Notera på EFA-arealer:

OBS! kom ihåg att kvickrot, andra ogräs, skadedjur eller svampsjukdomar inte mera får bekämpas kemiskt i t.ex. bondböne- och ärtfält som sätts som EFA-areal!

Denna sida är uppdaterad den 8.6.2020 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Hittills har angreppen av svampsjukdomar i spannmålen varit rätt måttliga men följ med läget eftersom vi nu tydligen har en regnperiod på gång.

Bekämpa inte svampangrepp i onödigt tidigt stadium eftersom de understa bladen ändå vissnar bort efterhand. Huvudprincipen är att man strävar till att hålla de tre översta bladen friska om inte hela beståndet hotas av ett massivt svampangrepp.

Höstvetena har hittills hållits rätt friska och hotande angrepp av bladfläcksjuka, DTR, har hittills bara förekommit i fält där …

Read More
 

Skorpbrytningarna har i allmänhet lyckats bra bara man vågat gå ned tillräckligt djupt nära sådjupet.

Pga. de rikliga regnen som veckan efter Morsdag i västra Nyland på många håll överskred 50 mm har många före det sådda fält skorpbrutits med harvning. Effekten i allmänhet varit bra bara man vågat gå ned på tillräckligt djup, nära sådjupet.

Det är alltid bra att lämna små ”försöksrutor”, t.ex. kilar på vändtegar, där man inte …

Read More
 

Skördetidsprognoser på vall fortsätter i samarbete mellan Arla och NSL.

NSL fortsätter skördetidsprognoserna på vall i samarbete med Arla. Vi följer två vallskiften, – ett i västra och ett i östra Nyland och prover analyseras två gånger per vecka.

 

D-värdet uppgick den 1.6. i Ingå till 732 och i Lovisa till 751.

I detta skede visar provtagningarna på torrsubstanskördar på över 5 000 kg både i västra och …

Read More
 

Den av vissa TV-kanalers meteorologer igen utlovade värmeböljan uteblev åter en gång men redan den nu rådande varmare väderleken har satt fart på skadedjuren!

Skadedjuren trivs i det nu rådande varmare vädret och det är allt skäl att kolla in skadedjurssituationen om du har oljeväxt-, ärt- eller bondbönefält! Gå ut och kolla minst en gång per dag om fälten befinner sig i känsligt utvecklingsskede!

 

Oljeväxter:

Här härjar jordlopporna och bekämpningströskeln uppgår till max en loppa/planta eller max fem gnag per …

Read More
 

Skördetidsprognoser på vall görs också detta år i samarbete mellan Arla och NSL.

NSL gör igen skördetidsprognoser på vall i samarbete med Arla. Vi följer två vallskiften, – ett i västra och ett i östra Nyland och prover analyseras två gånger per vecka.

 

D-värdet var i slutet av maj ännu över 750 men det är stora skillnader i växtmassa mellan de båda platserna. I detta skede visar provtagningarna på …

Read More
 

Nu utlovas torrt och varmt väder vilket gör att problemen med svår/ogenomtränglig skorpa ökar markant. Gå ut och kolla läget senast nu om inte grödorna redan kommit upp!

På områden där det fallit rikliga regn på sådda men inte ännu uppkomna fält har det, speciellt på plana lerjordar, bildats en hård, tät och näst intill ogenomtränglig skorpa som mycket effektivt bromsar/hindrar grödornas uppkomst.

Dessutom har tillväxten och drivkraften i plantorna varit otroligt långsam pga. det svala vädret, – grödor som såtts vid morsdagen, alltså …

Read More
 

Trots att utvecklingen i de vårsådda fälten gått långsamt har rågen på varmare växtplatser ryckt iväg och flaggbladet växer nu ut.

Tillväxtskedet varierar mycket i rågfälten denna vår beroende på åkrarnas läge och såtiden. I de längre hunna fälten började flaggbladet växa ut i förra veckan vilket betyder att vi där efter hand går mot axgång speciellt när vädret nu blivit varmt.

Om en sen stråstärkning är planerad att utföras gäller det nu att följa med beståndens …

Read More
 

Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till vårt nu gällande stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar får inte vara i ”jordbruksanvändning” före den 16.8. och får således INTE betas eller skördas före den 16.8. De får avslutas kemiskt …

Read More
 

Ojämnt faller ödets lotter eller i år rättare sagt regnets droppar! Under vecka 20, alltså 11.5. – 17.5. har det åtminstone på vissa håll i västra Nyland fallit över 50 mm regn, snö och hagel med sjöar på åkrarna som följd!

Eftersom det på Sällskapets område under vecka 20 lokalt i väster fallit t.o.m. över 50 mm regn så finns det en väl grundad oro för hur de senare sådda fälten skall klara sig, – för att inte tala om hur de ännu osådda fälten skall torka upp! På en del håll, där man kunde så …

Read More