Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område i retfullt ostadigt väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 21.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5.,ett falltal på 274 och protein på ca 9 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 216 och protein på ca 15 %. Falltalet hade sedan torsdagen sjunkit lite för sorten Zebra medan det hölls …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 17.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5,ett falltal på 307 och protein på ca 9 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 208 och protein på ca 15 %. Falltalet hade på en vecka stigit för Quarnas del med ca 40 …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 10.9. i Ingå av Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, uppgick falltalet till bara 167 men fukten uppgick till drygt 35 % och falltalet hade knappast inte ännu hunnit fullbildas. Börja inte tröska för tidigt! Proteinet uppgick till ca 15,2 %. Nya prov, nu av både Zebra och …

Read More
 

Falltalsprovtagningen är nu inledd på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 10.9. i Ingå av Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, uppgick falltalet till bara 167 men fukten uppgick till drygt 35 % och falltalet hade knappast inte ännu hunnit fullbildas. Börja inte tröska för tidigt! Proteinet uppgick till ca 15,2 %.

I falltalsprov tagna i vårvete den 10.9. i …

Read More
 

OBS!! Höjd varning för fritflugor och sniglar!

Fritflugor: Under de senaste dagarna har förekomsten av fritflugor ökat dramatiskt i limfällorna! Liksom i fjol kan man nu igen lokalt i fällorna hitta över 100 fritflugor per fälla per dygn så det gäller att noggrant att vid detta veckoslut observera sina höstsädsbroddar!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla och …

Read More
 

Obs!! Bara i vissa specialfall skall analyser av jordprov lämnas in till kommunen senast den 30.9.2015:

Bara om man förbundit sig till åtgärder som gäller hantering av avrinningsvatten eller flerårig miljövall skall man senast den 30.9.2015 lämna in markkarteringsanalyserna för berörda områden till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skriftligen. Obs! Inte elektroniskt! Analyskravet gäller således t.ex. inte skyddszoner, gröngödslingsvallar, grönträdor eller naturvårdsåkrar.

 

Åtgärden hantering av avrinningsvatten förutsätter också att du till …

Read More
 

Nya skärpta direktiv för beaktandet av våren 2015:s P-gödsling om grödan inte skördas!

Eftersom skördetvånget avskaffats i det nya stödsystemet har man också ändrat på hur den eventuella fosforgödsling som gavs vid vårsådden 2015 på ett oskördat fält skall beaktas vid gödslingen av 2016-års grödor! Nu skall i så fall den givna P-gödslingen beaktas fullt ut!

 

Denna sida är uppdaterad den 9.9.2015 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Följetongen med reglerna för permanenta gräsmarker fortsätter……

Det gäller att vara observant på riskerna för uppkomsten av permanenta gräsmarker eftersom vissa regler ändrats! Maxgränsen på fem år i rad kvarstår och ett vallskifte som ingår i växtföljden ändras till permanent gräsmark det sjätte året om man fortsättningsvis anmäler det som någon gräs- eller vallfoderväxt!

 

Följande tolkningar har dock ändrats:

Så länge skiftet anmäls som …

Read More
 

De två senaste veckornas regn på t.o.m. drygt 50 mm har börjat mjuka upp jordarna vilket underlättar sådden av höstsäd, – kom dock ihåg riskerna för skadedjur!

Speciellt lerjordarna hann bli mycket hårda och svårbearbetade under augusti månads tre första veckor med sol och värme! De två senaste veckornas regn har igen gjort att det börjar gå hyfsat att bearbeta för sådd av höstsäd. Om vädret fortsätter regnigt kan det vara all orsak att försöka bearbeta höstsädsfälten så att ett rätt så …

Read More
 

Märk att åldersbestämningen av gröngödslingsvallar har förändrats i juni!

I och med att statsrådets förordning om miljöersättning ändrades i juni ändrades bl.a. tiden för hur länge man får hålla en gröngödslingsvall på samma plats. Om man sått den under 2015 får den hållas på samma plats i högst tre år. Därefter måste den brytas eller producera och skördas (?) som en produktionsvall.

 

Den stora förändringen …

Read More