Se upp med skadegörare i de höstsådda grödorna!

Tack vare den varma hösten och rätt tidiga skörden har det i år såtts och kommer att sås en hel del höstsäd. Tidig sådd ökar riskerna för angrepp av fritfluga och vetedvärgsjuka och varmt väder gynnar ytterligare fritflugor och randig dvärgstrit (vilken sprider viruset som förorsakar vetedvärgsjuka) medan svalt och regnigt väder klart minskar riskerna …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete i uppehåll på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 4. och 8.9. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 154 respektive 164 medan sorten Quarna hade ett falltal på 131 och 104. Sorten Zebra är svampbekämpad i samband med försenad ogräsbekämpning.

Falltalen hade i Ingå alltså fortsatt sin svagt sjunkande trend sedan tidigare provtagningar.

Fukthalten uppgick för båda sorternas …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter nu i uppehåll på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 1.9. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 187 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter i de lite glesare regnskurarna på Sällskapets område, – nu med senaste resultaten också från östra Nyland:

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 180 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter i de lite glesare regnskurarna på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 180 medan sorten Quarna…

Read More
 

Om du inte får allting tröskat:

Om regnen fortsätter och det går så illa att en del av grödorna blir otröskade gäller det att göra en skördeskadeanmälan till kommunens landsbygdsmyndighetermed blankett 118 för att säkerställa erhållandet av stöden!…

Read More
 

Bekämpning av kvickrot:

Det finns i år igen en hel del kvickrot i många fält och eftersom det i augusti fallit rikligt med regn finns det i år goda förutsättningar för en lyckad kemisk bekämpning då kvickrotens tillväxt är god. Bekämpningen kan utföras ca 2-3 veckor efter skörd. Om grödan …

Read More
 

Sätt markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt de nu gällande reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Tidpunkten för provtagningen är avgörande…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter i regnskurarna på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 25.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 280 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 21.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 280 medan sorten Quarna…

Read More