Risk för skorpbildning efter rikliga regn

Read More
 

Höstsädsfälten återfår äntligen färgen men de vårgroende ogräsen är också på gång!

Read More
 

Jordloppor finns redan i fälten, – följ noga med situationen

Read More
 

Lokalt liten inhemsk förekomst av övervintrande ägg av häggbladlus!

Read More
 

Höstsädsbroddarna tvekar i det kalla vädret

Read More
 

Höstsädens ogräsbekämpning:

Read More
 

Vallarnas ogräsbekämpning brådskar

Read More
 

Höstsädsbroddarnas skick är varierande denna vår

Read More
 

Du som valt tilläggsåtgärden Preciserad kvävegödsling:

Read More
 

Se upp med skiften som under åren 2012-2013 varit anmälda som gröngödslingsvallar!

Read More