Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – nu efter måndagens regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 23.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 384 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 419. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till knappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %  – m.a.o. höga värden!

Fukthalten …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område i grödor som inte ännu hunnit påverkas av måndagens regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 20.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5, ett falltal på 391 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 420. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 % m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick …

Read More
 

Kontakta husdjursgårdar i nejden om du ännu har oslagna vallar, vallar med hyfsad återväxt eller spannmålsåkrar som ännu är gröna p.g.a. sen groning!

Eftersom bristen på grovfoder på de flesta husdjursgårdarna är eller kommer att bli akut i vinter gäller det nu att vara solidarisk och bjuda ut allt som kan tänkas duga till foder!

Växande vallar är förstås intressanta men också sent grodda spannmålsfält. För att spannmålsfält skall duga bör de dock vara rätt gröna och mognadsgraden i …

Read More
 

I år gäller det verkligen att snarast efter skörd analysera varan så att du kan få den såld till rätt plats till möjligast högt pris! Analyser av spannmålsprover görs i Västankvarn Försöksgårds laboratorium, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Spannmålspriserna har för en gångs skull haft en stigande trend under den senaste tiden så det gäller att följa med priserna! Om man vet att man har högkvalitativ vara i lager gäller det att ha is i hatten och inte sälja utan att först noggrant kolla var man kan få det högsta priset. Det gäller …

Read More
 

Sådden av höstsäd närmar sig efterhand

Tidpunkten för sådd av höstsäd kommer efterhand emot men ha inte för stor brådska med sådden. Vi får verkligen hoppas att det kommer rikligare regn efter att vi fått merparten tröskad för annars kommer vi att ha stora problem med höstsädens groende.

Om halmresterna år måttliga eller om de balas bort kan alternativet direktsådd vara att …

Read More
 

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång är inne.

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8. Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor och gröngödslingsvallar. Kom alltså ihåg att slå också EFA-arealens trädor om de inte är skördade. Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område.

I falltalsprov tagna i vårvete den 16.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 382 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 400. Proteinhalterna uppgick för Zebras del till knappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %,            …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete har inletts på Sällskapets område, – på måndagen i västra och på tisdagen-onsdagen i östra Nyland.

I falltalsprov tagna i vårvete den 13.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 367 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 374. Proteinhalterna verkar vara höga men exaktare värden torde fås på fredagen.

Fukthalten uppgick för Zebras del till ca 26 % och för Quarnas …

Read More
 

I år gäller det att snarast efter skörd analysera varan så att du kan få den såld till rätt plats till möjligast högt pris! Analyser av spannmålsprover görs fortsättningsvis i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Labbet levererar analyssvaren som e-post eller som textmeddelande.

 

Denna sida är uppdaterad den 13.8. 2018 av Jan …

Read More
 

Kom ihåg att en gård som utnyttjat undantaget att bärga skörd från sina EFA-grönträdor före den 16.8. skall underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, Landsbygdskansliet, om att detta gjorts före den 20.8.!

Kom ihåg att en gård som utnyttjat undantaget att bärga skörd från sina EFA-grönträdor före den 16.8. skall underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, Landsbygdskansliet, om att detta gjorts före den 20.8.!

Det blev ju i år undantagsvis möjligt att skörda eller låta djur beta vallar på EFA-grönträdor före den 16.8. men notera att …

Read More