På Sällskapets område föll det under den gångna helgen ett mellan knappt 5 – 15 mm stort, sakta och lugnt, regn med mestadels positiva följder.

Under den gångna helgen föll det ett stilla regn som påverkade jordbrukarna på Sällskapets område på olika sätt eftersom vårbruket framskridit rätt varierande. På en del håll var regnet ett efterlängtat ”groningsregn” medan det på andra håll förorsakade ett avbrott i vårbrukandet.

I väster har sådden på många håll kommit igång ordentligt och på en del …

Read More
 

Höstsädsbroddarnas skick är igen väldigt varierande denna vår, – på de mest gynnsamma platserna har övergödslingar redan gjorts och broddarna börjar grönska medan broddarna på en del håll bara blir brunare efterhand.

Groningsförhållandena varierade i höstas och på vissa håll såddes speciellt höstvete sent med mer eller mindre våld i för blöta åkrar, – dessa broddar är nu svaga eller t.om. döda. Också erosionen som uppkommit i de rikliga regnen har skadat många broddar på mera sluttande fält medan broddar på plana fält har drunknat.

Angrepp av snömögel …

Read More
 

Denna vår förekommer det lokalt i höstvetena rätt rikliga angrepp av Svartpricksjuka, Septoria Tritici, och det är allt skäl att följa med dessa angrepp speciellt om vädret fortsätter regnigt!

Angreppen av svartpricksjuka förekommer nu i höstveten och sjukdomen trivs under regniga förhållanden vilket vi sannerligen fått ”njuta” av denna ”vinter” och vår! Fortsatta regnperioder som ökar fuktigheten gynnar svampens spridning men den tål torrperioder emellan åt.

Angreppen syns som runda till ovala grå-gråbruna fläckar/områden på bladen och svampens pyknider= sporhus syns som mycket små, nålspetsliknande, …

Read More
 

Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till vårt nu gällande ”nya” stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar får inte vara i ”jordbruksanvändning” före den 16.8. och får således INTE betas eller skördas före den 16.8. De får avslutas …

Read More
 

Kom ihåg att analysera ditt utsädes grobarhet! Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium till konkurrenskraftiga priser!

Inlämningslådan finns nu vid ytterdörren till den nya hallen bakom den gamla, adress Västankvarnvägen 444. Man kan också skicka prover per post med ”Till dörren”-paket på adressen Västankvarn Försöksgård, Västankvarnvägen 446, 10230 Ingå st.

Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett för hela partiet representativt sätt och förpackat i en tättslutande …

Read More
 

Några tankar inför den hotande Coronavirusepidemin sett ur en lantbrukares synvinkel

Det kan vara skäl att också i vår bransch ta sig en funderare på vad Coronaviruset kan ställa till med.Våra hälsomyndigheter tror nu att toppen på Corona-angreppen kan väntas infalla mot mitten på maj, – det kan vara skäl att redan nu fundera på en plan B ifall du ligger lågt i sängen när det …

Read More
 

Var på din vakt med vallar som utan uppehåll odlats som produktionsvallar åren 2015-2019, – de riskerar nu att få statusen permanent vall.

Vallar som utan uppehåll odlats som produktionsvallar, dvs. som hö-, ensilage eller betesvallar, riskerar att få statusen permanent vall om de ännu odlas som produktionsvallar i år då det blir deras sjätte år! Obs! De här begränsningarna gäller inte vallar som anmälts som t.ex. Naturvårdsåkrar, grönträdor, gröngödslingsvall eller skyddszoner.

I dessa tider då man borde binda …

Read More
 

I dag är det vårdagjämning och det betyder att vi nu definitivt går mot ljusare tider efter allt mörkt, grått och vått som regnperioden fört med sig.

Nu börjar vi gå mot både ljusare och varmare tider så att det igen finns hopp om att det kommer ett vårbruk också i år.

I fjol fick vi, åtminstone på Sällskapets områdes västra delar, njuta av det bästa bruket i mannaminne! Nu denna vår kan det nog tyvärr bli så att vi får uppleva det …

Read More
 

Ni som brukar markkartera på våren: Kom ihåg att hålla markkarteringen giltig och aktiv!

Prov skall tas vart femte år, provtagningsdatum avgör!

 

OBS! Nuförtiden skall basskiftets signum varifrån provet är taget skrivas in i protokollet före inskickandet så att det syns i resultatet.

 

Minst ett prov per fem ha (=glest) från alla skiften som odlas och är >= 0,5 ha. Se upp med skiften nära 0,5 ha och …

Read More
 

Coronaepidemin trycker på, – några saker att fundera på med tanke på rådgivarens gårdsbesök!

Coronaepidemin breder ut sig och det är allt skäl att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder också vid besök på gården av Sällskapets rådgivare.

Som läget ser ut nu gäller det att på alla sätt bromsa spridningen av viruset och följa myndigheternas rekommendationer.

Om du redan bokat in ett besök bör du vara observant på ditt och den eventuella …

Read More