Falltalsprov togs i Ingå på onsdagen efter 180 mm regn i oktober och från östra Nyland på tisdagen, – nu hittar man tyvärr mera både grodder och utväxter i axen:

I falltalsprov tagna i vårvete den 18.10 i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5 ett falltal på 103 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 62.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del efter regnen till över 35 %.

Falltalet i Ingå hade nu ohjälpligen fallit också för sega …

Read More
 

Snömögelbekämpningen i höstsäden blir så småningom efterhand aktuell

Speciellt på lättare jordar ser många, tidigt sådda både råg- och höstvetesfält, rätt bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu rätt frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter så snart åkrarna torkat upp så att framkomligheten är tryggad.

Bekämpningen bör …

Read More
 

Några tillägg till aktuella saker:

Med tanke på att kvickroten nu i höst blivit obekämpad på många åkrar så är det skäl att notera att man inte mera i nästa år får utföra kemisk bekämpning på EFA-åkrar. OBS! Detta innebär att kvickrot och andra ogräs inte mera nästa år kan bekämpas kemiskt i t.ex. bondböne- och ärtfält som …

Read More
 

Falltalsprov togs i Ingå i går på torsdagen efter 150 mm regn i oktober, – nu hittar man tyvärr både grodder och utväxter i axen:

I falltalsprov tagna i vårvete den 12.10 i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,otroligt nog, ett falltal på 232 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 122.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del efter skyfallen till över 40 %.

Falltalet i Ingå hade, otroligt nog, hållits rätt så …

Read More
 

Den totala regnmängden har i oktober på Sällskapets område lokalt, både i västra och östra Nyland, hittills redan överstigit 150 mm med stora problem som resultat!

I.o.m. att vi gick in i oktober månad så övergick vi till ett verkligt höstväder! De ihållande regnen har på Sällskapets område hittills gett mellan drygt 100 mm till drygt 150 mm och mera regn utlovas tyvärr både i dag och på lördagen. Detta har gett eller kommer att ge problem med:

·         I otröskade spannmålsfält …

Read More
 

Kom ihåg att göra kvalitetstesten för åkerjord så länge åkrarnas kvalitet ännu är i gott minne, – effekterna av den senaste syndafloden ger dock inte ”vanlig kvalitet”. Tänk långsiktigare!

Om du 2015 förband dig till Miljöersättning skall ett kvalitetstest av åkerjord vara uppgjort och inlämnat senast den 30.4.2018! Den görs på  Mavis blankett 480 eller på ProAgrias motsvarande blankett och dessa kan nu lämnas in till pappers eller sannolikt senare på hösten också i elektronisk form via Vipun.

Syftet med kvalitetstestet av åkerjord är att …

Read More
 

Det är skäl att i tid kontrollera grobarheten i spannmålspartier som man tänker använda till eget utsäde!

Det är all orsak att i tid kolla grobarheten även i partier som tröskat före den senaste tidens syndaflod eftersom det på många platser föll t.om. > 75 mm under de två första veckorna i september så det finns risk för sänkt grobarhet.

Det finns vissa indikationer på att endel partier av havre och vete verkar …

Read More
 

Falltalsprov av vårvete togs ännu i dag i Ingå men nu fanns det grodder och utväxter i axen.

För att kolla upp hur falltalet på sorterna Zebra och Amaretto utvecklat sig i ösregnen togs det ännu falltalsprov i Ingå. Bestånden ser dock ganska härjade ut och man kan nu tyvärr hitta både en del rötter och en del gröna utväxter i axen trots att bestånden står upp. Fukten översteg 40 %, – resultaten …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område efter den gångna veckans skyfall på upp till 90 mm i västra Nyland, – lite mindre i östra Nyland:

I falltalsprov tagna i vårvete den 5.10 i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 258 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 220.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del efter skyfallen till runt 40 %.

Falltalen i Ingå hade, otroligt nog, hållits rätt så oförändrade sedan …

Read More
 

Analyser av spannmålsprover görs denna höst fortsättningsvis igen i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar!! Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

 

Denna sida är uppdaterad den 2.10.2017 av Jan Grönholm, …

Read More