Oljeväxtfälten som såtts senare lider svårt av insektangreppen i nu rådande förhållanden med torka och hetta och därmed uslig tillväxt.

Om inte dina oljeväxtfät redan blommar så gäller det att minst dagligen följa med förekomsten av skadedjur i fälten, – det heta vädret sätter verkligen fart på skadedjuren samtidigt som tillväxten är svag.

Vid svag tillväxt kan jordlopporna i varmt väder äta upp lika mycket som sent sådda oljeväxtbestånd växer till, – följ noga med läget!

Senare …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 22.6., är läget ännu lugnt på observationsärtfälten både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det 0 st …

Read More
 

Vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en Glad Johanni!

De flesta vill antagligen ha fint väder på midsommarhelgen och så också nu speciellt höodlarna. Det är dock redan nu ordentligt torrt i naturen så efter hösäsongen får vi verkligen hoppas att vi får in ordentliga regn.

Oljeväxtfälten som nu blommar/börjar blomma skulle akut behöva vatten för att orka blomma någon/några vecka/or samt för att orka …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område.

Vi har under denna vecka, vecka 25, igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. …

Read More
 

Åtminstone i västra Nyland växer de tidigare sådda grödorna nu i allmänhet bra, – men det skulle behövas mera regn rätt så akut. Grödor som såddes vid morsdag har däremot kämpat i mer eller mindre hård skorpa så deras skick och utvecklingsskede varierar, – det händer dock massor i fälten nu i värmen!

Rågen: Har gått i ax och börjar blomma/blommar efterhand, – tål i detta skede bara ca en halv grad frost!

Höstvetet: Har gått eller går snart i ax. Följ under lugna, varma kvällar med förekomsten av vetemyggor eftersom det i allmänhet regnat tillräckligt i maj i år för att de skall aktiveras och den erforderliga värmesumman …

Read More
 

Skördetidsprognoser på vall fortsätter i samarbete mellan Arla och NSL.

NSL fortsätter skördetidsprognoserna på vall i samarbete med Arla. Vi följer två vallskiften, – ett i västra och ett i östra Nyland och prover analyseras två gånger per vecka.

 

D-värdet uppgick              den 1.6. i Ingå till 732 och i Lovisa till 751.

den 8.6. i Ingå till 691 och i Lovisa till > 700.

den 11.6. till …

Read More
 

Bekämpningar som görs i nu rådande heta väder ger mycket lätt brännskador på grödorna! Tidiga morgonsprutningar är det säkraste valet nu.

När dagstemperaturen nu överstiger 25 grader hålls temperaturen hög också långt in på kvällen. Tidiga morgonsprutningar är nu det bästa valet men också sena kvällsbesprutningar minskar riskerna för brännskador på grödorna.

Det får finnas dagg på bladen men inte så mycket att allt rinner bort när sprutduschen kommer till på bladen, – daggpärlor bör inte finnas …

Read More
 

På områden som fick rikligare regn för en vecka sedan är det nu mycket viktigt att följa med utvecklingen av svampsjukdomarnas angrepp i spannmålen.

Lokalt kom det t.o.m. > 25 mm regn för en vecka sedan vilket gjort att spannmålsbestånden längre har hållits fuktiga. I kombination med hög dagstemperatur gynnas flertalet svampsjukdomar.

Ofta krävs det att spannmålsbeståndet först blir tillräckligt tätt och sluter sig för att svampsjukdomarna skall börja klättra uppåt. Störst är hotet nu i tidigare sådda kornfält där …

Read More
 

Gulnande områden i fält med tätare leror

På områden där rikligare regn fallit efter sådden och skiften där vattnet rent av blivit att stå kvar en tid efter regnen är det ytterst troligt att broddarna redan har eller kommer att börja gulna under de närmaste dagarna/veckorna! Detta beror främst på tillpackning och syrebrist men ibland också på N-brist. Ett eventuellt tillförande av …

Read More
 

Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna efterhand!

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, EXAKT preparatnamn inklusive eventuella numror och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling så skall man också göra anteckningar om orsakerna till bekämpningar och uppföljningen av …

Read More