Allmänt aktuellt på gång just nu

Under en veckas tid har det fallit massor med regn, på flera håll t.o.m. över 75 mm och den sammanlagda regnmängden sedan det började regna i juli uppgår på sina håll till över 400 mm! Den 27. – 28.8. kom det speciellt i väster över 100 mm regn vilket innebär över 1 000 000 liter vatten per ha av vilket en hel del ofta rinner ned till svackor i åkern med syndafloder som följd…

Den utdragna tröskningen i vått och varmt väder har lett till stora kvalitetsförluster och på slutrakan har utgroning i axen, förekomst av rödmögel och stigande DON-tal förekommit allmänt.

Ni som har grödor med god kvalitet i lager bör, om möjligt, avvakta läget för det är brist på marknaden på sådan vara vilket bör, om nu marknadskrafterna en gång skulle vara på böndernas sida, leda till högre pris!

Det finns ännu t.om. en del otröskat och på många håll finns det obearbetad mark som var tänkt att bearbetas. Kom dock ihåg att villkorligheten kräver att alla lämnar minst 33 % av arealen oplöjd, – här duger också en gång lättbearbetat men inte permanent vall.

Kom dock ihåg skillnaden till det med 50 €/ha inom Miljösystemstöd betalda växttäcket där bara äkta växttäcke duger men vald procent av arealen är fri! V.g. se inlagan från den 16.9. för noggrannare information!

OBS! Notera att anmälningarna av växttäcke för denna vinter kan göras först från den 8.1. 2024 och de skall vara gjorda inom januari!

För den som ännu tänker bearbeta så gäller det nu att hålla huvudet kallt och inte bege sig ut på för våta åkrar för tidigt. Lättbearbetning utförd i för våta förhållanden gör att traktorn slirar för mycket när man kör, – det kan se rätt bra och jämnt ut genast efter bearbetning men efterhand brukar jorden sjunka ihop vid hjulspåren så att svackor uppstår. När man sedan harvar på våren släpar harven med sig torr jord ned i dessa svackor med ojämn groning som följd.

Inte ger en plöjning utförd i för våta förhållanden heller något bra slutresultat men bara ytan bär någorlunda kommer man ändå bättre framåt med hjälp av differentialspärrarna.

Det lönar sig dock i år att noggrant överväga direktsådd eller att lämna bearbetningen till våren, – t.ex. dagens moderna tallriksharvar bearbetar jämnt även vid grund bearbetning. Om ni inte själv har lämpliga redskap så fråga i tid om hjälp av grannarna!

I de tidigast sådda höstsädsfälten förekom det lokalt rätt rikligt med fritflugor och bekämpningar krävdes. Nu när många av grödorna har fått mera än tre blad är riskerna för skador förbi och efterhand när det blivit svalare, under 12 grader, brukar läget lugna ned sig. 

Många höstoljefält har hittills klarat sig med måttliga angrepp av de glupska larverna av kålbladstekel men lokalt blev skadorna så svåra att nästan bara ”benranglet” kvarstod områdesvis under vecka 38 då temperaturer på t.om. över 23 grader uppmättes. Bekämpning med Pyretroider gav dock snabbt god effekt och tack vara värme och fukt började också de svårast skadade plantorna bilda nya blad rätt lovande. Se bilder längre ner.

Kom ihåg att hålla markkarteringen i skick enligt reglerna för Miljöförbindelsen för alla skiften som får gödslas! Kraven på täthet i markkartering är oförändrade men kom ihåg att Villkorlighetens krav på växtföljd kan kräva att grödor flyttas runt på gårdens skiften mera än förut, – kanske flera av gårdens skiften borde markkarteras för att säkerställa möjligheterna till eventuell rotation av grödorna!

Resultaten av analyserna skall vara tillgängliga vid gödsling varför man bör undvika markkartering på våren.

Ni som valt uppföljning av marken och planerat att ta prov för omfattande jordanalys skall se till att dessa är inlämnade för analys senaste den 30.11! Provtagningstätheten skall vara den samma som för vanlig markkartering och om både vanlig och omfattande jordanalys skall göras skall det tas två askar med samma nummer.

Om ni i våras inte antecknade från vilka skiften ni i ansökan anmält att ni tänker ta de omfattande analyserna kan man i nuläget efter Vipu-uppdateringen gjord den 2.10. inte mera själv i Vipun se uppgifter om detta utan ni måste kontakta Landsbygdsmyndigheterna för att få uppgifter om detta!

Många av de tidigare sådda höstsädsfälten har i värmen och fukten växt sig rätt frodiga och om åkrarna ännu bär bör snömögelbekämpning övervägas. Bekämpningen bör göras möjligast sent vid inväntan av vinter så att inte så mycket ny bladmassa hinner växa till sig och skyddet räcker möjligast länge under vintern. Notera att utbudet av för ändamålet godkända bekämpningsmedel är begränsat.

Denna sida är uppdaterad den 5.10. 2023 av Jan Grönholm, NSL

Stora skador av kålbladstekelns larv i obehandlad raps(på vänster sida ”nollruta”).
Fotat 22.9.23 av Emil Hästbacka, NSL

Hårt angripen rybs 22.9.2023, foto Jan Grönholm, NSL

Lite tilläggsinfo om dessa två bilder ovan så att ni vet hur snabbt ”bevisen” kan försvinna inför faststälande av orsak till skada. Det var sprutat bara knappt 3 timmar före bilderna togs, men de flesta döda larverna hade då redan torkat ihop till bara 1-2 mm tjocka grå mumier. Till höger på bilden hittades en som inte helt torkat bort i solen och värmen efter pyrentroidsprutningen. Det var dock 23,5 grader + blåst vid besprutningen, alltså väldigt gynnsamma förhållanden så processen var snabb!
Foto Jan Grönholm 22.9.2023.
.

Nya bilder från rybsfältet 29.9.2023 – Förra fredagens benrangel till höstrybs har repat sig otroligt bra tack vare fukt och värme. Små larver förekommer igen men ingen panik! Foto Jan Grönholm