Risken för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus på Sällskapets område under växtperioden 2018 utreds som bäst.

Resultaten av räkningen av övervintrande, levande ägg av häggbladlöss på de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna delges senast den 16.1. på Växtskyddsdagarna i Tavastehus. Kvistarna är som bäst inne för granskning och räkning. Så snart som resultat fås meddelas det på denna sida.

Fjolårets lössangrepp var ju små men man vet ju aldrig …

Read More
 

I dag var det årets mörkaste dag men nu går vi mot ljusare tider och kanske gödselbeställningen skall göras ännu på detta år. Notera ändringen i Yaras gödselsäckars vikt!

Det kan vara skäl att notera att Yara har gjort förändringar i vikten på sina gödselsäckar innan du ringer gödselförsäljaren och beställer nästa års gödsel!

Storsäckarna i YaraMila-serien väger fr.o.m. september och YaraBela-serien fr.o.m. oktober 700 kg/st. Småsäckarna väger 25 kg/st och den nya gödselpallen väger 1000 kg.

Kan vara bra att notera om man brukar göra …

Read More
 

Julen närmar sig med stormsteg så vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Alla vi på Sällskapet önskar våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År! – Hoppas det nya året blir bättre än 2017 åtminstone vad beträffar vädret!

Nu som bäst ser det dock väldigt genomdränkt ut i naturen! I Ingå har jag fr.o.m. oktober t.o.m idag fått 462mm. Det betyder drygt 46 …

Read More
 

Positiva nyheter på bekämpningsmedelsfronten!

Efter mycket roende och hopande har EU äntligen kunnat göra ett beslut i frågan om användningen av Glyfosat. Den 27.11. beslöt man att godkänna användningen av Glyfosat i ytterligare fem års tid.

 

På hemmafronten har Tukes igen gett ett nytt undantagstillstånd för användningen av Elado FS 480 och Cruiser OSR som betningsmedel för oljeväxtutsäde eftersom inga …

Read More
 

NTM-Centralens vintertida dokumentövervakning är i full gång.

Ni som under sommaren var utsatta för areal- och grödgranskning har fått mera hälsningar från NTM-Centralen under förra veckan. Nu skall den vintertida dokumentövervakningen fås i skick.

 

Vid dokumentövervakningen vintertid kontrolleras stödvillkoren för miljöersättning och tvärvillkorskraven. Övervakningen utförs på basis av de uppgifter ni lämnat samt de uppgifter som inhämtades under gårdsbesöket i somras.

 

Nu kontrolleras bl.a. …

Read More
 

Regnet det bara öser ned, nu i Ingå 212 mm i oktober + 92 mm i november = 304 mm på rätt kort tid!

Regnperioden tycks fortsättningsvis envist hålla i sig så att regnmängden i Ingå under oktober + november månad hittills uppgår till otroliga 304 mm! Det betyder att det på varenda kvadratmeter fallit drygt 30 cm vatten för att inte tala om alla svackor dit vatten runnit till från omkringliggande sluttningar så att regnmängden där kan vara …

Read More
 

Kom ihåg de nya skärpta direktiven för beaktandet av våren 2017:s P-gödsling om grödan inte skördats alls 2017!

Eftersom skördetvånget avskaffades i det nya stödsystemet år 2015 ändrade man också på hur den eventuella fosforgödsling som gavs vid vårsådden (2017) på ett fält som nu i höst blev oskördat skall beaktas vid gödslingen av 2018-års grödor!

 

Nu skall den i våras, 2017, givna P-gödslingen beaktas som outnyttjad och därmed skall den räknas med fullt …

Read More
 

Vintrigare väder verkar igen på nytt vara på kommande och bekämpningsmedlen finns nu hoppeligen i frostfri lagring, – kom ihåg de skärpningar som har gjorts vad gäller kravet på inlåsning av medlen!

Tidigare sade reglerna att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste nu flertalet av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom.

Fr.o.m 1.6.2015 förnyades preparatens etiketter och de nya etiketterna har …

Read More
 

Falltalsprov togs i Ingå på onsdagen efter 180 mm regn i oktober och från östra Nyland på tisdagen, – nu hittar man tyvärr mera både grodder och utväxter i axen:

I falltalsprov tagna i vårvete den 18.10 i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5 ett falltal på 103 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 62.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del efter regnen till över 35 %.

Falltalet i Ingå hade nu ohjälpligen fallit också för sega …

Read More
 

Snömögelbekämpningen i höstsäden blir så småningom efterhand aktuell

Speciellt på lättare jordar ser många, tidigt sådda både råg- och höstvetesfält, rätt bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu rätt frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter så snart åkrarna torkat upp så att framkomligheten är tryggad.

Bekämpningen bör …

Read More