Detta år är tydligen ytterligheternas år vad beträffar värme och regn!

Efter en rätt så kall, tom. frostrik, och torr start på vårbruket följt av > 50 mm regn veckan efter morsdag som följdes av över två veckors torka och hetta svängde det igen så att det under den senaste veckan på Sällskapets område föll mellan drygt 60 mm – långt över 100 mm regn!

 

Så här …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område. Läget var nu rätt så lugnt både i västra och i östra Nyland.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 6.7., var läget rätt så lugnt både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det i fälla nr …

Read More
 

Äntligen kom regnet men tyvärr för sent för torkkänsliga skiften.

Under den gångna veckan har det på Sällskapets område fallit t.om. mycket rikligt med regn. Regnmängderna uppgår hittills denna vecka till från ca 40 mm i väst till över 100 mm på vissa håll i öst.

 

För många grödor s.s. speciellt vallarna kom regnet som en skänk från ovan, – bara man hann skörda före… Om …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område. Läget var nu lugnt i västra men lite aktivare i östra Nyland.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 2.7., hade läget lugnat ned sig i Ingå i västra Nyland medan det nu var lite mera aktivt på observationsärtfälten i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område. Läget var igen aktivt i Ingå.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I går, den 29.6., fortsatte läget aktivt i Ingå i västra Nyland medan det ännu fortsätter lugnt på observationsärtfälten i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i går fanns det …

Read More
 

Tyvärr tar den ihållande hettan och torkan nu hårt på de sådda grödorna, – läget har förändrats dramatiskt till det sämre under den senaste veckan!

När gamla tegdiken, täckdiken och jordartsgränser börjar synas klart i bestånden så vet man att toppskörden definitivt gått förlorad. Torkan och den pinande hettan har under de senaste 1-2 veckorna dramatiskt förändrat skördeutsikterna förutom på fukthållande jordar.

Lerjordarnas obefintliga struktur efter den tjälfria ”vinterns” rikliga regn + skorpbildande hårda regn efter sådd har ytterligare försämrat läget!

 

I …

Read More
 

Det förekommer i år ovanligt mycket gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor i många spannmålsfält i år. Insekter är bovarna.

Speciellt om man tittar nedåt i vårsädsbestånd kan man på många håll hitta en hel del bortgulnade/gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor.

 

Om plantans huvudskott dött rätt tidigt på 2-4-bladstadiet torde skadegöraren vara larven av fritfluga. Det döda huvudskottet lossnar lätt om man drar i plantan och är tydligt trasigt avätet. En ökad bildning av sidoskott …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område. Dessutom lite om ärtbladlusen.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 25.6., är läget förändrat i Ingå i västra Nyland medan det ännu fortsätter lugnt på observationsärtfälten i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det …

Read More
 

Oljeväxtfälten som såtts senare lider svårt av insektangreppen i nu rådande förhållanden med torka och hetta och därmed uslig tillväxt.

Om inte dina oljeväxtfät redan blommar så gäller det att minst dagligen följa med förekomsten av skadedjur i fälten, – det heta vädret sätter verkligen fart på skadedjuren samtidigt som tillväxten är svag.

Vid svag tillväxt kan jordlopporna i varmt väder äta upp lika mycket som sent sådda oljeväxtbestånd växer till, – följ noga med läget!

Senare …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 22.6., är läget ännu lugnt på observationsärtfälten både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det 0 st …

Read More