Om vädret stoppar odlingsplanens genomförande:

Den sista såningsdagen är den 30.6. och om ingen gröda fås sådd på skiftet fram till dess så kan man annullera alla stöd för skiftet med blankett 145. Force majeure kan i enstaka fall åberopas med en skriftlig anmälan jämte bevis till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 30.6. om den osådda arealen utgör en betydande del …

Read More
 

Se upp med följande om du måste ändra på din odlingsplan:

Sådden av vårspannmål våren 2015 på NSL:s område är nu inne på den fjärde såningsmånaden (mars-juni)! Utdragen sådd med förändringar av den ursprungliga odlingsplanen kryddat med vårens omfattande stödreform gör att du nu måste vara extra uppmärksam ifall du gör ändringsanmälan.

 

ÄNDRINGSANMÄLAN SENAST 15.6

Ändrade såningsarealer skall anmälas senast på måndag den 15.6.

Om EU-stödansökan är gjord …

Read More
 

Det regniga vädret har gynnat angreppen av svampsjukdomar i stråsäden

Som väntat har det regniga vädret satt fart på angreppen av svampsjukdomar både i frodigare höstsäd och i före regnen sådd vårsäd. Det svala vädret har till all tur bromsat angreppen en del.

Graden av angrepp i höstvete beror väldigt långt på bearbetningssätt och förfrukt! Höstvetefält med annan förfrukt än vete, och speciellt i kombination med …

Read More
 

Angreppen av sköldfläckssjuka i råg har på de senaste dagarna ökat klart i frodigare bestånd!

Om dina rågodlingar klarat höst och vår bra så har de nu, just före axgången, sannolikt nått en fin täthet som håller kvar fukten efter regn eller nattdagg nästan hela dagen. I kombination med svalt väder utgör detta utmärkta förhållanden för angrepp av sköldfläcksjuka!

De ”vanliga ” symptomen på angrepp av sköldfläcksjuka utgörs av en beige-vit …

Read More
 

Håll huvudet kallt när åkrarna äntligen börjar torka upp!

Jo visst, – näst sista veckan i maj är på gång men det lönar sig ändå inte att börja köra igång det försenade vårbruket med våld på för våta jordar! 100 – >110 mm regn på två veckor har blött upp jordarna ordentligt på djupet och man åstadkommer nu lätt verkligt skadlig, djupt gående packning …

Read More
 

Se upp med svampsjukdomsangrepp i höstsädsbroddarna!

Det regniga vädret har lokalt börjat sätta fart på speciellt angrepp av vetets bladfläcksjuka, DTR, i höstvete och sköldfläcksjuka i råg. Följ med bestånden och låt inte angreppen stiga uppåt så de når de tre översta bladen.

Notera dock att angrepp av sköldfläcksjukan i början kan vara ganska diffust vattniga och kan angripa bladfästet vilket är …

Read More
 

Spillvårsäd har klarat den milda vintern.

För första gången på mannaminne, (åtminstone mitt), har spillsäd från hösten på oplöjt klarat vintern vilket både kan utgöra ett hot men även en möjlighet! Hotet, som det är skäl att ta på allvar, utgörs av den uppenbara risken för blandsäd om grödan eller sorten på fältet byts och om man inte då före sådd …

Read More
 

Regnet det bara öser ner..…..

Precis som i den gamla hitlåten från tidigt 70-tal så har regnet bara öst ner de senaste 15 dagarna! Mest regn, dvs. snart 110 mm inklusive snö, har det fallit i västra Nyland medan östra Nyland har klarat sig med ca 40 mm mindre, – mängderna varierar lokalt.

De stora regnmängderna har fått harvade, sådda åkrar …

Read More
 

Behov av att ändra odlingsplanen? Se då upp med följande!

Det finns många gårdar som inte ännu sått någonting, eller som måste så om något fält, och på dessa kan det uppstå ett behov av att ändra odlingsplanen. Kom dock ihåg diversifieringskraven där gårdar med 10-30 ha, för att få förgröningsstöd, måste odla minst två grödor varav huvudgrödan max 75 %. Gårdar med …

Read More
 

Valborgschampagnen är slut och allvaret kallar! Höstsädens ogräsbekämpning bråds-kar!

De lokalt rikliga regnen har stört vårbrukandet men en positiv sak har varit att höstsädsbroddarna tack vare regnen, och den nu ökande värmen, i allmänhet börjar komma i gång på allvar. Rågen har tänjt på sig, den första noden är bildad och i varmare lägen bildas den andra noden efterhand. Höstvetesbroddarna har under de svala …

Read More