De klart godkända höstgrödeåkrarna har man redan en tid börjat övergödsla, – efterhand kommer nu de mera svårbedömda fallen emot.

Nätterna var kalla under den föregående veckan, -temperaturer på klart under minus tio grader var inte ovanliga på lägre marker. Detta har gjort att påfrestningen på höstgrödor på dessa marker var stor och det har i sin tur lett till både uppfrysning, rödfärgning och t.om. vitfrusna blad. Rödfärgningen och de vitfrusna bladen är i allmänhet …

Read More
 

Glad Påsk!

Vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt Glad Påsk!

”Efter vinter kommer vår” brukar man säga, – så också i år bara vi orkar vänta!

 Denna sida är uppdaterad den 15.4.2017 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Höstsädsbroddarnas skick är varierande denna vår

Groningsförhållandena var inte de bästa i höstas och bl.a. detta har medfört att skicket på höstsädsbroddarna varierar stort denna vår! Broddar på torra lerjordar grodde ofta för sent med svagt utvecklade, ej bestockade, broddar som följd. På fukthållande Mo-jordar är många broddar däremot i utmärkt skick!

För rågens del är detta mycket illa eftersom …

Read More
 

Med risk för att verka tjatig, – snart har halva april månad gått!

Det utbildningskrav som förutsätts för miljöersättningen balanserad användning av näringsämnen skall vara uppfyllt senast den 30.4.2017!  Du kan numera bara uppfylla kravet med en nättentamen på Vipu.

 

Tenten omfattar 25 frågor och man måste ha minst 15 rätt. Tenten får vid behov göras om flera gånger! Det lönar sig att nu genast …

Read More
 

Du som ännu inte beställt din handelsgödsel bör göra det med det snaraste!

Om du ännu inte beställt din handelsgödsel så börjar det bli bråttom! Om du gör din beställning nu börjar leveranserna gå mot slutet av april och om eventuella störningar uppstår så drar det ju ytterligare ut på tiden.

 

Noteras kan också att firmorna inte längre har några gödsellager att tala om liggande på bakgården för säkerhets …

Read More
 

OBS! OBS! Tiden går och börjar efterhand sakta rinna ut! Har du redan gjort, och klarat av, din nättentamen för miljöersättning?

Det utbildningskrav som förutsätts för miljöersättningen balanserad användning av näringsämnen skall vara uppfyllt senast den 30.4.2017! OBS! Hittills torde bara drygt 60 % av jordbrukarna ha fyllt sin skyldighet!

 

Du kan numera, enligt senaste kontroll med landsbygdsmyndigheterna, bara uppfylla kravet med en nättentamen på Vipu.

 

Tenten omfattar 25 frågor och man måste ha minst 15 …

Read More
 

Du hinner ännu kolla grobarheten på utsäde från i fjol men lämna det inte för sent!

I fjol på sommaren och hösten förekom rätt rikligt med flertalet svampsjukdomar, s.s. också av Fusarium förorsakat rödmögel. Det finns därför all orsak att lämna in ett grobarhetsprov om fjolårets säd är tänkt till utsäde och be om grobarhet också som betat.

Pris i Västankvarn laboratorium för grobarhet som obetat + betat + tkv uppgår hittills …

Read More
 

Ni som brukar markkartera på våren: Kom ihåg att hålla markkarteringen giltig!

Prov skall tas vart femte år, provtagningsdatum avgör!

 

OBS! Nu skall basskiftessignum varifrån provet är taget skrivas in i protokollet före inskickandet så att det syns i resultatet.

 

Minst ett prov per fem ha (=glest) från alla skiften som odlas och är >= 0,5 ha. Se upp med skiften nära 0,5 ha och se upp med hö/betes/ensilagevallar- …

Read More
 

Inför växtodlingsåret 2017:

Äntligen har vi på Sällskapets område rätt bra med tjäle, – i år 20 – 40 cm vilket inverkar positivt på strukturen.

 

Hittills har vi dock överlag fått väldigt lite regn, – det kan ge ett vanskligt, torrt vårbruk eller igen sämre struktur om en regnperiod infaller ännu före vårbruket!

 

Förekomsten av inhemska bladlöss har vid räknandet …

Read More
 

Halloo!! Tiden går! Har du redan gjort, och klarat av, din nättentamen för miljöersättning?

Det utbildningskrav som förutsätts för miljöersättningen balanserad användning av näringsämnen skall vara uppfyllt senast den 30.4.2017! Du kan numera, vad vi vet nu, bara uppfylla kravet med en nättentamen på Vipu.

 

Nylands NTM-Central ordnade runt årsskiftet, tillsammans med lantbrukssekreterarna, de endagsskolningar vilka fanns som alternativ till nättenten som förutsätts för miljöersättningen. Vad vi vet nu ordnas …

Read More