Bekämpning av kvickrot borde lyckas åtminstone hyfsat i år på områden som fått någorlunda med regn nu på slutrakan, – men den utdragna tröskningen kan sätta käppar i hjulen.

Kvickrot finns i år igen rätt rikligt i många fält eftersom den odlade grödan på många fält lidit av torka och/eller regn. På områden där det fallit någorlunda med regn borde det i år finnas hyfsade-goda förutsättningar för en lyckad kemisk bekämpning.

Vi vet inte heller hur länge vi får använda Glyfosat så det gäller att …

Read More
 

Kom ihåg att sätta markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2015 skall förnyas denna höst och OBS giltiga resultat skall vara tillgängliga vid sådd, – även vid sådden av höstsäd!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov …

Read More
 

Falltalsprovtagningen är nu inledd både i västra och i östra Nyland

I förrgår på onsdagen den 26.8. inleddes falltalsprovtagningen i västra Nyland. Valet av plats var man tar falltalsproven är i år extra utmanande eftersom sådden på Sällskapets område pågick i nästan en och en halv månad, regnen har fallit ojämnt, skorpbildningen har varierat och pga. allt detta har bildningen av grönskott nu på slutrakan varit …

Read More
 

Falltalsprovtagningen är inledd i västra Nyland

I går på onsdagen inleddes falltalsprovtagningen i västra Nyland. Valet av plats var man tar falltalsproven är i år extra utmanande eftersom sådden på Sällskapets område pågick i nästan en och en halv månad, regnen har fallit ojämnt, skorpbildningen har varierat och pga. allt detta har bildningen av grönskott nu på slutrakan varit väldigt varierande!

Valet …

Read More
 

På en del håll har man sått råg redan tidigt i år, – kom ihåg riskerna för angrepp av fritflugor. OBS! Lokalt är fritflugorna redan igång!

På en del håll har man i år sått rågen tidigt för att säkerställa en utmärkt bestockning och för att kunna minska mängden utsäde, speciellt av dyr hybridråg, en del.

Det nu rådande nästan sommarvädret med temperaturer över 20 grader lägger fart på naturen. Detta gör dels att rågen kommer upp snabbt men tyvärr också dels …

Read More
 

Grönskott förekommer mer eller mindre i sgs. alla vårsådda grödor, – det gäller nu att noggrant följa med läget!

Förekomsten av grönskott kommer tyvärr ohjälpligen att ställa till med problem vad beträffar kvaliteten på många håll.

Värst ute är kanske maltkornsodlingar eftersom man i maltkornsanalysen bara godkänner    1 % gröna kärnor, – det gäller att ha is i hatten och vänta ut fält där hopp om mognad finns.

I brödvete varierar maxgränsen men den uppgår ofta …

Read More
 

Sådden av höstsäden är nu inne.

Man brukar säga att den ”rätta” tiden för sådd av höstsäd infaller för rågens del den sista veckan i augusti och för höstvetets del den första veckan i september men på senare tider har höstarna i allmänhet hållits rätt varma vilket oftast innebär en trygg förskjutning av sådden av dessa med ca en vecka!

Under de …

Read More
 

2020, – Året som inte upphör att förvåna! Nu bildas rikligt med grönskott speciellt där grödorna tidigare led svårt av torkan.

Tyvärr har många fält under de senaste veckorna efterhand bara blivit grönare. Speciellt i fält som tidigare led av torkan kom tillväxten igen i gång efter de rikliga regnen i julis början.

Havren är kanske värst drabbad och det finns havrefält som redan var sgs. helt gula men som nu igen grönskar för fullt. Grönskotten är …

Read More
 

Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till vårt nu gällande stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar får i år i bl.a. Nyland undantagsvis skördas eller betas till foder före den 16.8. pga. uppstådd brist på foder efter junis …

Read More
 

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång börjar efterhand vara inne.

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8. Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor och gröngödslingsvallar. Kom alltså ihåg att slå också EFA-arealens trädor om de inte är skördade. Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år …

Read More