Ni som gjort upp en odlingsplan för 2021 med gamla WebWisu programmet bör kolla att inga överskridningar, speciellt på N-sidan, sker i den nya Min Gård Wisun!

Eftersom den nya Min Gård Wisun räknar gödselmedlens innehåll av N och P mera noggrant än den gamla Wisun kan det uppstå situationer där det i utskriften med den nya Wisun visar sig uppstå små överskridningar av N-givan s.s. + 0,4 eller  + 0,6 kg N/ha trots att den gamla Wisun pga. avrundning visade +- …

Read More
 

Vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Trots att regnet i år igen bara öst ner under november och en stor del av december månad är det bara att inse att det nog är Jul på kommande också i år! I november föll det allmänt på Sällskapets område över 100 mm och i december har vi nu hittills i dag i Ingå …

Read More
 

Regnmängderna överstiger 100 mm i november månad på stora delar av Sällskapets område.

Speciellt under november månads näst sista vecka föll det rikligt med regn, – på många håll över 70 mm. Totalt har det under november månad fallit t.om. över 100 mm och tyvärr syns det som gulnande höstsädsbroddar speciellt på planare lerjordar.

Lerjordarna har tyvärr slammat till en hel del och på många håll har vatten blivit …

Read More
 

I år finns det mera gnagare än under tidigare år, – speciellt sorkarnas antal har på många håll ökat oroväckande.

Rikligt med sork för dels med sig risker för skogsskador men också klart ökad risk för smitta av sorkfeber. Var noggrann med att använda handskar och ett tillräckligt tätt andningsskydd vid utsatta riskarbete s.s. städning av torken och vedarbeten!

Vanligen räcker filter som klassificerats med P2 till för de flesta jobb inom jordbruket men under sorkår …

Read More
 

Kom ihåg att göra Höstanmälan senast fredagen den 30.10. 2020!

Man kan enklast göra höstanmälan via Vipu-tjänsten på adressen http://vipu.ruokavirasto.fi och höstansökan kan skickas in ända till och med fredagen den 30.10. så det börjar nu vara fråga om de sista dagarna.

Höstanmälan görs för att anmäla växttäcke vintertid och om man ansöker om ersättning för åtgärder för placering av flytgödsel i åker eller återvinning …

Read More
 

Snömögelbekämpningen i höstsäden är efterhand aktuell bara åkern bär.

Speciellt på lättare jordar ser många tidigare sådda, både råg- och höstvetesfält, nu rätt bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter bara framkomligheten inte är hotad.

Bekämpningen av snömögel bör dock helst göras …

Read More
 

Bekämpningssäsongen för detta år börjar efter en eventuell snömögelbekämpning i höstsädsbroddar vara slutförd. Kom igen ihåg de skärpta reglerna för lagring och inlåsning av bekämpningsmedel senast nu inför eventuella kallare tider!

Tidigare har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste dock nu en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom.

De förnyade varningspictogrammen har svart-röd-vita …

Read More
 

Det varma sensommarvädret håller farten uppe hos skadedjuren, håll vakt på fritflugor i sent sådda höstsädsfält och kålbladstekel- och kålfjärilslarver i höstoljeväxter!

Det nu rådande vädret med t.o.m. över 20 graders temperatur på dagen följt av varma nätter är tyvärr inte trevligt bara för oss utan också skadedjuren trivs utmärkt.

Följ med förekomsten av fritflugor i höstsädsbroddar som inte ännu passerat 3-4-bladsstadiet och observera att också höstvetesbroddar kan angripas av fritflugor eftersom vädret nu är ovanligt varmt sent …

Read More
 

Falltalsprovtagningens sista prov för denna säsong togs den 24.9.från både västra och östra Nyland

På torsdagen den 24.9. fortsatte falltalsprovtagningen i västra Nyland.

För sorten Demonstrant, sådd den 27.4., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

26.8.                                                         ca 23%                                449

31.8.                                                          ca 25%                                427

3.9.                                                           > 25%                                 353

7.9                                                            > 35%                                 105

10.9.                                                         ca 40%                                62

14.9.                                                         ca 27%                                62

17.9.                                                         ca 22%                                62

21.9.                                                         ca 18%                                62

24.9.                                                         ca 20%                                62

För sorten Sibelius, …

Read More
 

Höstanmälan kan skickas i redan fr.o.m. den 23.9. 2020!

Redan fr.o.m. i går, den 23.9., har man kunnat göra höstanmälan via Vipu-tjänsten på adressen http://vipu.ruokavirasto.fi och höstansökan kan skickas in ända till fredagen den 30.10. men det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt och inte vänta till sista dagarna.

OBS! Onsdagen den 14.10. förekommer det ett serviceavbrott i Vipu-tjänsten varvid höstanmälan …

Read More