Kom ihåg det för i år viktiga nya datumet som 30.10 utgör!

Observera att man nu senast i fredag, den 30.10., skall anmäla följande i miljöersättningens höstanmälan:

På vilka skiften, på vilken areal och hurudan typ av växttäcke man valt. Typerna kan vara äkta växttäcke, dvs. höstgrödor, vallar, gräsbevuxna EFA-trädor och stubb, eller lättbearbetning en gång. Anmälan görs basskiftesvis och se upp med eventuella tillfälligt icke odlade områden …

Read More
 

Andra fallgropar i stödreglerna inför odlingsplaneringen för nästa år:

Märk att åldersbestämningen av gröngödslingsvallar har förändrats i juni!

I och med att statsrådets förordning om miljöersättning ändrades i juni ändrades bl.a. tiden för hur länge man får hålla en gröngödslingsvall på samma plats. Om man sått den under 2015 får den hållas på samma plats i högst tre år. Däreftermåsteden brytas eller producera och skördas …

Read More
 

Snömögelbekämpningen i höstsäden är nu efterhand aktuell

Speciellt på lättare jordar som såtts tidigare ser många, både råg- och höstvetesfält, nu bra ut. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu frodiga och i dessa kan det nu efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter eftersom åkrarna ännu bär bra i år.

Bekämpningen bör göras möjligast sent så …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område i fortsatt strålande väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 5.10. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5.,ett falltal på 271 och protein på ca 8 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 162 och protein på ca 15 %. Falltalet hade hållits sgs. oförändrat för både Zebras och Quarnas del sedan …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område i fortsatt fint väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 1.10. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5.,ett falltal på 272 och protein på ca 8 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 149 och protein på ca 15 %. Falltalet hade hållits sgs. oförändrat för både Zebras och Quarnas del sedan …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område, – nu i stadigare väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5.,ett falltal på 282 och protein på ca 8 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 151 och protein på ca 15 %. Falltalet hade hållits sgs. oförändrat för Zebras del medan det sjunkit med …

Read More
 

Värmesumman ökar långsamt nu, – vi hade frost i västra Nyland natten till söndagen!

Värmesumman uppgår nu i västra Nyland på Västankvarn Försöksgårds väderstation till 1129 grader räknat från första april tills i dag! Om man sått först vid månadsskiftet maj-juni har växterna däremot hunnit åtnjuta en värmesumma på bara 1004 grader. Vårveten fordrar i allmänhet kring 1100 grader för att mogna men fält som inte svampsjukdomsbekämpats har i …

Read More
 

Följ ännu med förekomsten av fritflugor och sniglar!

Eftersom vädret ser ut att fortsätta rätt varmt, dvs. > 12 grader, finns det en uppenbar risk för att också senare sådd höstsäd kan angripas av fritflugorna. Risken kvarstår tills plantorna har fått tre blad. OBS! Lokalt har förekomsten varit mycket riklig och ett flertal bekämpningar har krävts! Observera också att doseringen av pyretroider skall …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område i retfullt ostadigt väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 21.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5.,ett falltal på 274 och protein på ca 9 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 216 och protein på ca 15 %. Falltalet hade sedan torsdagen sjunkit lite för sorten Zebra medan det hölls …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 17.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5,ett falltal på 307 och protein på ca 9 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 208 och protein på ca 15 %. Falltalet hade på en vecka stigit för Quarnas del med ca 40 …

Read More