Kom ihåg att sätta markkarteringen i skick ännu under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Tidpunkten för provtagningen är avgörande!! Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2011 skall förnyas denna höst före föregående provtagningsdatum!!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem ha. Prov måste …

Read More
 

Snömögelbekämpningen i höstsäden blir så småningom efterhand aktuell

Speciellt på lättare jordar ser många, tidigt sådda både råg- och höstvetesfält, oroväckande bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu mycket frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter förrän vädret slår om och framkomligheten hotas.

Bekämpningen bör helst göras möjligast …

Read More
 

Gräs som ogräs håller på att bli ett nytt stort problem, -följderna kan bli mycket svåra speciellt om användningen av Glyfosat förbjuds!

Flera års odling av höstsäd, lätt eller ingen bearbetning och försummad bekämpning av gräsogräs under växtsäsongen har alla bidragit till att detta problem ökat klart under de senaste åren! Ute i Europa, och kanske speciellt i England, är detta ett stort problem i och med att gräset renkavle, där kallad ”Black Grass”, spritt sig vilt. …

Read More
 

Problem med skorpbildning i rågfält efter förra veckoslutets regn på 15 – > 50 mm!

Under det förra veckoslutet föll det lokalt hårda regnskurar på t.o.m. > 50 mm. Det här har förorsakat hård, svår-/ogenomtränglig skorpa speciellt på lerjordar. Under skorpan kan man hitta förvridna rågplantor som inte orkar tränga igenom skorpan. Gå ut och kolla dina före regnet sådda rågland NU!!

 

Om det är fråga om populationsråg som såtts med …

Read More
 

Falltalsprovtagningen är avslutad på Sällskapets område

Tack vare ett strålande tröskväder minskar arealerna med otröskat vårvete nu snabbt. Fukthalterna har nu faktiskt ofta hållit sig runt 15-18 %!

Falltalen har ännu fortsättningsvis hållits stabila och förändringarna ryms inom de statistiska avvikelserna.

Analyserna gjordes vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser,  – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

 

Denna …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 5.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 12.5,ett falltal på 363 och ett protein på knappt 12 % medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, ett falltal på 293 och ett protein på ca 13 %. Fukthalterna uppgick ännu till drygt 25% efter veckoslutets regn.

I falltalsprov …

Read More
 

OBS!! Höjd varning för fritflugor och sniglar!

Fritflugor: Under de senaste dagarna har förekomsten av fritflugor ökat i limfällorna! Liksom i fjol kan man nu igen lokalt i fällorna hitta rikligt med fritflugor per fälla per dygn så det gäller att noggrant observera sina höstsädsbroddar!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla men lokalt överstiger antalet drastiskt denna gräns!

Om man …

Read More
 

Växttäcke vintertid år 2016-2017

Om du våren 2015 valde åtgärden växttäcke vintertid för din gård gäller följande regler. Anmäl arealerna för växttäcke vintertid i Viputjänsten eller på blankett 465 senast 31.10.2016. Anmälningstiden fortgår från den 3-31.10.

 

Om du hade ett skifte i din besittning 15.6.2016, kan du anmäla det. Den areal som anmäls för ett basskifte kan vara mindre än …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 1.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 12.5,ett falltal på 375 och ett protein på knappt 12 % medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, ett falltal på 274 och ett protein på ca 13 %. Fukthalterna uppgick ännu till drygt 25%.

I falltalsprov tagna i vårvete …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 29.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 12.5,ett falltal på 311 och ett protein på knappt 12 % medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 293 och ett protein på ca 13 %. Fukthalterna var höga efter nattens regn.

 

I falltalsprov tagna i …

Read More