Väderdata

Välkommen till vår nya service där man kan följa med väderdata året runt. Väderdata hämtas från våra väderstationer i Västankvarn, Ingå och Stor Sarvlaks, Lovisa. Väderstationerna förnyades i våras och är av nyaste teknik från Vaisala och de är i funktion även under vintern. Via tjänsten kan man för tillfället följa med temperatur, nederbörd, relativ … Läs mer

Ärtvecklarförekomsten alltjämt på en hög nivå

I dag, den 5.7., har förekomsten av ärtvecklare hållits på en rätt hög-hög nivå i observationsärtfälten både i Ingå och Karis i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i Ingå i dag fanns det 11 st respektive 5 st ärtvecklare i de två fällorna. I ärtvecklarfällor utsatta i Karis var det … Läs mer

Ärtvecklarförekomsten har exploderat

I dag, den 1.7., har förekomsten av ärtvecklare ökat explosionsartat i observationsärtfälten både i Ingå och Karis i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i Ingå i dag fanns det 31 st respektive 24 st ärtvecklare i de två fällorna. I ärtvecklarfällor utsatta i Karis var det också igen full action … Läs mer

Ihållande hetta, torka och blåst

Tyvärr tar den ihållande hettan, torkan och blåsten nu hårt på de sådda grödorna, -läget har tyvärr förändrats till det sämre sedan den senaste veckan förutom där man fått åskregn! När gamla tegdiken, täckdiken och jordartsgränser börjar synas klart i bestånden så vet man att toppskörden definitivt gått förlorad. Torkan, den pinande hettan i kombination … Läs mer

Gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor i många spannmålsfält

Det förekommer i år ovanligt mycket gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor i många spannmålsfält. Insekter är bovarna. Speciellt om man tittar nedåt i vårsädsbestånd kan man på många håll hitta en hel del bortgulnade/gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor. Om plantans huvudskott dött rätt tidigt på 2-4-bladstadiet torde skadegöraren vara larven av fritfluga. Det … Läs mer

Ärtvecklarförekomst

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område. Vi har under vecka 24, den 16-17.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. I dag, den 28.6., har en ökad aktivitet kunnat märkas på observationsärtfälten både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal … Läs mer

Kålbladstekelns glupska larv

Se upp för gnagskador på våroljeväxternas blad gjorda av Kålbladstekelns glupska larv! Lokalt har det nu hittats skador på våroljeväxters blad förorsakade av Kålbladstekelns glupska larv. Kålbladstekellarver förekommer i två generationer, – en som angriper våroljeväxter i juni-juli och en som angriper höstoljeväxter från augusti tills frosten kommer. Den vuxna, äggläggande stekeln liknar en fluga … Läs mer

I en del spannmålsfält kan man nu hitta vita strimmor mellan bladnerverna och t.o.m. även helt vitätna främst flaggblad.

Man kan nu i spannmålsfält hitta främst flaggblad på vilka det finns vita strimmor men också helt vitätna blad. Förekomsten är ofta mycket lokal och kan drabba t.o.m. bara vissa delar av ett skifte. Den skyldiga till skadorna är Sädesbladbaggen och främst dess larv. Den fullvuxna skalbaggen har metallglänsande blå täckvingar medan halsskölden och benen … Läs mer

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 24, den 16-17.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. I dag, den 24.6., är läget ännu lugnt på observationsärtfälten både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det 1 … Läs mer