Höstsädsbroddarnas skick är igen varierande denna vår

Groningsförhållandena var inte de bästa i höstas och bl.a. detta har medfört att skicket på höstsädsbroddarna kan varierar stort denna vår! Broddar sådda i hyfsad tid på lättare och sluttande Mo-jordar ser nu rätt lovande ut men de broddar som såddes sent speciellt på tillslammade och våta lerjordar grodde ofta för sent med svagt utvecklade, …

Read More
 

Ni som brukar markkartera på våren: Kom ihåg att hålla markkarteringen giltig!

Prov skall tas vart femte år, provtagningsdatum avgör!

 

OBS! Nu skall basskiftessignum varifrån provet är taget skrivas in i protokollet före inskickandet så att det syns i resultatet.

 

Minst ett prov per fem ha (=glest) från alla skiften som odlas och är >= 0,5 ha. Se upp med skiften nära 0,5 ha och se upp med hö/betes/ensilagevallar- …

Read More
 

Äntligen!! Våra väderstationer har fåtts från servicen och är nu satta i funktion!

Efter en lång väntan har vi äntligen fått våra väderstationer tillbaka i bruk! Knyck er inte för de avvikande botten- och topptemperaturerna i början av ibruktagandet.

Med glädje kan man notera att temperaturen idag överskred 10 grader med klar marginal på båda väderstationerna så vi går äntligen mot varmare tider!

 

Denna sida är uppdaterad den 9.4. 2018 …

Read More
 

Tjälen ligger ännu rätt djupt på många håll på Sällskapets område men våren är på kommande!

Även om solen den senaste tiden lyst och värmt fint på dagarna så har nätterna ännu hållits onormalt kalla. På många håll på Sällskapets område har tjälen på plöjd mark krupit ned till åtminstone knappt 30 cm men tjäldjupet kan variera enligt fallna snömängder.

För lerjordarna var detta välbehövligt eftersom regnmängderna under oktober till december på …

Read More
 

Kom ihåg att analysera ditt utsäde! Analyser av spannmålsprover görs fortsättningsvis i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Kom ihåg att också be om grobarhet som betat om utsädet är från 2017-års skörd och …

Read More
 

Kom ihåg att göra kvalitetstestet för åkerjord, – tiden börjar rinna ut!

Om du 2015 förband dig till Miljöersättning skall ett kvalitetstest av åkerjord vara uppgjort och inlämnat senast den 30.4.2018! Den kan göras på  Mavis blankett 480, på ProAgrias eller WebWisuns motsvarande blankett men bäst är det att göra kvalitetsbedömningen direkt i Vipun! Den hittas under ”Elektroniska tjänster”.

Syftet med kvalitetstestet av åkerjord är att …

Read More
 

Grobarheten varierar stort i undersökta utsädespartier! Därför är det av största vikt att senast nu låta analysera sitt tänkta utsädesparti, – analyser av spannmålsprover görs fortsättningsvis i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Kom ihåg att också be om grobarhet som betat om utsädet är från 2017-års skörd och …

Read More
 

Riskerna för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus på Sällskapets område under växtperioden 2018 ser lovande små ut.

Resultaten av räkningen av övervintrande, levande ägg av häggbladlöss på de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna tyder på att riskerna för angrepp av inhemska bladlöss är små.

Gränsen för möjlig risk för angrepp uppgår till 15 st levande, övervintrande ägg per hundra knoppar men på ”våra” kvistar hittades under 10 st så riskerna verkar …

Read More
 

Tyvärr är väderstationerna ännu på service och kalibrering.

Tyvärr är väderstationerna ännu på erforderlig service och kalibrering men torde fås i tjänst igen inom någon vecka.

Det som man ändå kan följa med är tjäldjupet. Det hittas under kolumnrubriken ”Försök”. Den 5.2. 2018 uppgick tjäldjupet i Västankvarn till omkring 20 cm både på plöjd mark och i vall. Tjäldjupet i Stor-Sarvlax gick några cm …

Read More
 

Bli inte frustrerad trots att väderstationerna just nu inte visar aktuella resultat!

Jo du har kvar din användningsrätt till lokala väderdata på Sällskapets hemsida även om väderstationerna både i Västankvarn och Stor-Sarvlax inte är nåbara just nu.

Väderstationerna är tillsvidare tillfälligt ur bruk eftersom de skickats på erforderlig service och kalibrering. Vi hoppas att de möjligast fort fås i bruk igen.

Första veckan i januari gav 34 mm regn …

Read More