Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på tisdagen och i östra Nyland på förra veckans fredag.

I falltalsprov tagna i vårvete tisdagen den 10.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 293 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 216 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 326.

Sedan torsdagen hade falltalen för Mistrals och Sibelius del hållits oförändrade medan Demonstrants …

Read More
 

I dag har det har varit en dag med högsommarvärme som nu följts av en fin, varm och lugn kväll men det är inte bara vi som njuter!

I dag har temperaturen på många håll på Sällskapets område uppgått till nära 25 grader och nu ännu långt in på kvällen är det varmt. Å ena sidan är det ju en skön höstkväll vi får uppleva men å andra sidan utgör det varma och lugna vädret ypperliga förhållanden också för fritflugorna!

På många håll har …

Read More
 

Det finns också andra skadedjur som kan hota ditt höstvete.

Att så höstvete efter höst- eller vårvete medför alltid en förhöjd risk för angrepp av det av den randiga dvärgstriten spridda viruset som leder till vetedvärgsjuka.

Faktorer som ökar riskerna är:

Tidigare angrepp på området, – höstvetefält som tvinväxt, färgats gul-röda och inte bildat ordentligt med ax
Vete som förfrukt
Mycket växtrester i ytan efter förfrukten

Read More
 

På många gårdar har man redan skördat allt så frågor om vad som duger som växttäcke vintertid år 2019-2020 dyker upp.

Om du våren 2015 valde åtgärden växttäcke vintertid för din gård gäller följande regler. Anmäl arealerna för växttäcke vintertid i Viputjänsten eller på blankett 465 senast 31.10.2019. Anmälningstiden torde fortgå från den 15.9.-31.10. om utlovade tider håller.

 

Om du hade ett skifte i din besittning 15.6.2019, kan du anmäla det. Den areal som anmäls för ett …

Read More
 

Vi på det Nyländska Sällskapet har inte någon som sköter dräneringsplanering men nu finns det alla tiders chans att av våra Österbottniska kollegor få dräneringsplanering utförd också i södra Finland.

Dräneringsplanerarna från Österbottens Svenska Lantbrukssällskap erbjuder Svenskspråkiga tjänster för jordbrukare och dikningssammanslutningar.

 

Resekostnaderna finansieras av Jordfonden och detta möjliggör att tjänsterna kostar samma i Södra Finland som i Österbotten.

 

För täckdikning har man möjlighet till ett investeringsstöd på 35% (och ytterligare 5% om området befinner sig på sura sulfatjordar). I praktiken uppgår stödet till 1,47€ per löpmeter …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på torsdagen.

I falltalsprov tagna i vårvete den 5.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 362 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 215 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 321.

Sedan måndagen hade falltalen hållits rätt oförändrade för alla sorterna.

Fukthalten uppgick igen för Demonstrants …

Read More
 

Livsmedelsverket har meddelat att den första delbetalningen av Kompensations-, Miljö- och Ekoersättning i år betalas ut till 85 % av det totala beloppet och att höstanmälan bör kunna börja lämnas in i Vipu-tjänsten fr.o.m. mitten av september.

Livsmedelsverket har meddelat att den första delbetalningen av Kompensations-, Miljö- och Ekoersättning i år betalas ut till 85 % av total beloppet. Ursprungligen skulle den första delbetalningen utgöra 75 % men undantagsförfarandet har varit i bruk också under åren 2015-2018.

Man kan ju dock fråga sig varför bl.a. myndigheterna kallar denna första delbetalning för förskott, – …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven tagna på måndagen.

I falltalsprov tagna i vårvete den 2.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 359 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 227 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 333.

Sedan torsdagen hade falltalen nu stigit en del för alla sorterna.

Fukthalten uppgick för Demonstrants …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven tagna före fredagens regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 29.8. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 321 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 179 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 283.

Sedan måndagen hade falltalen igen sjunkit lite för sorterna Mistral och Sibelius medan sorten …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, nu också på Sällskapets östra område.

I falltalsprov tagna i vårvete den 26.8. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 311 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 196 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 317.  Sedan förra veckans torsdag hade falltalen sjunkit lite i västra Nyland.

Fukthalten uppgick för …

Read More