Flyghavrevippor bildas nu efterhand så det gäller att genast börja kontrollera förekomsten av flyghavre:

Flyghavren bildar nu efterhand vippor varför granskningen av åkrarna bör påbörjas! Groende frön kan, speciellt vid varm väderlek, bildas redan på en veckas tid. Om fröna sedan hinner börja drösa så är skadan mångårig.

Granska även NVÅ, trädor och skiften där kemisk flyghavrebekämpning utförts. Plocka genast när de första vipporna upptäcks, sätt hela plantan i en …

Read More
 

Åkerövervakningarna pågår för fullt, – förbered dig för säkerhets skull så rubbas inte nattsömnen!

Åkerövervakningarna pågår och för att göra hela saken lättare att genomgå är det skäl att söka fram erforderliga dokument nu för säkerhets skull!

Åtminstone följande dokument granskas vid åkerövervakning på en vanlig växtodlingsgård som ingått förbindelse om miljöersättning:

Odlingsplanen för alla skiften
De påbörjade skiftesvisa anteckningarna, hittills minst ett fullständigt ifyllt skifteskort
Kvittona över inköpta gödselmedel …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning …

Read More
 

Vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en Trevlig Midsommar!

De flesta vill antagligen ha fint väder på midsommarhelgen och så också nu speciellt höodlarna. Det är dock redan nu ordentligt torrt i naturen så efter hösäsongen får vi verkligen hoppas att vi får in ordentliga regn.

Oljeväxtfälten som nu blommar/börjar blomma skulle akut behöva vatten för att orka blomma någon/några vecka/or samt för att orka …

Read More
 

Det finns nu stor variation i angreppen av svampsjukdomar i kornen. Skillnaderna är beroende av förfrukt, bearbetningssätt, betningssätt och, sist men inte minst, sort.

Under den senaste veckan exploderade angreppen av kornets bladfläcksjuka i en del kornfält. Skillnaden i nivå på angrepp har dock varierat väldigt mycket, – ”friska” sorter som betats väl med annan förfrukt än korn är ännu rätt friska. Motsatsen, dvs. för bladfläcksjukan känsliga sorter som inte betats/betats dåligt med korn som förfrukt och växtrester i …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område under denna, – vecka 25.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på observationsärtfältet i …

Read More
 

Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna efterhand!

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, EXAKT preparatnamn inklusive eventuella nummer och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling så skall man också göra anteckningar om orsakerna till bekämpningar och uppföljningen av …

Read More
 

Övervakningarna av åkerstöd börjar efter hand!

I.o.m att stödansökan avslutats kör NTM-centralerna igång med övervakningarna av åkerstöd. På en gård som kontrolleras vid åkerövervakning kontrolleras bl.a. följande dokument:

Odlingsplanen
De påbörjade skiftesvisa anteckningarna
Kvittona över gödselmedel som rör övervakningsåret samt utredning av andra gödselmedel som använts eller överlåtits under övervakningsåret
Eventuella arrendeavtal
Protokollet över godkänd test av växtskyddssprutan
Intyget över avlagd …

Read More