Vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en Trevlig Midsommar!

De flesta vill antagligen ha fint väder på midsommarhelgen och så också nu speciellt höodlarna. Det är dock redan nu ordentligt torrt i naturen så efter hösäsongen får vi verkligen hoppas att vi får in ordentliga regn.

Oljeväxtfälten som nu blommar/börjar blomma skulle akut behöva vatten för att orka blomma någon/några vecka/or samt för att orka …

Read More
 

Det finns nu stor variation i angreppen av svampsjukdomar i kornen. Skillnaderna är beroende av förfrukt, bearbetningssätt, betningssätt och, sist men inte minst, sort.

Under den senaste veckan exploderade angreppen av kornets bladfläcksjuka i en del kornfält. Skillnaden i nivå på angrepp har dock varierat väldigt mycket, – ”friska” sorter som betats väl med annan förfrukt än korn är ännu rätt friska. Motsatsen, dvs. för bladfläcksjukan känsliga sorter som inte betats/betats dåligt med korn som förfrukt och växtrester i …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område under denna, – vecka 25.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på observationsärtfältet i …

Read More
 

Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna efterhand!

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, EXAKT preparatnamn inklusive eventuella nummer och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling så skall man också göra anteckningar om orsakerna till bekämpningar och uppföljningen av …

Read More
 

Övervakningarna av åkerstöd börjar efter hand!

I.o.m att stödansökan avslutats kör NTM-centralerna igång med övervakningarna av åkerstöd. På en gård som kontrolleras vid åkerövervakning kontrolleras bl.a. följande dokument:

Odlingsplanen
De påbörjade skiftesvisa anteckningarna
Kvittona över gödselmedel som rör övervakningsåret samt utredning av andra gödselmedel som använts eller överlåtits under övervakningsåret
Eventuella arrendeavtal
Protokollet över godkänd test av växtskyddssprutan
Intyget över avlagd …

Read More
 

Nu är det akut svampangreppskris i kornfälten, – åskans hotfulla muller i bakgrunden förstärker allvaret i situationen! Angreppen breder ut sig i rekordfart och hotar nu beståndens existens om inget görs!

Om du har kornfält som inte lidit av väta eller skorpa utan ser ut att kunna producera åtminstone hyfsad skörd så skall du nu, bara åskan lugnat ner sig, genast bege dig ut och kolla situationen i dina fält!

Angreppen av kornet bladfläcksjuka av nättyp har nu på några dagar mycket aggressivt brett ut sig …

Read More
 

Åtminstone i västra Nyland växer grödorna nu i allmänhet bra, – med lite fortsatt regn nu och då ser det lovande ut i nuläget. Också på de flesta håll i östra Nyland ser läget minst hyfsat ut där det inte kommit för mycket regn. Det händer dock massor i fälten nu!

Trots att läget på Sällskapets område i allmänhet som bäst ser minst hyfsat ut är det skäl att vara på sin vakt med följande saker, – notera också att utvecklingen i bestånden är snabb i varmt väder! Speciellt för i år är att bestånden i östra Nyland ofta ligger ca 1 vecka efter i utvecklingen …

Read More
 

Den föregående veckans regn i kombination med värme har satt fart på vårgrödorna men tyvärr också på ogräs och sjukdomar.

Vårgrödor som inte fått för mycket regn trivs nu efter regnen och i den tilltagande värmen. Tyvärr trivs också ogräsen så det gäller att vara på sin vakt så att de inte växer sig för stora, – kom ihåg de höstgrodda ogräsen! Ogräsbekämpningen är efterhand aktuell där den inte ännu gjorts.

Kolla dock före sprutningen att …

Read More
 

Natten till förra veckans torsdag förekom det frost åtminstone på mera låglänta marker på Sällskapet område, – skador kan ses bl.a. i korn

Natten till förra veckans torsdag, kristi himmelsfärdsdagen, förekom det allmänt frost på lägre belägna marker. På väderstationen i Västankvarn sjönk temperaturen till över en grad minus och i Stor Sarvlaks till knappt en grad minus.

Skador av frosten har man nu kunnat se några dagar speciellt på korn som växt på sådana platser. På avstånd ser …

Read More
 

Under det senaste veckoslutet föll det rätt allmänt 15 – 20 mm regn på Sällskapets område, – mycket efterlängtat speciellt i områdets västra delar.

För en gångs skull föll regnet under veckoslutet rätt jämnt på hela Sällskapets område och mängderna uppgick till mellan 15 – 20 mm. Regnet var mycket efterlängtat i de delar av området som inte tidigare fått desto mera regn efter sådden för där började många grödor stanna upp i växten och tappa färgen eftersom kontakten …

Read More