Du som har ojämnt/sent grodda, lätt gröna, oljeväxtfält bör vara observant på klorofyllhalten!

Det finns en klar risk för att speciellt senare grodda rapsbestånd kan innehålla för höga halter klorofyll som i laboratorietest skall vara under 30 ppm.

Ett sätt att i praktiken få en uppfattning om klorofyllhalten före tröskningen är att på ett representativt sätt samla skidor från flera plantor och försiktigt tröska ur dem för hand. Välj …

Read More
 

På en del gårdar har man redan skördat allt så frågor om vad som duger som växttäcke vintertid år 2018-2019 dyker upp.

Om du våren 2015 valde åtgärden växttäcke vintertid för din gård gäller följande regler. Anmäl arealerna för växttäcke vintertid i Viputjänsten eller på blankett 465 senast 31.10.2018. Anmälningstiden fortgår från den 1-31.10.

 

Om du hade ett skifte i din besittning 15.6.2018, kan du anmäla det. Den areal som anmäls för ett basskifte kan vara mindre än …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – falltalen håller sig segt på god nivå.

I falltalsprov tagna i vårvete den 3.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 346 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 430. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick …

Read More
 

Följ fortsättningsvis med förekomsten av fritflugor i spirande bestånd av höstsäd!

Eftersom vädret har varit mycket varmt för årstiden och det ser ut att fortsätta rätt varmt, dvs. klart > 12 grader, finns det en uppenbar risk för att också senare sådd höstsäd kan angripas av fritflugorna.

Risken kvarstår tills plantorna har fått tre blad. OBS! Lokalt har förekomsten av omkringflygande, äggläggande fritflugor varit mycket riklig …

Read More
 

Det finns också andra skadedjur som kan hota ditt höstvete.

Att så höstvete efter höst- eller vårvete medför alltid en förhöjd risk för angrepp av det av den randiga dvärgstriten spridda viruset som leder till vetedvärgsjuka.

Faktorer som ökar riskerna är:

Tidigare angrepp på området, – höstvetefält som tvinväxt, färgats gul-röda och inte bildat ordentligt med ax
Vete som förfrukt
Mycket växtrester i ytan efter förfrukten
Minimerad eller utebliven bearbetning
Tidig …

Read More
 

Bekämpning av kvickrot borde lyckas hyfsat i år på områden som fått någorlunda med regn nu på slutrakan.

Kvickrot finns i år igen rätt rikligt i många fält eftersom bekämpningen i många fall blev ogjord i fjol pga. den sena och regniga hösten. På områden där det fallit någorlunda med regn borde det i år finnas hyfsade förutsättningar för en lyckad kemisk bekämpning. Vi vet inte heller hur länge vi får använda Glyfosat …

Read More
 

Sätt markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Tidpunkten för provtagningen är avgörande!! Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2013 skall förnyas denna höst före föregående provtagningsdatum!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem ha. Prov måste …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – nu efter lite dugg på tisdag morgon.

I falltalsprov tagna i vårvete den 30.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 369 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 417. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till knappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – nu med resultat också från östra Nyland efter veckoslutets regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 27.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 349 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 431. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick …

Read More
 

OBS! Varning för fritflugor i nu spirande höstsädsfält!

Fritflugor: Under de senaste dagarna har det lokalt förekommit mycket rikligt med fritflugor i utplacerade limfällor! Liksom under hösten 2016 kan man nu igen lokalt i fällorna hitta rikligt med fritflugor per fälla, t.om. > 100 st per dygn, så det gäller nu att noggrant observera sina höstsädsbroddar! Limfällor skall i …

Read More