

Du som hittills betat med pulverbetningsmedel står också inför andra krav på förändring, – …

Read More