Bekämpning av kvickrot borde lyckas hyfsat i år på områden som fått någorlunda med regn nu på slutrakan.

Kvickrot finns i år igen rätt rikligt i många fält eftersom bekämpningen i många fall blev ogjord i fjol pga. den sena och regniga hösten. På områden där det fallit någorlunda med regn borde det i år finnas hyfsade förutsättningar för en lyckad kemisk bekämpning. Vi vet inte heller hur länge vi får använda Glyfosat …

Read More
 

Sätt markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Tidpunkten för provtagningen är avgörande!! Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2013 skall förnyas denna höst före föregående provtagningsdatum!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem ha. Prov måste …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – nu efter lite dugg på tisdag morgon.

I falltalsprov tagna i vårvete den 30.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 369 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 417. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till knappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – nu med resultat också från östra Nyland efter veckoslutets regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 27.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 349 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 431. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick …

Read More
 

OBS! Varning för fritflugor i nu spirande höstsädsfält!

Fritflugor: Under de senaste dagarna har det lokalt förekommit mycket rikligt med fritflugor i utplacerade limfällor! Liksom under hösten 2016 kan man nu igen lokalt i fällorna hitta rikligt med fritflugor per fälla, t.om. > 100 st per dygn, så det gäller nu att noggrant observera sina höstsädsbroddar! Limfällor skall i …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – nu efter veckoslutets regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 27.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 349 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 431. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till knappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – nu efter måndagens regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 23.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 384 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 419. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till knappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %  – m.a.o. höga värden!

Fukthalten …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område i grödor som inte ännu hunnit påverkas av måndagens regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 20.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5, ett falltal på 391 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 420. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 % m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick …

Read More
 

Kontakta husdjursgårdar i nejden om du ännu har oslagna vallar, vallar med hyfsad återväxt eller spannmålsåkrar som ännu är gröna p.g.a. sen groning!

Eftersom bristen på grovfoder på de flesta husdjursgårdarna är eller kommer att bli akut i vinter gäller det nu att vara solidarisk och bjuda ut allt som kan tänkas duga till foder!

Växande vallar är förstås intressanta men också sent grodda spannmålsfält. För att spannmålsfält skall duga bör de dock vara rätt gröna och mognadsgraden i …

Read More
 

I år gäller det verkligen att snarast efter skörd analysera varan så att du kan få den såld till rätt plats till möjligast högt pris! Analyser av spannmålsprover görs i Västankvarn Försöksgårds laboratorium, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Spannmålspriserna har för en gångs skull haft en stigande trend under den senaste tiden så det gäller att följa med priserna! Om man vet att man har högkvalitativ vara i lager gäller det att ha is i hatten och inte sälja utan att först noggrant kolla var man kan få det högsta priset. Det gäller …

Read More