Skadedjurens antal ökar i värmen!

Under de senaste dagarna har förekomsten av både häggbladlus, kålmal och jordloppor ökat.

 

Antalet häggbladlöss har i allmänhet inte ännu nått bekämpningströskeln på ett löss på var femte planta men de har ökat i antal!

 

Förekomsten av levande, övervintrande, ägg på häggknopparna översteg klart gränsen för risk för angrepp av inhemska löss i …

Read More
 

Utvecklingen i höstsäden har tagit fart efter regnen

Speciellt rågen har på varmare växtplatser växt till sig rätt snabbt och flaggbladen börjar växa ut. Om vädret blir varmare till helgen börjar axen komma fram efterhand!

 

Det gäller nu att kontrollera rågfält som inte alls stråstärkts och frodiga fält som behöver stråstärkas en gång till så att man inte försenar sig så att …

Read More
 

Kontrollera förekomsten av jordloppor i fält som nu kommer upp!

Nu gäller det verkligen att vara på sin vakt speciellt i oljeväxtlanden! Riskerna är störst i bestånd där uppkomsten, p.g.a. t.ex. skorpa, är långsam. I de västra delarna av Sällskapets område föll det tom. > 50 mm regn under senaste veckoslut så risken för uppkomst av skorpa är där stor speciellt på lerjordar!

 

I sådana fält …

Read More
 

Angrepp av havrebladlöss kan vara på kommande!

På de häggkvistar som vi samlade in på Sällskapets område översteg förekomsten av levande övervintrande ägg gränsen för hot om angrepp i de mest västliga delarna. Därtill syntes det under det senaste veckoslutet på Meteorologernas radarbilder moln av, från syd och sydväst, inflygande insekter, –  bland dessa är risken stor för att det ingår också …

Read More
 

Lokalt stor risk för uppkomst av svårgenomtränglig skorpa!

 Skorpbildning efter regn:
Eftersom det på Sällskapets västra område under det senaste veckoslutet fallit stora mängder regn, t.o.m. > 50 mm, kommer det, speciellt om vädret blir varmt till veckoslutet, på många håll att bildas en skorpa som förhindrar (jämn) uppkomst. Riskerna är störst på ler- och mjäljordar med lägre mullhalt och på skiften som såddes …

Read More
 

Bekämpningssäsongen kör efterhand igång på allvar! Kom ihåg de skärpta reglerna för lagring och inlåsning av bekämpningsmedel!

Tidigare har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste dock nu en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom. En övergångsperiod pågår nu …

Read More
 

Vallarnas ogräsbekämpning brådskar nu!

Trots att vårgroende ogräs ännu finns bara i begränsad mängd har vallarnas problemogräs nummer ett, maskrosen, nog växt till sig!

Det gäller att inte försena bekämpningen för då blir effekten begränsad-svag. Ogräsbekämpningen skall göras i maskrosens rosettstadie och absolut före maskrosens blomning! Det nu rådande varma vädret driver kraftigt på maskrosens utveckling vilket gör att …

Read More
 

I går var temperaturen över 15 grader högre än för en vecka sedan vilket efter regnen fått tillväxten på höstgrödorna att ta en rivstart! Också ogräsen växer nu snabbt så höstsädens ogräsbekämpning är nu aktuell:

Det tidigare rådande svala vädret har gjort att speciellt de vårgroende ogräsens groning och tillväxt har varit långsam. Speciellt de övervintrande ogräsen har dock nu i värmen tagit ordentlig fart och har efterhand växt sig rätt stora. Kontrollera därför noggrant förekomsten av höstgrodda ogräs s.s. baldersbrå och snärjmåra i höstsädsbroddarna, speciellt i de fält som direktsåtts …

Read More
 

OBS! OBS! Det brådskar med inlämnandet av den femåriga växtföljdsplanen, – den skall vara inlämnad senast den 2.5.2016!

De jordbrukare som år 2015 ingick en förbindelse om miljöersättning skall lämna in en undertecknad femårig växtföljdsplan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 2.5.2016, antingen handgripligen på plats eller som e-post i PDF-format. Planen kan skrivas ut med odlingsplaneringsprogrammet Wisu, den kan formuleras fritt eller så kan blankett 466 användas. Blanketten finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.

Växtföljdsplanen skall omfatta …

Read More
 

OBS! Det brådskar också om du vill göra basskiftesändringar!

Detta berör sammanslagning, delning och grundandet av nya skiften. Dessa bör göras inom april så att kommunens landsbygdsmyndigheter hinner behandla dem så att de finns färdiga vid huvudansökan i maj. Man planerar att huvudstödansökan skall kunna börja skickas in i Vipu-tjänsten fr.o.m. den 9.5.2016.

Sista datum för inlämnandet av huvudstödansökan är sedan den 15.6.2016. …

Read More