Under det senaste veckoslutet föll det rätt allmänt 15 – 20 mm regn på Sällskapets område, – mycket efterlängtat speciellt i områdets västra delar.

För en gångs skull föll regnet under veckoslutet rätt jämnt på hela Sällskapets område och mängderna uppgick till mellan 15 – 20 mm. Regnet var mycket efterlängtat i de delar av området som inte tidigare fått desto mera regn efter sådden för där började många grödor stanna upp i växten och tappa färgen eftersom kontakten …

Read More
 

Hittills har angreppen av svampsjukdomar i spannmålen varit rätt måttliga men följ med läget!

Bekämpa inte svampangrepp i onödan i för tidigt stadium eftersom de understa bladen ändå vissnar bort efterhand. Huvudprincipen är att man strävar till att hålla de tre översta bladen friska om inte hela beståndet hotas av ett massivt svampangrepp.

En del primärangrepp av utsädesburen kornets bladfläcksjuka kan man hitta hur noga man än betat men det …

Read More
 

Den tidigast sådda vårsädens ogräsbekämpning blir efterhand aktuell:

De tidigast sådda vårsädsfälten har, om de inte bromsats av skorpa, utvecklats så långt att ogräsbekämpningen efterhand börjar bli aktuell. Denna kan utföras från (3 -) 4 bladstadiet och man bör välja preparattyp och dosering enligt ogräsförekomst och sprutningsförhållanden.

Förhållandena är dock speciella denna vår pga. skillnaderna i regnmängder och vårbruksstart mellan västra och östra Nyland! …

Read More
 

Oljeväxtodlarens minneslista just nu:

Följ aktivt med förekomsten av kålmalar och dess larver i oljeväxterna. Larver har påträffats i oljeväxtfält i östra Nyland redan i förra veckan. V.g. se inlägget från den 20.5.

Utvecklingen i oljeväxtfält som såtts tidigt var snabb under förra veckans > 25 graders dagar. På många platser har plantorna nu 2-4 ”riktiga” blad vilket gör att …

Read More
 

Lokalt har det på områden som såtts före regn nu i värmen bildats en svår/ogenomtränglig skorpa som hindrar uppkomsten. Gå genast ut i fälten och kontrollera läget om du har ler/mjälhaltiga jordar som brukar bilda skorpa!

Eftersom det på Sällskapets östra område under föregående veckoslutet lokalt fallit stora mängder regn, från ca 20 – > 50mm, kommer det åtminstone där på många håll att bildas en skorpa som bromsar/förhindrar uppkomst. Märk dock att det också på fält i västra Nyland som såtts före Valborgsregnen lokalt nu finns svår skorpbildning! Riskerna är …

Read More
 

Lokalt finns det nu omkringflygande kålmalar efter för dem gynnsamma tidigare syd-sydostvindar! Förekomsten är nu rikligare i de östra delarna av östra Nyland men följ med läget överallt!

Lokalt kan man nu främst i de östra delarna av Sällskapets område hitta omkringflygande honor av kålmal. Kålmalarna är en dryg centimeter långa, små, beige fjärilar med bruna teckningar som då de landar rullar ihop sina vingar till ett ”rör” med några mm:s diameter. När man närmar sig dem flyger de oftast bara en-ett par …

Read More
 

Saker att hålla koll på nu som bäst:

”Turen” att få nya arealer har i år fallit främst på gårdar i östra Nyland.På en del skiften har man felaktigt flyttat skiftesgränsen bort från dikenas mitt in mot åkerns kant. Felaktigheten gäller diken med en bredd på maximalt tre meter vid vilka skiftets areal skall räknas till dikets mitt! Ge akt på det här …

Read More
 

Ojämnt falla ödets lotter, – eller rättare sagt regnets droppar! Det är nu mycket stora skillnader mellan Sällskapets västra och östra områden, – alla har inte fått njuta av denna vårs lätt redande och fina bruk!

Eftersom sådden, – ja tom. starten på sådden, i år dragit ut på tiden så har vi nu ovanligt stora skillnader i läget med vårsådden mellan de västra och de östra delarna av Nyland. I de mest västra delarna var/blev vårsådden mycket långt avslutad vid Valborgshelgen medan det pga. avbrytande och, under det senaste veckoslutet …

Read More
 

Tidpunkten för ogräsbekämpning i höstsäden är nu inne på ännu obekämpade fält bara åkrarna bär.

Efter en lång räcka av nätter med också hård nattfrost så har vädret nu blivit något varmare men det gäller ännu att vara observant! Höstvetena har i allmänhet bestockat sig hyffsat-rätt så bra i det svala vädret och rågen, på andra platser än i sydbranter, börjar nu bilda den första noden så tidpunkten för ogräsbekämpning …

Read More
 

Har vi fått njuta av det bästa bruket i mannaminne denna vår!?

Eftersom mannaminnet har begränsad brukstid vågar man nog påstå att de flesta jordarna denna vår varit möra och har rätt sig synnerligen bra, – bäst i mannaminne!

Fjolårets torka förde också positiva saker med sig iom. att åkrarna inte slammade till ens av hårda höstregn. Också den rätt måttliga tjälen har tydligen gjort sitt så att …

Read More