Inför växtodlingsåret 2017:

Äntligen har vi på Sällskapets område rätt bra med tjäle, – i år 20 – 40 cm vilket inverkar positivt på strukturen.

 

Hittills har vi dock överlag fått väldigt lite regn, – det kan ge ett vanskligt, torrt vårbruk eller igen sämre struktur om en regnperiod infaller ännu före vårbruket!

 

Förekomsten av inhemska bladlöss har vid räknandet …

Read More
 

Halloo!! Tiden går! Har du redan gjort, och klarat av, din nättentamen för miljöersättning?

Det utbildningskrav som förutsätts för miljöersättningen balanserad användning av näringsämnen skall vara uppfyllt senast den 30.4.2017! Du kan numera, vad vi vet nu, bara uppfylla kravet med en nättentamen på Vipu.

 

Nylands NTM-Central ordnade runt årsskiftet, tillsammans med lantbrukssekreterarna, de endagsskolningar vilka fanns som alternativ till nättenten som förutsätts för miljöersättningen. Vad vi vet nu ordnas …

Read More
 

Svenskspråkiga stödinfon ordnas igen denna vår i Nyland enligt följande:

Följande datum och platser är aktuella om du vill säkerställa att få höra senaste nytt på stödinfon i Nyland:

–          22.3. Karis kl. 9:30 – 15:45 på Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, Karis

–          23.3. Borgå kl. 17 – 20:45 i Pomo-huset, Alexandersgatan 20, Borgå

–          6.4. Kyrkslätt kl. 17 – 20:45 i kommunhusets fullmäktigesal, Ervastvägen 2,     Kyrkslätt

–          10.4. Liljendal …

Read More
 

Kom ihåg att det i år igen har beviljats ett undantagstillstånd från Tukes för användandet av Neonikotinoider som betningsmedel för våroljeväxter denna vår, 2017!

Tukes har igen gett tillstånd för att denna vår, 2017, få beta våroljeväxter med Neonikotenoiderna Elado FS 480 och Cruiser OSR! Orsaken till beviljandet är att det inte finns andra effektiva, ersättande betningsmedel eller metoder som skulle säkerställa effekten mot jordloppor.

Detta är glädjande med tanke på intresset för att i årets odlingsplan ta med …

Read More
 

Risken för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus på Sällskapets område har utretts.

Resultaten från de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna har nu kommit och resultatet visar att det inte finns risk för angrepp av inhemska bladlöss i sommar.

Antalet övervintrande levande ägg av häggbladlus har sällan varit på en så låg nivå och detta gäller faktiskt hela det område från vilket häggkvistar samlas in!

På …

Read More
 

Kom ihåg att kolla grobarheten på utsäde från fjolåret!

Pga. den i fjol under sommaren och hösten rätt rikliga förekomsten av flertalet svampsjukdomar, s.s. också av Fusarium förorsakat rödmögel, finns det i år all orsak att skicka in grobarhetsprov av årets tänkta utsäde och att då be om grobarhet också som betat.

Pris i Västankvarn laboratorium för grobarhet som obetat + betat + tkv uppgår …

Read More
 

Förköpstiden för bekämpningsmedel är inne. Kom ihåg medlens användnings- och vattendragsbegränsningar!

Eftersom tidpunkten nu är inne för många firmors förhandsköp av bekämpningsmedel är det bra att dra sig till minnes begränsningarna som gäller användningen av vissa preparat på grundvattenområden och preparatens möjlighet till användning två år i följd. För att säkerställa att reglerna följs lönar det sig att före beställandet titta på Tukes hemsidor där man …

Read More
 

Den nu rådande stränga köldperioden med ihållande nordostlig blåst kan hota känsligare höstgrödor.

Efter att vi första och andra veckan i november först fått vänja oss med lokalt upp till 40 cm:s snölager som sedan följdes av en mild, regnfylld, december har vädret nu igen slagit om totalt. Under de senaste dagarna har temperaturen krupit ner mot minus tjugu grader.

Snötäcket i västra Nyland uppgår nu till högst fem …

Read More
 

Risken för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus på Sällskapets område utreds som bäst.

Resultaten från de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna är som bäst inne för granskning och räkning. Så snart som resultat fås meddelas det på denna sida.

Med fjolårets rikliga lössangrepp i minnet är det själ att ta resultaten på alvar!

Denna sida är uppdaterad den 5.1.2017 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Alla våra kunder och samarbetspartners önskas en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Alla vi på Sällskapet önskar våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År! – Hoppas det nya året blir bättre än 2016 vad beträffar prisutvecklingen på våra produkter!

Denna sida är uppdaterad den 24.12.2016 av Jan Grönholm, NSL

Read More