OBS! Tukes har i år igen nu beviljat undantagstillstånd för bekämpning av Kålmal och Gammafly i nödsituation!

Tukes har den 3.7.2019 beviljat undantagstillstånd för bekämpning av Kålmal och Gammafly ”i nödsituation så att en mänd- och kvalitetsmässig skörd skall kunna tryggas”.

Frågan är ju sedan om det i år lyckas av andra skäl.

 

Undantagstillståndet gäller följande medel:

 

Turex 50 WP:

För bekämpning av Kålmal och gammafly i höst- och vår rybs och -raps samt för bekämpning …

Read More
 

Torkan har i år nog tyvärr tagit hårt på s.g.s. alla vårsådda grödor som växer på ens lite torkkänsligare åkrar.

Det är inte bara oljeväxterna som lidit av torkan i år. Redan för ett par veckor sedan började man se jordartsgränser och var gamla fastsatta diken gått vilket är ett klart tecken på att torkan redan börjat skada grödorna. Överlag har vattennivån i naturen i allmänhet varit lägre än vanligt ända sedan i fjol eftersom …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter ännu på Sällskapets område men bekämpningssäsongen går nu mot sitt slut.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning …

Read More
 

Situationen i många oljeväxtfält är i nuläget tyvärr inte bra i år. Loppor, rapsbaggar, kålmalslarver och torkan har i år tärt på bestånden. Lokalt har också den nygammal, hotande skadegöraren Gammaflyet påträffats.

I fjol drabbades man av t.o.m. stora skador av gammaflyets larv, på Sällskapets område främst i östra Nyland där den på vissa platser gjorde stor skada i oljeväxter och bondbönor. Man påträffade larven också i västra Nyland men skadorna där blev i allmänhet begränsade.

 

Det vuxna gammaflyet är en rätt stor, t.om. 3-4 cm bred, brunspräcklig …

Read More
 

Flyghavrevippor bildas nu efterhand så det gäller att genast börja kontrollera förekomsten av flyghavre:

Flyghavren bildar nu efterhand vippor varför granskningen av åkrarna bör påbörjas! Groende frön kan, speciellt vid varm väderlek, bildas redan på en veckas tid. Om fröna sedan hinner börja drösa så är skadan mångårig.

Granska även NVÅ, trädor och skiften där kemisk flyghavrebekämpning utförts. Plocka genast när de första vipporna upptäcks, sätt hela plantan i en …

Read More
 

Åkerövervakningarna pågår för fullt, – förbered dig för säkerhets skull så rubbas inte nattsömnen!

Åkerövervakningarna pågår och för att göra hela saken lättare att genomgå är det skäl att söka fram erforderliga dokument nu för säkerhets skull!

Åtminstone följande dokument granskas vid åkerövervakning på en vanlig växtodlingsgård som ingått förbindelse om miljöersättning:

Odlingsplanen för alla skiften
De påbörjade skiftesvisa anteckningarna, hittills minst ett fullständigt ifyllt skifteskort
Kvittona över inköpta gödselmedel …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning …

Read More
 

Vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en Trevlig Midsommar!

De flesta vill antagligen ha fint väder på midsommarhelgen och så också nu speciellt höodlarna. Det är dock redan nu ordentligt torrt i naturen så efter hösäsongen får vi verkligen hoppas att vi får in ordentliga regn.

Oljeväxtfälten som nu blommar/börjar blomma skulle akut behöva vatten för att orka blomma någon/några vecka/or samt för att orka …

Read More