Archive for ‘Aktuellt’

Under denna vår har vi haft en lång period med minusgrader på nätterna och först under de senaste två nätterna har det pga. regnen varit frostfritt. I förra veckan uppgick nattkylan rent av till t.o.m. drygt 7 minusgrader vilket gör att utvecklingen i naturen stått stilla.

Det faktum att vi en längre tid har haft kalla nätter följda av svala dagar har gjort att värmesumman stampat på stället. Det syns som mycket långsam tillväxt i höstgrödor och vallar.

Också ogräsen har legat lågt så därför finns hittills nästan enbart höstgrodda ogräs i höstgrödefälten. Bl.a. det här gör att man bör ta det …

Read More
 

Testningstillfällena av ogrässprutor på Sällskapets område kör i gång efter hand börjande från den 24.5. i Helsinge, – en lista över testningstillfällena med kontaktpersoner och telefonnummer finns på Sällskapets hemsida.

Växtskyddssprutor i aktivt, yrkesmässigt bruk som testades för fem år sedan, alltså år 2016, skall testas på nytt denna vår före bekämpningsarbetet kör i gång oberoende av om man söker Miljöersättning eller ej!

Testningstillfällets datum är avgörande och OBS! reglerna har skärpts fr.o.m. i år! Sprutor som testas denna vår, år 2021, skall testas på nytt …

Read More
 

Alla vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en trevlig Valborg!

Det utlovas lite varmare väder nu på Valborgshelgen men det hotas också med nya regn under den kommande veckan så det kan nog bli en förskjutning av vårbruket, – åtminstone av när man kommer i gång på allvar.

I västra Nyland har vi under april fått rätt mycket regn lokalt, – i Ingå t.o.m. över 60 …

Read More
 

Hå, hå, + 2 grader ”varmt” i snöblandat regn för en stund sedan i västra Nyland!

För ca två veckor sedan slogs årets värmerekord på många håll i Finland och våren, och därmed vårbruket, verkade närma sig med stormsteg, –  men det var då det.

Nu har vädret slagit om totalt så att upptorkandet av markerna och tillväxten i höstgrödorna och vallarna har stannat upp totalt! Flera nätter i följd har vi …

Read More
 

Det gångna veckoslutets varma väder har satt fart på höstgrödorna

På de allra flesta platserna gav veckoslutets varma väder äntligen fart åt höstgrödorna. Undantag finns, – främst i svag på lerjordar där vatten stått och antingen dränkt grödan eller fått den att frysa upp på ytan. Vi har dessutom haft fortgående kalla nätter, – senaste natt understeg temperaturen i Stor-Sarvlaks – 4 grader och det …

Read More
 

Det varma och soliga vädret har fått åkrarna att börja torka upp men kolla att det inte är bara på ytan!

I Ingå regnade det ca 35 mm, inte under den förra men under den där föregående veckan och det gjorde att vatten igen började stå på speciellt planare lerjordars svackor.

Kom ihåg att föregående vinter var vi helt utan tjäle och under den senaste vintern var den eventuella tjälperioden kort och grund!

Det gör att vi nu …

Read More
 

Om du ännu inte analyserat dit egna utsäde så brådskar det nu! Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium.

Inlämningslåda finns vid den nya hallens ytterdörr. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt och gärna vara sorterat. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Pris i Västankvarn för grobarhet på papper som obetat …

Read More
 

Höstsädgrödorna har varit framme länge i västra Nyland medan de nu kommer fram i östra Nyland

Överlag har grödorna i västra Nyland sett hyfsade ut genast efter att de kommit fram men på många håll har färgen i höstvetefälten försvunnit totalt några dagar efter framkomsten, – fälten har färgats fult gul-grå-bruna.

Om man kollar in dylika fält noggrant hittar man ofta mer eller mindre svåra angrepp av Svartpricksjuka. Symtomen syns ofta som …

Read More
 

Notera att ännu oinlämnade jordbrukets och skogsbrukets deklarationer skall lämnas in senast i morgon, – den 1.4.2021

Det har blivit råddigare när blanketternas sista inlämningsdatum inte mera är den samma.

MVS-ens och Energi-accisens utredningar skulle vi lämna in redan senast den 1.3.2021 och många färdigställde också lantbruksbeskattningen till samma datum, – OBS! annars skall du göra det senast nu!

Du har antagligen fått en förhandsifylld skattedeklaration hemsänd under mars månad. Observera då att om …

Read More
 

De flesta höstsädsfält som nu kommit fram på Sällskapets område ser ut att må åtminstone hyfsat bra så här långt.

Efter en vinter med rätt så rikligt snötäcke i kombination med s.g.s. utebliven tjäle bävade man för hur höstgrödorna mått under vintern.

På en del håll, speciellt i väster, var grödorna helt framme i förra veckan och man kan bara konstatera att det där för det mesta ser lovande ut så här långt.

Nu utlovas dock ordentligt …

Read More