Husdjurådgivning

Husdjursrådgivningen erbjuder följande tjänster:

 

MJÖLKBOSKAP

Kokontrollen:

 • nationell kontrollverksamhet för uppföljning av mjölkkornas produktion, mjölkens kvalitet samt utfodring
 • baserar sig på månatlig mätning av mjölkmängden samt varannan månad även uttagning av individuellt mjölkprov för analysering av mjölkens fett,- protein- och cellhalt
 • husdjursrådgivaren besöker gården enligt överenskommelse 2-6 gånger årligen för inregistrering av mjölkmängder, ladugårdsbokföring (födda kalvar, utmönstrade djur, foderförbrukning m.m.) samt utfodringsrådgivning
 • husdjursrådgivarna gör upp utfodringsplaner på basen av produktionsuppgifter från kontrollverksamheten (Lantbrukets Datacentrals program ”RUSU”)
 • varannan månad får gården en s.k. månadsrapport, som är ett sammandrag över analysresultaten och mjölkproduktionen
 • två gånger i året får gården en hälsorapport med uppgifter om gårdens hälsostatus, djurens sjukdomar och fruktsamhet samt celltal
 • varje år får gården ett årssammandrag över produktionen, samt s.k. koblanketter med varje kos produktionsår, mjölkavkastning och kalvningar
 • husdjursrådgivarna gör upp ekonomiska kalkyler med bl.a. foderförbrukning, mjölkens produktionskostnad, produktionskostnad för hemmaproducerade foder (Lantbrukets Datacentrals program ”MATU” och ”HILA”)
 • i NSL:s husdjursrådgivning ingår även upprätthållandet av det nationella djurregistret, med registrering av födda och utmönstrade djur samt beställning av öronmärken m.m. vallrådgivning för effektivare vallodling, skördeprognostjänst, vallförsök

 

KÖTTBOSKAP

utfodring:

 • utfodringsplanering för tjur- och dikogårdar, med bl.a. foderkostnader, mineralbalans, kväve- och fosforutnyttjandegrad m.m.(Lantbrukets Datacentrals ”RUSU”-program)
 • vallrådgivning för effektivare vallodling, skördeprognostjänst och vallförsök

 

Klicka här för att kontakta vår husdjursrådgivare