Hittills har ett status quo-läge rått för förväntningarna på reglerna för år 2015:s nya stöd/ersättningar sedan december!

Eftersom inga preciseringar på lång tid erhållits om årets nya regler för stöd och ersättningar har inte några uppdateringar med mera information kunnat göras i ämnet!

Under denna månad bör dock reglerna efterhand bli tydligare utformade och då nya fakta …

Read More
 

Analyser av spannmålsprover görs i år igen i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt …

Read More
 

Kontrollera grobarheten i fjolårets skörd senast nu!

Det gäller att kolla det egna utsädets grobarhet nu och att beställa nytt utsäde snarast om det behövs. Vårbruket verkar i år bli tidigt om inget omslag sker i väderleken!

Lämpligast, och …

Read More
 

Slutlig odlingsplanering inför år 2015

Med det gångna årets nedåtgående trend i prisutvecklingen på spannmålsmarknaden i färskt minne är det skäl att inte ytterligare öka på lagren av spannmål genom att envist hålla fast vid spannmålsodling! Så som i tidigare inlägg här informerats så får vi i Finland i år ett undantag …

Read More
 

Reglerna för år 2015:s nya stöd/ersättningar verkar börja klarna efterhand:

Efter en hel del roende och hopande verkar reglerna för den stora stödreformen 2015 äntligen börja klarna efterhand, – de slutliga tillämpningarna för hur detaljerna skall tolkas låter dock säkert ännu vänta på sig så därför kan man inte ännu gå in på …

Read More
 

Nytt undantagstillstånd från Tukes beviljat för användande av Neonikotinoider som bet-ningsmedel för våroljeväxter våren 2015!

Tukes har alltså gett ett nytt undantagstillstånd för att våren 2015 få beta våroljeväxter med Neonikotenoiderna Elado FS 480 och Cruiser OSR eftersom det inte finns andra effektiva, ersättande betningsmedel eller metoder som skulle säkerställa effekten mot jordloppor.

Detta …

Read More
 

Se upp med långvariga vallars risk för att bli överförda till permanent vall!

EU-domstolen har intagit en strikt linje mot vallar som utan avbrott varit produktionsvallar i minst fem år inklusive år 2014!

Observera att om man under något av de…

Read More
 

Överförandet av äganderätten till gårdsstödsrättigheter till en icke aktiv, icke odlande markägare är inte mera möjlig efter årsskiftet 2014/2015!

Det är skäl att notera att fr.o.m. nästa år är det möjligt att flytta äganderätten till gårdsstödsrättigheter bara mellan aktiva odlare. När gårdsstödssystemet togs i bruk år 2006 fastställdes äganderätten till gårdsstödsrättigheterna åt den som då odlade åkrarna. Fastän arrendeavtal senare förlängts och …

Read More
 

Det kan vara en risk att lämna tillfälligt icke odlade områden nästa vår!

Nästa vår gäller det att noggrant följa med hur de slutliga reglerna utformas och krav kan finnas på att all stödduglig areal är aktivt odlad och är med i stödansökan. Tillfälligt icke odlade områden av åkrar mister i så fall sin stödrättighet! Se …

Read More
 

Kolla eventuella lokala angrepp av fritfluglarver främst i de tidigt sådda, obekämpade, rågfälten.

Det varma vädret, speciellt veckoslutet 13. – 14.9. gjorde att fritflugorna stortrivdes. Då vi kring den tidpunkten kollade utplacerade limfällor förekom mycket rikligt med fritflugor överallt!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla och speciellt i västra Nyland uppgick antalet på ett dygn till > 100st/fälla så man kunde i år tala om en verklig …

Read More