Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång börjar vara inne!

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8.! Vallar med årligt slåttertvång utgörs av gröngödslingsvallar. Kom också ihåg att vid behov, om rotogräs eller sly hotar, slå EFA-arealens och andra grönträdor!! Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år …

Read More
 

Analyser av spannmålsprover görs denna höst fortsättningsvis igen i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar!! Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

 

Denna sida är uppdaterad den 14.8.2017 av Jan Grönholm, …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har nu avslutats.

Observationerna av ärtvecklare har nu avslutats för i år eftersom ärtbestånden slutat blomma. På ingendera platsen överstegs tröskeln 10 st i någondera fällan denna sista gång.

 

Denna sida är uppdaterad den 28.7.2017 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

I en del spannmålsfält har det de senaste veckorna lokalt dykt upp rätt rikligt med löss men ingen fara på färden!

Prognoserna för låg förekomst av häggbladlöss höll i det närmaste fullständigt, – troligtvis har ingen på Sällskapets område behövt bekämpa dessa. Under de senaste veckorna har lössläget dock förändrats i en del spannmålsfält. Lokalt kan man hitta rätt rikligt med löss inne i bl.a. veteax men också på blad och stjälkar längre ned i bestånden.

De …

Read More
 

Vissa våroljeväxtfält slutade blomma på förvånansvärt kort tid, – gå ut i fälten och kolla om du hittar orsaker!

Om ett oljeväxtfält blommar ordentligt fullt ut skall färgen vara bländande klargul i åtminstone 2 – 3 veckors tid. I år fick dock en del fält nästan genast en matt senapsgul färg och vid närmare kontroll vissnade en del blommor nästan genast.

Orsaken till detta kan vara följande:

En misslyckad eller, trots behov, ogjord rapsbaggebekämpning har lett …

Read More
 

Det har i år förekommit en hel del fysiologiska skador i grödorna, – så också på havreblad.

Några jordbrukare hämtade olika växtprov åt oss på Sällskapet för konsultation på Fältdagen i Västankvarn. Flera av dem utgjordes av havreblad med märkliga skador/färgförändringar vars färg gick i orange-rött, – var det fråga om svampsjukdomar, bakterieangrepp eller skador av bekämpningsmedel?

Forskare på Jockis ”odlade” förtjänstfullt en del av dessa prover men slutresultatet blev diffust! Det var …

Read More
 

Åkerövervakningarna pågår för fullt, – förbered dig för säkerhets skull så rubbas inte nattsömnen!

Åkerövervakningarna pågår och för att göra hela saken lättare att genomgå är det skäl att söka fram erforderliga dokument nu för säkerhets skull!

Åtminstone följande dokument granskas vid åkerövervakning på en vanlig växtodlingsgård som ingått förbindelse om miljöersättning:

Odlingsplanen för alla skiften
De påbörjade skiftesvisa anteckningarna, hittills minst ett fullständigt ifyllt skifteskort
Kvittona över inköpta gödselmedel som berör övervakningsåret …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har fortsatt på Sällskapets område även denna vecka.

Vi har under vecka 24 satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna, vilka görs på måndag och torsdag i västra och i …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har fortsatt på Sällskapets område även denna vecka.

Vi har under vecka 24 satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna, vilka görs på måndag och torsdag i västra och i …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har fortsatt på Sällskapets område även denna vecka.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna, vilka görs på måndag och torsdag i västra och …

Read More