Du som ännu har otröskade, lätt gröna, oljeväxter kvar bör vara observant på klorofyllhalten!

Det är en stor risk för att speciellt senare sådda rapsbestånd kan innehålla för höga halter klorofyll som i laboratorietest skall vara under 30 ppm.

Ett sätt att i praktiken få en uppfattning om klorofyllhalten före tröskningen är att på ett representativt sätt samla skidor från flera plantor och försiktigt tröska ur dem för hand. Välj …

Read More
 

Det förekommer i år tyvärr angrepp av mjöldryga i många rågpartier.

Angrepp av mjöldryga förekommer rikligare under sådana år som blomningen pga. svalt väder drar ut på tiden. Då hinner mjöldrygesvampen infektera kärnanlaget. Senare syns angreppet när angripna kärnor ersätts av ofta 2-3 cm långa, mörklila-svarta hårda sporsamlingar, sklerotier.

Dessa följer ofta med i skörden och gränsen är nu 0,05 vikt-% av två 50 grams prover. Om …

Read More
 

Kolla upp eventuella skador av skadegörare i de höstsådda grödorna!

Fritflugan kan ännu lägga ägg i både råg- och höstvetesbrodd om temperaturen är över 12-15 grader och skador kan uppkomma fram till att plantorna har tre eller flera blad. Dess larv angriper främst huvudskotten som dör och detta leder ofta senare till en överdriven bestockning hos plantorna. Vid kraftigare angrepp kan dock hela plantan dö …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område i stundvis dimmigt och disigt väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 253 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 250.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till runt 20 %.

Falltalen i Ingå hade hållits rätt så oförändrade sedan tisdagen. Proteinet är rätt så lågt i båda sorterna.

 

I falltalsprov tagna i vårvete den 27.9. i Pernå hade sorten Zebra ett falltal på 144 medan …

Read More
 

Det nu rådande ovanligt varma vädret har igen satt fart på fritflugorna och sniglarna mår gott under fuktiga, dimmiga nätter:

Det gäller att nu vara observant på riskerna för sena men ännu svåra angrepp av fritflugor pga. det nu rådande varma vädret! De senaste dagarna har det lokalt förekommit rikligt med fritflugor i fällorna, – gränsen är 5 st/fälla/dygn.

Kom ihåg att det finns risk för skador också på senare sått höstvete fram till att …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – ”dagens regnskur” har äntligen uteblivit!

I falltalsprov tagna i vårvete den 25.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 226 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 234.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till lite över 20 %.

Falltalen i Ingå hade nu hållits rätt oförändrade och sjunkit bara något …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – ”dagens regnskur” har kommit igen:

I falltalsprov tagna i vårvete den 21.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 242 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 249.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till över 25 % pga. tidigare regn.

Falltalen i Ingå hade nu hållits rätt oförändrade sedan måndagen. …

Read More
 

Risk för ökat angrepp av rödmögel i axen i år!

Risken för angrepp av rödmögelsvampar i axen, = axfusarios, ökar denna höst eftersom vädret ofta varit regnigt och fuktigt hittills under hela september! Huvudangreppet sker vid blomningen men om början finns så breder angreppet ut sig i nu rådande förhållanden. Angripna ax har mörkare delar eller laxrosa färg. I kärnor som angrips bildas vanligen DON-toxiner.

Rödmögel …

Read More
 

Fortsatt varning för fritflugor och förhöjd varning för sniglar i groende höstsädsfält!

Fritflugor:Det har ännu lokalt förekommit fritflugor i utplacerade limmfällor. Eftersom vädret nu är svalt och regnigt så är riskerna för skador just nu rätt små. Om det till veckoslutet utlovade varmare vädret verkligen kommer så kan riskerna stiga igen!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla och skadorna uppstår om temperaturen håller sig …

Read More
 

För tidigt mognande, tvinväxta, nu svartsotiga ax i vårvete kan bero på rotdödare.

Speciellt på mullrika jordar kan man nu fläckvis hitta tvinväxta och kortare veteplantor med dåligt/omatade ax som dött för tidigt och som nu svartfärgats av sotdagg. Sotdaggssvampen finns överallt men den angriper växtdelar som dött redan för en tid sedan, – den lever på död vävnad. Angripna bestånd ger ett smutsigt, gråsvart intryck.

Döden skall ju …

Read More