Archive for ‘Aktuellt’

Lokalt har det på områden som såtts före regn nu i värmen bildats en svår/ogenomtränglig skorpa som hindrar uppkomsten. Gå genast ut i fälten och kontrollera läget om du har ler/mjälhaltiga jordar som brukar bilda skorpa!

Eftersom det på Sällskapets östra område under föregående veckoslutet lokalt fallit stora mängder regn, från ca 20 – > 50mm, kommer det åtminstone där på många håll att bildas en skorpa som bromsar/förhindrar uppkomst. Märk dock att det också på fält i västra Nyland som såtts före Valborgsregnen lokalt nu finns svår skorpbildning! Riskerna är …

Read More
 

Lokalt finns det nu omkringflygande kålmalar efter för dem gynnsamma tidigare syd-sydostvindar! Förekomsten är nu rikligare i de östra delarna av östra Nyland men följ med läget överallt!

Lokalt kan man nu främst i de östra delarna av Sällskapets område hitta omkringflygande honor av kålmal. Kålmalarna är en dryg centimeter långa, små, beige fjärilar med bruna teckningar som då de landar rullar ihop sina vingar till ett ”rör” med några mm:s diameter. När man närmar sig dem flyger de oftast bara en-ett par …

Read More
 

Saker att hålla koll på nu som bäst:

”Turen” att få nya arealer har i år fallit främst på gårdar i östra Nyland.På en del skiften har man felaktigt flyttat skiftesgränsen bort från dikenas mitt in mot åkerns kant. Felaktigheten gäller diken med en bredd på maximalt tre meter vid vilka skiftets areal skall räknas till dikets mitt! Ge akt på det här …

Read More
 

Ojämnt falla ödets lotter, – eller rättare sagt regnets droppar! Det är nu mycket stora skillnader mellan Sällskapets västra och östra områden, – alla har inte fått njuta av denna vårs lätt redande och fina bruk!

Eftersom sådden, – ja tom. starten på sådden, i år dragit ut på tiden så har vi nu ovanligt stora skillnader i läget med vårsådden mellan de västra och de östra delarna av Nyland. I de mest västra delarna var/blev vårsådden mycket långt avslutad vid Valborgshelgen medan det pga. avbrytande och, under det senaste veckoslutet …

Read More
 

Tidpunkten för ogräsbekämpning i höstsäden är nu inne på ännu obekämpade fält bara åkrarna bär.

Efter en lång räcka av nätter med också hård nattfrost så har vädret nu blivit något varmare men det gäller ännu att vara observant! Höstvetena har i allmänhet bestockat sig hyffsat-rätt så bra i det svala vädret och rågen, på andra platser än i sydbranter, börjar nu bilda den första noden så tidpunkten för ogräsbekämpning …

Read More
 

Har vi fått njuta av det bästa bruket i mannaminne denna vår!?

Eftersom mannaminnet har begränsad brukstid vågar man nog påstå att de flesta jordarna denna vår varit möra och har rätt sig synnerligen bra, – bäst i mannaminne!

Fjolårets torka förde också positiva saker med sig iom. att åkrarna inte slammade till ens av hårda höstregn. Också den rätt måttliga tjälen har tydligen gjort sitt så att …

Read More
 

I år har vårvädret verkligen varit varierande med rekordvarma drygt 22 grader den 27.4. och hård frost på drygt minus 9 grader natten den 29.4. och frostnätterna har bara fortsatt efter det! De här temperatursvängningarna tar på grödorna och man bör vänta med en eventuell ogräsbekämpning tills vädret varit frostfritt åtminstone ett dygn före och efter bekämpningen!

Tillväxten i både höstgrödorna och ogräsen har hittills varit rätt långsam i det nu rådande svala vädret. Speciellt de vårgroende ogräsens groning och tillväxt har varit långsam.

Övervintrande ogräs tar dock fart igen om vädret blir varmare och växer sig snabbt rätt stora. Kontrollera därför noggrant förekomsten av ogräs s.s. baldersbrå och snärjmåra i höstsädsbroddarna, speciellt i …

Read More
 

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningarna för grödorna

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter, – bäst är det att göra dem efterhand så länge som åtgärderna är i färskt minne! Anteckna så- och gödslingsdatum samt slutligen använda mängder per ha. För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat med EXAKT rätt namn och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna …

Read More
 

Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till vårt nu gällande ”nya” stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar får inte vara i ”jordbruksanvändning” före den 16.8. och får således INTE betas eller skördas före den 16.8. De får avslutas …

Read More
 

Årets stödansökan i e-tjänsten Vipu verkar köra igång fr.o.m. den 29.4.

Om Livsmedelsverkets nu utlovade tidtabell håller så kan årets stödansökan i e-tjänsten Vipu köra igång fr.o.m. den 29.4. och man har tid på sig att lämna in den samlade stödansökan ända fram till den 17.6.2019.

Notera att adressen är ny för i år!! Den nya är:  https://vipu.ruokavirasto.fi

Redan före stödansökan kan påbörjas kan man kolla in …

Read More