Växttäcke vintertid år 2017-2018

Om du våren 2015 valde åtgärden växttäcke vintertid för din gård gäller följande regler. Anmäl arealerna för växttäcke vintertid i Viputjänsten eller på blankett 465 senast 31.10.2017. Anmälningstiden fortgår från den 1-31.10.

 

Om du hade ett skifte i din besittning 15.6.2017, kan du anmäla det. Den areal som anmäls för ett basskifte kan vara mindre än …

Read More
 

Kom ihåg de nya skärpta direktiven för beaktandet av våren 2017:s P-gödsling om grödan inte skördas alls!

Eftersom skördetvånget avskaffades i det nya stödsystemet år 2015 ändrade man också på hur den eventuella fosforgödsling som gavs vid vårsådden 2017 på ett fält som nu i höst blir oskördat skall beaktas vid gödslingen av 2018-års grödor! Nu skall den i våras givna P-gödslingen då beaktas som outnyttjad och därmed skall den räknas med …

Read More
 

Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till nya stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa nya datum!

Trädesåkrar har man fått avsluta kemiskt eller mekaniskt fr.o.m. den 1.9. även om höstsäd inte sås. Om höstsäd eller vallar sås ännu i höst …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – just kom igen ”dagens regnskur”:

I falltalsprov tagna i vårvete den 18.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 248 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 258.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till nära 30 % pga. tidigare regn.

Falltalen i Ingå hade fortsatt sjunka en del sedan torsdagen …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 14.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5, ett falltal på 260 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 286.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till klart över 30 % pga. regn.

Falltalen i Ingå hade börjat sjunka en del sedan …

Read More
 

Varning för fritflugor och sniglar i groende höstsädsfält!

Fritflugor: Under de senaste dagarna har det lokalt förekommit fritflugor i utplacerade limfällor! Liksom i fjol kan man nu igen lokalt i fällorna hitta rätt rikligt med fritflugor per fälla per dygn så det gäller att noggrant observera sina höstsädsbroddar!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla men lokalt överstiger antalet klart denna …

Read More
 

VARNING! Problem med skorpbildning kan uppstå i rågfält efter veckoslutets + tisdagens regn på 20 – > 80 mm!

Under det senaste veckoslutet föll det lokalt rikliga regnskurar på t.o.m. > 40 mm och på tisdag morgon lokalt skyfall på > 50 mm! Det här gör att det i år igen lokalt finns klar risk för hård, svår-/ogenomtränglig skorpa speciellt på lerjordar. Om brodden inte kommer upp och man under skorpan kan hitta förvridna, …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 11.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 273 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 304.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till klart över 30 % pga. regn.

Falltalen hade hållits rätt oförändrade sedan torsdagen men proteinet verkar …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete är inledd på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 7.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 253 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 317

Fukthalten uppgick för Zebrans del till över 30 % pga. en hel del gröna kärnor medan Amarettons fukthalt uppgick till ca 30 %.

 

Falltalsprovtagningen i …

Read More
 

Det är på många håll brist på fält där man kan så höstsäd pga. den försenade tröskningen, – blickarna vänds ohjälpligen mot tidigare höstsädsfält!

Att så råg efter råg brukar i allmänhet gå bra bara man kan tackla halmproblemet, – om inte bortbalning av halmen görs är det i allmänhet säkrast att plöja gamla rågfält för att säkerställa groningen, det väntas ju regn nu så det borde inte uppstå likadana problem med groningen som i fjol.

Att så höstvete efter …

Read More