Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 29.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 12.5,ett falltal på 311 och ett protein på knappt 12 % medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 293 och ett protein på ca 13 %. Fukthalterna var höga efter nattens regn.

 

I falltalsprov tagna i …

Read More
 

Risken är stor för angrepp av rödmögel i axen i år!

Risken för angrepp av rödmögelsvampar i axen, = axfusarios, är stor denna höst eftersom vädret för det mesta varit regnigt och fuktigt sedan tiden för axgång! Angripna ax har mörkare delar eller laxrosa färg. I kärnor som angrips bildas vanligen DON-toxiner.

Rödmögel sprids via växtrester och utsäde och faktorer som ökar risken för svårare angrepp och …

Read More
 

Falltalsprovtagningen inledd på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 25.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 12.5,ett falltal på 352 och ett protein på knappt 12 % medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 262 och ett protein på ca 13 %. Fukthalten uppgick för Zebrans del till knappt 30 % …

Read More
 

Kom ihåg de nya skärpta direktiven för beaktandet av våren 2016:s P-gödsling om grödan inte skördas alls!

Eftersom skördetvånget avskaffades i det nya stödsystemet år 2015  ändrade man också på hur den eventuella fosforgödsling som gavs vid vårsådden 2016 på ett fält som nu i höst blir oskördat skall beaktas vid gödslingen av 2017-års grödor! Nu skall den i våras givna P-gödslingen då beaktas som outnyttjad och därmed skall den räknas med …

Read More
 

De två senaste veckornas regn på t.o.m. drygt 50 mm har mjukat upp jordarna vilket underlättar sådden av höstsäd, – kom dock ihåg riskerna för skadedjur!

De två senaste veckornas regn har igen gjort att det går hyfsat att bearbeta för sådd av höstsäd. Men regnen medför också att riskerna för snigelangrepp ökar! Om vädret fortsätter regnigt kan det sålunda vara all orsak att försöka bearbeta höstsädsfälten så att ett rätt så fint bruk fås för att begränsa sniglarnas möjligheter att …

Read More
 

Sådden av höstgrödor

Sådden av höstoljeväxter börjar brådska och bör ske senast mot mitten av augusti så raska på!! Kom ihåg att den maximala N-givan för höstoljeväxternas del uppgår till max 50 kg N/ha på hösten!

Man brukar säga att den ”rätta” tiden för sådd av höstsäd infaller för rågens del den sista veckan i augusti och för höstvetets …

Read More
 

Nya datum att komma ihåg igen i år!

I och med att vi 2015 gått över till nya stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa nya datum!

Trädesåkrar får avslutas kemiskt eller mekaniskt den 1.9. även om höstsäd inte sås. Om höstsäd eller valla sås ännu i höst har man fått …

Read More
 

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång börjar vara inne!

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8.! Vallar med årligt slåttertvång utgörs av gröngödslingsvallar. Vallar med slåtter och skördetvång nämns i inslaget ovan.

Kom också ihåg att vid behov, om rotogräs eller sly hotar, slå EFA-arealens och andra grönträdor årligen!

Vallar av typen …

Read More
 

Analyser av spannmålsprover görs denna höst fortsättningsvis igen i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar!! Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

Provpåsar kan också lämnas in för vidaretransport hos Mikael …

Read More
 

Nu överskreds gränsen 10 st. ärtvecklare i någondera fällan både i västra och i östra Nyland, – bekämpning är dock inte mera aktuell!

Vid avläsningen av mängden ärtvecklare överskreds på torsdagen gränsen 10 st. i den ena fällan både i västra  och östra Nyland. Ärterna har dock utvecklats så långt att bekämpning inte mera är aktuell!

Observationen av ärtvecklare avslutas härmed.

Denna sida är uppdaterad den 23.7. 2016 av Jan Grönholm, NSL

Read More