Plöj permanenta vallar senast 30.10.

Vi påminner om att från och med 31.10 ska villkorlighetskravet för minimiväxttäcke (33%, exkluderat permanenta vallar/gräsmarker) och vintertida växttäcke för stödet för miljösystem uppfyllas. Villkorlighetens växttäckeskrav kan även uppfyllas med lättbearbetade arealer. Vi har skrivit mer om växttäckeskraven i tidigare inlägg: https://www.nsl.fi/aktuellt/vaxttackeskrav-33/

En påminnelse till er som har permanenta vallar, och söker ersättning för växttäcke vintertid inom Miljösystemstöd:

Har ni på gården PERMANENTA vallar/gräsmarker ska de plöjas/bearbetas senast 30.10. om ni vill bryta vallen ännu i höst. Permanent vall(som anmäls till växttäcke vintertid) ska bevaras på gården från 31.10.2023–16.5.2024 enligt nuvarande krav. Ni kan i Vipun kontrollera mängden permanent gräsmark 2023 skiftesvis.

Om gården INTE söker växttäckesersättning för någon permanent vall/gräsmark, kan dessa plöjas när som helst under året.

OBS! Om växttäcke vintertid söks för t.o.m. ETT ENDA SKIFTE med permanent gräsmark-status, får den stödsökande inte plöja/bearbeta sina ANDRA permanenta gräsmarkskiften under perioden 31.10.2023-15.4.2024, även om det inte söks stöd för växttäcke vintertid för dessa!

Vid frågor kontakta våra rådgivare: https://www.nsl.fi/kontakt/personal/