Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område vecka 24, den 14.6.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i …

Read More
 

Äntligen kom det regn på Sällskapets område!

I går kom det äntligen regn på största delen av Sällskapets område. Regnmängderna rörde sig på båda sidor om 10 mm. Beroende på jordarten och på hur grovt bruket blivit så drog vattnet ned i marken ca 5 cm men mera regn utlovas till helgen. Det betyder att åtminstone en del av ogräsen nu börjar …

Read More
 

Nedan finns ett exempel på blankett för anmälan om skörd av vall från EFA-areal. Blanketten är uppgjord av Landsbygdsombudsman Mats Arola vid Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland. Vi på Sällskapet tackar för gott samarbete!

Anmälan om force majeure

 

 

Undertecknad åberopar force majeure och exceptionella omständigheter på grund av torka som motivering till att skörda EFA-grönträda.

Anmälan gäller lägenheten (skiftenas innehavare):

 

____________________________         ___________________________________________________

Lägenhetssignum                                     Namn

 

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

Basskiftssignum                                       Namn                                                             areal

 

 

Motivering:

[ ] Exceptionell torka, på lägenheten har regnat sammanlagt  ______ mm sedan 01.05.2018

[ ] Skörd är nödvändig …

Read More
 

I år är det möjligt att bärga skörd på grönträdor som utgör EFA-areal

Följande text är tagen direkt från Mavis hemsidor:

 

Torkan har drabbat vallar och betesmarker. På grund av de exceptionella omständigheterna kan jordbrukarna redan före mitten av augusti bärga skörd på grönträdor som anmälts som ekologisk fokusareal (EFA) och använda grönträdorna som betesmark. Enligt villkoren för förgröningsstöd får jordbruksverksamhet inte bedrivas på EFA-trädor under perioden 1.1–15.8. Utgående …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område förra veckan.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar ännu rätt så lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i …

Read More
 

Tidiga morgonsprutningar är det enda rätta sättet att i nu rådande torra och heta förhållanden sköta ogräsbekämpningarna!

Grödorna är stressade av torka, hetta och lokalt även av frost så det gäller att gå skonsamt fram. Samtidigt har ogräsen gått i försvarsläge mot hettan och torkan med ett tjockt vaxskikt och slutna klyvöppningar som skydd vilket ytterligare krånglar till läget.

 

För att få någorlunda effekt på ogräsen utan allt för svåra skador på odlingsväxten …

Read More
 

Lokalt har förekomsten av rapsbaggar ytterligare ökat i oljeväxtfälten.

Gå ut i dina oljeväxtfält och kolla förekomsten av rapsbaggar i fält som börjar bilda knoppar eftersom baggarna igen ökat under de senaste dagarna. Även om knopparna ännu är dolda innanför blad kan man vid öppning av dessa på en del fält finna ett flertal rapsbaggar som för fullt äter av de viktigaste, tidiga knopparna. …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område under denna vecka.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Avläsningarna i västra och östra Nyland inleds i nästa vecka.

 

Denna sida …

Read More
 

Kom ihåg att användningen av växtskyddsmedel är förbjuden på ekologisk fokusareal, EFA-areal!

Förbudet gäller trädor och N-fixerande grödor som anmälts som EFA-areal. Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel och det gäller från 1.1. på redan etablerade grödor och från sådd till skörd dock minst fram till 31.8. för grödor som såtts i år.

 

Denna sida är uppdaterad den 15.6.2018 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

”Måste jag så om fält som på grund av torkan inte grott” undrar många:

Det har rått en hel del osäkerhet hur myndigheterna godtar dåligt eller mer eller mindre ogrodda fält som godtagbara växtbestånd. Äntligen har man gått ut med att man INTE behöver så om en misslyckad gröda om grödan odlats enligt ”normal god jordbrukarsed”!

Om man vill kan man så om ett misslyckat område men i praktiken blir …

Read More