Bekämpningssäsongen för detta år börjar efterhand vara ”i pulkan”. Kom ihåg de skärpta reglerna för lagring och inlåsning av bekämpningsmedel nu inför kallare tider!

Tidigare har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste dock nu en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom.

De förnyade varningspictogrammen har svart-röd-vita …

Read More
 

Höstanmälan torde öppna tidigare i år, – troligtvis denna vecka.

Höstanmälan torde öppna tidigare i år, – enligt våra källor eventuellt redan i morgon den 12.9. Följ med Mavis meddelande och/eller kolla på Vipun!
Denna sida är uppdaterad den 11.9.2018 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Sätt ut fällorna för fritflugor på rätt höjd!

Tyvärr har jag då jag rört mig runtomkring i bygderna kunnat konstatera att de gula limfällorna för observation av fritflugor ibland är fel utsatta d.v.s. för högt upp från marken.

Limfällorna bör vridas runt till en cirkel med limmet utåt så att hålraden i vardera ändan sätts på varandra. Träd en styv tråd, en blompinne eller …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter, nu också på Sällskapets östra område.

Falltalsprov tagna i vårvete den 6.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 308 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 351. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick för …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets västra område, – nu efter riklig och ihållande dagg på nätterna.

I falltalsprov tagna i vårvete den 6.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 308 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 351. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %,           …

Read More
 

I kväll har det har varit en fin, varm och lugn kväll men det är inte bara vi som njuter!

I dag har temperaturen på många håll på Sällskapets område hållit sig kring 18-20 grader långt in på kvällen. Å ena sidan är det ju en skön höstkväll vi får uppleva men å andra sidan utgör det varma och lugna vädret ypperliga förhållanden också för fritflugorna!

På många håll har i dag gränsen på fem flugor …

Read More
 

Tidpunkten för sådd av höstsäden är nu inne!

Då vi nu gått in i början av september och det på många håll fallit åtminstone en del regn är det skäl att förverkliga eventuella planer på sådd av höstsäd nu! Enligt rapporter från fältet finns det oftast fukt i marken som borde säkerställa groendet bara man inte går ned för djupt.

På lättare jordar och …

Read More
 

Du som har ojämnt/sent grodda, lätt gröna, oljeväxtfält bör vara observant på klorofyllhalten!

Det finns en klar risk för att speciellt senare grodda rapsbestånd kan innehålla för höga halter klorofyll som i laboratorietest skall vara under 30 ppm.

Ett sätt att i praktiken få en uppfattning om klorofyllhalten före tröskningen är att på ett representativt sätt samla skidor från flera plantor och försiktigt tröska ur dem för hand. Välj …

Read More
 

På en del gårdar har man redan skördat allt så frågor om vad som duger som växttäcke vintertid år 2018-2019 dyker upp.

Om du våren 2015 valde åtgärden växttäcke vintertid för din gård gäller följande regler. Anmäl arealerna för växttäcke vintertid i Viputjänsten eller på blankett 465 senast 31.10.2018. Anmälningstiden fortgår från den 1-31.10.

 

Om du hade ett skifte i din besittning 15.6.2018, kan du anmäla det. Den areal som anmäls för ett basskifte kan vara mindre än …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – falltalen håller sig segt på god nivå.

I falltalsprov tagna i vårvete den 3.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 346 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 430. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick …

Read More