Archive for ‘Aktuellt’

Svenskspråkiga stödinfon ordnas denna vår i Nyland enligt följande:

Följande datum och platser är aktuella om du vill säkerställa att få höra senaste nytt på stödinfon i Nyland:

25.3. Kyrkslätt kl. 16:30 – 20:30 i kommunhusets fullmäktigesal, Ervastvägen 2,    Kyrkslätt.

26.3. Kuggom kl. 17:00 – 20:30 på Kuggom traditionscentrum, Folkhögskolevägen 16, Lovisa.

28.3. Karis kl. 1700 – 20:30 på Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, Karis

 

Därtill ordnas stödkliniker för er …

Read More
 

Betydande förändringar på gång på betningssidan! Du som planerar att så oljeväxter i vår bör notera att Tukes inte mera detta år har beviljat undantag för användningen av bekämpningsmedel av Neonikotinoidtyp vid betning av oljeväxtfrön!

Under några års tid har Tukes beviljat undantag från Neonikotinoid-förbudet så att man i Finland fått använda med Elado- och Cruiserbetat utsäde vid sådd av våroljeväxter.

OBS! Så är inte mera fallet i år utan i vår är det förbjudet att så med frön som betats med Neonikotinoider.

I stället har man gett undantagstillstånd för ett nytt …

Read More
 

Också på spannmålssidan är förändringar på kommande! Betningsmedlena Bytan I och Baytan Universal är godkända att användas bara fram t.o.m. den 30.6.2019!

De gamla, kända betningsmedlena Baytan I och Baytan Universal kommer att avlägsnas från Tukes register över godkända bekämpningsmedel den 30.6.2019. Vid sådd av spannmål får man alltså för sista gången i år använda utsäde betat med dessa produkter fram t.o.m. den 30.6.2019!

Du som hittills betat med pulverbetningsmedel står också inför andra krav på förändring, – …

Read More
 

Nu börjar det brådska med att söka krisstödet.

Från och med den 7.1. har det varit möjligt att ansöka om krisstöd på Vipun. Krisstödet har kommit till pga. den extrema torka som vi och våra grödor drabbades av i somras.

Man skall ansöka om krisstödet inom januari månad antingen via Vipun eller med blankett 486. På AB-området kan man söka stödet för fodervallar, foderkorn …

Read More
 

Kom ihåg att analysera ditt utsäde! Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Pris i Västankvarn för grobarhet på papper som obetat + betat + tkv uppgår nu till …

Read More
 

Riskerna för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus på Sällskapets område under växtperioden 2019 ser igen lovande små ut.

Resultaten av räkningen av övervintrande, levande ägg av häggbladlöss på de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna tyder på att riskerna för angrepp av inhemska bladlöss är små.

Gränsen för möjlig risk för angrepp uppgår till 15 st levande, övervintrande ägg per hundra knoppar men på ”våra” kvistar hittades under 10 st så riskerna verkar …

Read More
 

God fortsättning på det nya året, – nytt åt med nya ansökningar! Nu är det aktuellt att börja söka krisstödet.

Från och med i går, den 7.1., har det varit möjligt att ansöka om krisstöd på Vipun. Krisstödet har kommit till pga. den extrema torka som vi och våra grödor drabbades av i somras.

Man skall ansöka om krisstödet inom januari månad antingen via Vipun eller med blankett 486. På AB-området kan man söka stödet för …

Read More
 

I morgon är det årets mörkaste dag men sedan går vi mot ljusare tider och julen närmar sig med stormsteg så vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Alla vi på Sällskapet önskar våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År! – Hoppas det nya året blir skördemässigt bättre än 2018!

 

Denna sida är uppdaterad den 21.12.2018 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Priserna på våra produkter är nu på en hyfsad nivå men följ med läget och var beredd att agera snabbt! Representativa analyser är viktiga för att finna rätt avsaluadress och därmed få möjligast högt pris för varan!

Priserna på spannmål har nu en tid hållits på en hyfsad nivå men det gäller att vara aktiv och följa med läget, – åt vilket håll går produktpriserna.

Det är för den egna nattsömnens skull viktigt att tänka som så att när priserna nått en så hög nivå att ”nu vill man sälja” så skall man …

Read More
 

Åren är inte lika! I fjol närmade sig den totala regnmängden i Ingå från oktober månad fram till dessa dagar i december 450 mm. I år är läget det motsatta med låga grundvatten lokalt.

Med tanke på speciellt våra lerjordars struktur har den här höstens väder hittills varit gynnsamt med måttliga regnmängder och några gånger frusen mark. Förstås kan rikliga regn på upptinad mark ännu slamma till lerorna men så här långt ser det rätt bra ut.

Flera av rågbroddarna har varit oroväckande frodiga och eventuell spillsäd av föregående vårgröda …

Read More