Falltalsprovtagningen i vårvete har inletts i västra Nyland före fredagens regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 22.8. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 345 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 218 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 329.

Fukthalten uppgick för Demonstrants del till ca 30 % och för Mistrals och Sibelius …

Read More
 

Några saker att fundera på om du tänker så höstsäd:

Trots låga rågpriser sås det ändå en hel del råg. Det gäller nu att kontrollera med uppköparna till vilket pris det går att binda den kommande skörden, – i vissa fall kan ett lite bättre pris erhållas om leveransen sker först på 2021.

På en del gårdar byts rågen mot höstvete men då bör man vara …

Read More
 

På en del håll har man sått råg redan tidigt i år, – kom ihåg riskerna för angrepp av fritflugor i nu rådande varma väder!

Eftersom tröskningen på en del håll i år fåtts tidigt undan har man också varit frestad att så rågen tidigt för att säkerställa en utmärkt bestockning och för att kunna minska mängden utsäde, speciellt av dyr hybridråg, en del.

Det utlovas nu sommarväder under den kommande veckan med temperaturer upp mot 25 grader. Detta gör dels …

Read More
 

I år igen gäller det att snarast efter skörd analysera varan så att du kan få den såld till rätt plats till möjligast högt pris! Analyser av spannmålsprover görs i Västankvarn Försöksgårds laboratorium, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Spannmålspriserna har tyvärr djupdykt sedan vinterns priser och priset på t.ex. råg är nu på en oförsvarligt låg nivå! Om man vet att man har högkvalitativ vara i lager gäller det att ha is i hatten och inte sälja till hur lågt pris som helst utan utreda möjligheterna till även längre tids lagring – därför …

Read More
 

Trädor som på Sällskapets område anmälts som EFA-areal får skördas, betas, bekämpas kemiskt eller användas för andra jordbruksändamål fr.o.m. i dag. Observera dock att kemisk bekämpning INTE ännu får utföras på EFA-areal som såtts med N-fixerande grödor!

Eftersom vi i dag har den 16.8. är det nu tillåtet att på grönträdor som anmälts som EFA-areal skörda, beta, bekämpa växtligheten kemiskt eller använda området för andra jordbruksändamål s.s. bearbetning.

Observera dock att växtligheten på EFA-areal som besåtts med N-fixerande växter s.s. ärter eller bondbönor skall bibehållas orörd ända till augustis slut om den inte …

Read More
 

Sådden av höstsäden börjar efter hand vara inne.

Man brukar säga att den ”rätta” tiden för sådd av höstsäd infaller för rågens del den sista veckan i augusti och för höstvetets del den första veckan i september men på senare tider har höstarna i allmänhet hållits rätt varma vilket oftast innebär en trygg förskjutning av sådden av dessa med ca en vecka!

Under de …

Read More
 

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång börjar efterhand vara inne.

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8. Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor och gröngödslingsvallar. Kom alltså ihåg att slå också EFA-arealens trädor om de inte är skördade. Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år …

Read More
 

Rågtröskningen har efterhand börjat inledas men bestånden är ännu ojämnt mogna på många håll. Också kornfälten mognar på sina håll ojämnt, – där fälten tidigare led av torkan grönskar det nu.

Skördearbetena har på sina håll inletts på Sällskapets område. Höstkornsfälten börjar vara tröskade och också en stor del kumminfälten. Också tröskningen av råg har inletts men på en del håll fördröjs tröskningen ännu av fältens ojämna mognad.

En del kornfält har inte mognat utan har blivit bara grönare efterhand, speciellt på områden som tidigare led mera …

Read More
 

Rostangrepp kan nu påträffas i vårvetena, – brunrost som mörkbruna sporsamlingar slumpvis utspridda på bladen och gulrost som gul/orange sporsamlingar i prydliga rader längs bladnerverna.

I förra veckan hittades de första angreppen av gulrost i Amaretto vårvete medan angrepp av brunrost funnits i vetena redan en tid.

Gulrost är en mycket aggressiv svampsjukdom som sprids till hela växten på en gång eftersom den sprids med vindarna. Dessutom är angreppet mera spritt i växten än vad man kan se i nuläget vilket …

Read More
 

OBS! Tukes har i år igen nu beviljat undantagstillstånd för bekämpning av Kålmal och Gammafly i nödsituation!

Tukes har den 3.7.2019 beviljat undantagstillstånd för bekämpning av Kålmal och Gammafly ”i nödsituation så att en mänd- och kvalitetsmässig skörd skall kunna tryggas”.

Frågan är ju sedan om det i år lyckas av andra skäl.

 

Undantagstillståndet gäller följande medel:

 

Turex 50 WP:

För bekämpning av Kålmal och gammafly i höst- och vår rybs och -raps samt för bekämpning …

Read More