Grönskott förekommer mer eller mindre i sgs. alla vårsådda grödor, – det gäller nu att noggrant följa med läget!

Förekomsten av grönskott kommer tyvärr ohjälpligen att ställa till med problem vad beträffar kvaliteten på många håll.

Värst ute är kanske maltkornsodlingar eftersom man i maltkornsanalysen bara godkänner    1 % gröna kärnor, – det gäller att ha is i hatten och vänta ut fält där hopp om mognad finns.

I brödvete varierar maxgränsen men den uppgår ofta …

Read More
 

Sådden av höstsäden är nu inne.

Man brukar säga att den ”rätta” tiden för sådd av höstsäd infaller för rågens del den sista veckan i augusti och för höstvetets del den första veckan i september men på senare tider har höstarna i allmänhet hållits rätt varma vilket oftast innebär en trygg förskjutning av sådden av dessa med ca en vecka!

Under de …

Read More
 

2020, – Året som inte upphör att förvåna! Nu bildas rikligt med grönskott speciellt där grödorna tidigare led svårt av torkan.

Tyvärr har många fält under de senaste veckorna efterhand bara blivit grönare. Speciellt i fält som tidigare led av torkan kom tillväxten igen i gång efter de rikliga regnen i julis början.

Havren är kanske värst drabbad och det finns havrefält som redan var sgs. helt gula men som nu igen grönskar för fullt. Grönskotten är …

Read More
 

Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till vårt nu gällande stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar får i år i bl.a. Nyland undantagsvis skördas eller betas till foder före den 16.8. pga. uppstådd brist på foder efter junis …

Read More
 

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång börjar efterhand vara inne.

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8. Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor och gröngödslingsvallar. Kom alltså ihåg att slå också EFA-arealens trädor om de inte är skördade. Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år …

Read More
 

Flyghavrevipporna börjar nu efterhand drösa så det gäller att genast kontrollera förekomsten av flyghavre om det inte ännu gjorts:

Flyghavrens vippor börjar nu drösa varför granskningen av åkrarna brådskar! Groende frön kan, speciellt vid varm väderlek, bildas redan på en veckas tid efter vippgången. Om fröna sedan hinner börja drösa så är skadan mångårig.

Granska även NVÅ, trädor och skiften där kemisk flyghavrebekämpning utförts. Man borde plocka genast när de första vipporna upptäcks, sätta hela …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område. Läget var nu lugnt både i västra och i östra Nyland. Observationerna avslutas härmed.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 9.7., var läget lugnt både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det i fälla nr 1: 4 …

Read More
 

Detta år är tydligen ytterligheternas år vad beträffar värme och regn!

Efter en rätt så kall, tom. frostrik, och torr start på vårbruket följt av > 50 mm regn veckan efter morsdag som följdes av över två veckors torka och hetta svängde det igen så att det under den senaste veckan på Sällskapets område föll mellan drygt 60 mm – långt över 100 mm regn!

 

Så här …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område. Läget var nu rätt så lugnt både i västra och i östra Nyland.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 6.7., var läget rätt så lugnt både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det i fälla nr …

Read More
 

Äntligen kom regnet men tyvärr för sent för torkkänsliga skiften.

Under den gångna veckan har det på Sällskapets område fallit t.om. mycket rikligt med regn. Regnmängderna uppgår hittills denna vecka till från ca 40 mm i väst till över 100 mm på vissa håll i öst.

 

För många grödor s.s. speciellt vallarna kom regnet som en skänk från ovan, – bara man hann skörda före… Om …

Read More