Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område under denna vecka.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna i västra Nyland i dag har det kritiska antalet …

Read More
 

Lokalt finns det nu hotande gnagskador av sädesbladbaggens larver

Man kan nu lokalt, både områdesvis och i fälten, hitta vita gnagränder på främst spannmålens flaggblad. Sädesbladbaggens larv ser ut som en mörkbrun slemklump som äter raka, vita gnagränder parallellt med spannmålsbladets bladnerver.

Det är sällan som man akut måste bekämpa dessa larver men det kan lokalt bli aktuellt om gnagskadorna börjar hota växten. Bekämpningströskeln är …

Read More
 

Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna!

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling, (som alla som sysslar med yrkesmässig odling skall följa fr.o.m. 1.1. år 2014) så skall man också …

Read More
 

ELY-Centralens granskningar börjar dra igång

ELY-Centralens granskningar börjar igen dra igång. I år granskas igen ca 5 % av gårdarna men notera att man granskar gårdens alla skiften. Om man blir areal/grödegranskad under sommaren är sannolikheten mycket stor för att man under vintern också råkar ut för gödslingsgranskning.
Vid granskningsbesöket bör man bereda sig på att visa upp åtminstone intyg över …

Read More
 

Kålmalarnas larver frossar på oljeväxternas blad i många oljeväxtfält!! Gå ut och kontrollera dina oljeväxtfält NU!!

Under den gångna veckan har det i många oljeväxtfält kläckts massor av glupska kålmalslarver som nu äter av bladen så att nya, hotande håligheter uppstår!

När vädret igen blivit varmare är också kålmalarna aktiva, både nykläckta larver och omkringflygande, äggläggande honor. OBS!! Rapsbaggebekämpningen skall inte under nu rådande kålmalrika förhållanden lämnas ogjord bara för att rapsbaggarnas …

Read More
 

Ett fantastiskt, efterlängtat sommarregn på ca 50 – 60 mm föll på Sällskapets område! Risken för angrepp av svampsjukdomar är dock nu uppenbar i bestånd som slutit sig!

Följ med utvecklingen av svampsjukdomar i spannmålsfälten speciellt om växtföljden är ensidig och om fältet är lättbearbetat eller direktsått!

Angreppen i vete har hittills främst bestått av bladfläcksjuka, även kallad DTR, och angreppen har hittats främst i fält med veteförfrukt som såtts direkt eller som lättbearbetats. De första angreppen syns som bruna fläckar som då de …

Read More
 

Lössen är svårbekämpade i torrt och hett väder!

Häggarnas blads undersida har under de senaste dagarna sgs. tömts på häggbladlöss eftersom dessa nu flugit ut till fälten. Under tiden med torrt och hett väder har större delen av lössen på spannmålen sedan förflyttat sig ned under markytan på den vita rothalsen. Eftersom vätskeströmmarna under torra och heta förhållanden nästan bara går uppåt i …

Read More
 

Kontrollera oljeväxtfält där det uppkommer nya hål i bladen!

Om det efterhand uppkommer nya hål i bladen på oljeväxter är det skäl att brådskande kontrollera undersidan på dylika blad. Om man då hittar ca 0,5 – 1 cm långa, svagt gulgröna larver som glupsk äter på bladen har en eventuell tidigare bekämpning av kålmal inte lyckats fullständigt! Vid mindre förekomst bekämpas de ofta i …

Read More
 

Också senare sådda oljeväxtfält börjar nu efterhand bilda knoppar

Efter jakten på loppor och kålmalar gäller det ännu att orka följa med förekomsten av rapsbaggar i de senare sådda oljeväxtfälten! Kom ihåg att bekämpningströskeln är lägst i tidigt knoppstadium, dvs. en rapsbagge på varannan planta eftersom huvudskottets blomknoppar utvecklas då!Om inte resistens mot Pyretroider har förekommit kan bekämpningen inledas med denna preparattyp. Om effekten …

Read More
 

Vårsädens ogräsbekämpning är efterhand aktuell:

De tidigare sådda vårsädsfälten har utvecklas så långt att ogräsbekämpningen nu är aktuell. Denna kan utföras från (3 -) 4 bladstadiet och man bör välja preparattyp och dosering enligt ogräsförekomst och sprutningsförhållanden. I de hittills rådande heta förhållandena har även gamla ”hormon”-typens preparat god effekt men det finns risk för sprutskador så att morgonsprutningar är …

Read More