Archive for ‘Aktuellt’

Listan på godkända bekämpningsmedel finns nu på sidorna som finns under KemiDigi

Tukes har ordnat om sina sidor och nu kan man söka och hitta uppgifter bl.a. om bekämpningsmedel på följande länk:   www.kemidigi.fi/kasvinsuojeluainerekisteri/haku.

Där kan du kontrollera vilka bekämpningsmedel som är godkända för bruk i Finland. Obs! preparat som inte finns med på listan är INTE godkända att användas i Finland!

Här kan du också kontrollera hur länge …

Read More
 

Resultaten av uppföljningen av förekomsten av övervintrande, levande ägg av häggbladlus har kommit ut i dag.

Under senhösten har det runt om i Finland samlats in kvistar från häggar för att kunna avläsa förekomsten av övervintrande, levande ägg av häggbladlus, – så också på Sällskapets område.

Förekomsten av inhemska löss verkar vara rätt låg på Sällskapets område förutom i Sibbo. Gränsen för möjlig risk för angrepp uppgår till 15 st levande, övervintrande …

Read More
 

Kom ihåg att analysera ditt utsäde i tid! Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium.

Inlämningslåda finns vid den nya hallens ytterdörr. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Pris i Västankvarn för grobarhet på papper som obetat + betat + tkv …

Read More
 

Det nya året 2021 har inletts med en ordentlig vinter med nära 30 grader köld på väderstationen i Västankvarn i natt men också med oroväckande mycket snö!

I början av denna vecka föll det på Sällskapets område rekordrikligt med snö, – som mest över knähöjd. Snön kom med rätt kraftig vind från SO vilket tyvärr har lett till hotande drivbildning på många hustak.

Speciellt om husets ås går i nord-sydlig riktning har det på många platser samlats farligt stora drivor väster om åsen. …

Read More
 

Ni som gjort upp en odlingsplan för 2021 med gamla WebWisu programmet bör kolla att inga överskridningar, speciellt på N-sidan, sker i den nya Min Gård Wisun!

Eftersom den nya Min Gård Wisun räknar gödselmedlens innehåll av N och P mera noggrant än den gamla Wisun kan det uppstå situationer där det i utskriften med den nya Wisun visar sig uppstå små överskridningar av N-givan s.s. + 0,4 eller  + 0,6 kg N/ha trots att den gamla Wisun pga. avrundning visade +- …

Read More
 

Vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Trots att regnet i år igen bara öst ner under november och en stor del av december månad är det bara att inse att det nog är Jul på kommande också i år! I november föll det allmänt på Sällskapets område över 100 mm och i december har vi nu hittills i dag i Ingå …

Read More
 

Regnmängderna överstiger 100 mm i november månad på stora delar av Sällskapets område.

Speciellt under november månads näst sista vecka föll det rikligt med regn, – på många håll över 70 mm. Totalt har det under november månad fallit t.om. över 100 mm och tyvärr syns det som gulnande höstsädsbroddar speciellt på planare lerjordar.

Lerjordarna har tyvärr slammat till en hel del och på många håll har vatten blivit …

Read More
 

I år finns det mera gnagare än under tidigare år, – speciellt sorkarnas antal har på många håll ökat oroväckande.

Rikligt med sork för dels med sig risker för skogsskador men också klart ökad risk för smitta av sorkfeber. Var noggrann med att använda handskar och ett tillräckligt tätt andningsskydd vid utsatta riskarbete s.s. städning av torken och vedarbeten!

Vanligen räcker filter som klassificerats med P2 till för de flesta jobb inom jordbruket men under sorkår …

Read More
 

Kom ihåg att göra Höstanmälan senast fredagen den 30.10. 2020!

Man kan enklast göra höstanmälan via Vipu-tjänsten på adressen http://vipu.ruokavirasto.fi och höstansökan kan skickas in ända till och med fredagen den 30.10. så det börjar nu vara fråga om de sista dagarna.

Höstanmälan görs för att anmäla växttäcke vintertid och om man ansöker om ersättning för åtgärder för placering av flytgödsel i åker eller återvinning …

Read More
 

Snömögelbekämpningen i höstsäden är efterhand aktuell bara åkern bär.

Speciellt på lättare jordar ser många tidigare sådda, både råg- och höstvetesfält, nu rätt bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter bara framkomligheten inte är hotad.

Bekämpningen av snömögel bör dock helst göras …

Read More