Gulfärgade bladspetsar och/eller bladkanter i regndrabbad vårsäd är ett tecken på fysiologiska problem s.s. tillslamning, skorpa eller syrebrist, – det är i allmänhet inte ett tecken på angrepp av svampsjukdomar!

På fält med lerjord som sått senare och som drabbats av rikliga regn kan man nu se dels gulnande bladspetsar och -kanter men också som en allmän gulfärgning av hela bestånden.

Det beror i allmänhet på att det är ”trångt om fötterna” för spannmålsplantorna. Om man med tillräckligt kraftigt verktyg försöker ta sig nedåt till plantornas …

Read More
 

Förekomsten av havrebladlus har lokalt ökat klart under den senaste tiden. Kolla före bekämpning under lokala häggkvistars blad om det ännu finns mera bevingade bladlushonor som är redo att flyga ut till spannmålsbladen och börja föda nya ungar!

Eftersom Dimetoat-preparaten inte mera är godkända att användas måste vi antingen ty oss till kontaktverkande Pyretroider men deras effekt är, som sagt, främst kontaktverkande så att bl.a. löss under marknivån inte kan nås.

Ett nytt alternativ är Teppeki som dels är skonsamt mot åkerns nyttoväxter men som också har två fördelar jämfört med Pyretroider.

För det första …

Read More
 

Nu kan man hitta gulrost i höstvete åtminstone i västra Nyland. I dag påträffades i Tenala gulrost rätt allmänt utbrett i fält med sorten Norin. Norin hör i svenska jämförelser till de mera mottagliga sorterna för sjukdomen.

Gulrost är en lömsk sjukdom eftersom den är vindburen och smittar därmed hela veteplantan på en gång. Man kan alltså INTE i lugn och ro följa med hur gulrosten sakta klättrar uppåt i beståndet efterhand till skillnad från t.ex. mjöldagg!

Angreppet av gulrost kan sprida sig mycket snabbt i beståndet och på en vecka kan skadorna …

Read More
 

Trots att färdigställandet av vårsådden på många gårdar tar mer eller mindre all energi så kom ihåg att tiden för inlämnandet av huvudstödansökan tar slut den 15.6.!

På många gårdar har man nu koncentrerat sig på att äntligen få vårsådden färdig. Trots sent vårbruk kvarstår det faktum att gårdens stödansökan skall lämnas in senast den 15.6., – tid att så har vi sedan t.o.m. den 30.6.

Gör därför stödansökan så snart som tillfälle ges, – man kan ju ännu insjukna svårt i Covid19 …

Read More
 

Den av vissa TV-kanalers meteorologer igen utlovade värmeböljan kommer att sätta fart på skadedjuren!

Skadedjuren trivs i det nu rådande varmare vädret och det är allt skäl att kolla in skadedjurssituationen om du har oljeväxt-, ärt- eller bondbönefält! Gå ut och kolla minst en gång per dag om fälten befinner sig i känsligt utvecklingsskede!

Oljeväxter:

Här härjar jordlopporna och bekämpningströskeln uppgår till max en loppa/planta eller max fem gnag per …

Read More
 

Skördetidsprognoser på vall görs också detta år i samarbete mellan Arla och NSL.

NSL gör igen skördetidsprognoser på vall i samarbete med Arla. Vi följer två vallskiften, – ett i västra och ett i östra Nyland och prover analyseras två gånger per vecka.

D-värdet närmade sig i prov tagna den sista maj 710. I detta skede visar provtagningarna på färskskördar på klart över 25 ton i både väst och …

Read More
 

En lättnad erbjuds nu i år i flyghavreförordningen för att få bort skiften med mångårig vall från flyghavreregistret!

Det har i år kommit en ny möjlighet att få bort vissa skiften från flyghavreregistret. Möjligheten gäller skiften där det i minst tio år oavbrutet funnits vall i någon form.

På skiftet får det INTE under den här tiden ha funnits flyghavre och inte heller får det under perioden ha uppgjorts bekämpningsplan för flyghavre för skiftet …

Read More
 

Nu utlovas torrt och varmt väder vilket gör att problemen med svår/ogenomtränglig skorpa ökar markant. Gå ut och kolla läget nu om inte grödorna redan kommit upp!

På områden där det fallit rikliga regn på sådda men inte ännu uppkomna fält har det, speciellt på plana lerjordar, bildats en hård, tät och näst intill ogenomtränglig skorpa som mycket effektivt bromsar/hindrar grödornas uppkomst. På Sällskapets område föll det under onsdag-torsdag mellan 30 – > 45 mm regn, – på många håll som ösregn …

Read More
 

Grödornas utvecklingsskede skiljer sig nu detta år verkligen enormt, – tidigast sådda vårsäden börjar nu bilda sitt fjärde blad medan det ännu finns massor av osådda fält speciellt i östra Nyland!

Det var främst i västra Nyland som man kom i gång tidigt med vårsådden och där har de tidigast sådda vårsädsfälten nu sitt fjärde blad på gång. Också ogräsen har kommit i gång på dessa fält så att ogräsbekämpning är aktuellt fr.o.m. 4-bladstadiet.  

Det finns gårdar där man började så i april men där man …

Read More
 

Mera regn utlovas till onsdag-torsdag, ja tom. 20 – > 30 mm enligt vissa prognoser. Det här skjuter ytterligare fram sådden av de fält som ännu är osådda, – här är några tankar inför detta faktum:

Om prognoserna ens någorlunda håller sträck kommer vi att så ännu en god bit in i juni. Man får så ända fram t.o.m den 30.6. men en sen sådd gör att man bör tänka på följande. V.g. se också inlägget från den 17.5. om ”att inte måla fan på väggen”.

Om man har bara utsäde …

Read More