Valborgschampagnen är slut och allvaret kallar! Höstsädens ogräsbekämpning bråds-kar!

De lokalt rikliga regnen har stört vårbrukandet men en positiv sak har varit att höstsädsbroddarna tack vare regnen, och den nu ökande värmen, i allmänhet börjar komma i gång på allvar. Rågen har tänjt på sig, den första noden är bildad och i varmare lägen bildas den andra noden efterhand. Höstvetesbroddarna har under de svala …

Read More
 

Risk för resistens!

Eftersom det på många håll, också i Finland, uppstått resistens mot bekämpningsmedel är det skäl att ta riskerna för resistens på allvar! Använd inte samma preparat flera år i följd utan sträva till att variera använda preparat. Detta gäller speciellt lågdosmedel eftersom resistens mot dessa förekommer hos bl.a. våtarv, även kalla natagräs!

Märk dock att medel …

Read More
 

Glad Valborg önskas alla våra kunder och samarbetspartners efter skorpbildande ös-regn och snöfall!

Eftersom det på Sällskapets område under vecka 17-18 fallit t.o.m. 60 mm regn inkluderande t.o.m. 4 cm snö så finns det en klar oro för hur de sådda fälten skall klara sig!

Redan det att sådden följs av en …

Read More
 

Behärska ivern att anlägga skyddszoner!

Eftersom intresset för att anlägga Skyddszoner verkar vara (för) stort så kommer myndigheterna att ändra reglerna för att bromsa intresset!

Begränsningen sker via en åtstramning av reglerna för Kompensationsersättningen år 2016.

Ännu i år får man på gården ha sammanlagt högst 25 % av arealen som träda + Naturvårdsåker utan att nedskärningar görs i utbetalandet av Kompensationsersättningen.

I …

Read More
 

Finland verkar inte få några undantag från reglerna om permanent gräsmark!

Trots vaga löften om att Finlands förhållanden skulle tas i beaktande så verkar inga undantag ges från EU:s sida!

Detta betyder att skiften som, i sin helhet, utgjort vall under åren 2010 – 2014 och om de ännu 2015 anmäls som vall så betraktas de som permanent gräsmark år 2015! Kontrollera i Mavis utskickade …

Read More
 

Reglerna för år 2015:s nya stöd/ersättningar börjar klarna efterhand:

Trots att vårbruket, om vädret hålls fint, närmar sig med stormsteg finns det ännu en hel del öppna frågor beträffande reglerna för årets nya ”ersättningar” och de permanenta vallarna!

 

Här är några viktiga saker som man bör hålla sig till och/eller se upp med:

Se till att du utnyttjar dina stödrättigheter möjligast jämt …

Read More
 

Höstsädsbroddarna pinade efter månadsskiftets ”takatalvi”

På stora delar av Sällskapets område föll det under månadsskiftet mars-april sammanlagt över 50 mm inkluderande både regn och snö! Den åtföljande kylan har gjort att tillväxten hittills varit obefintlig. Tvärtom har många broddar lidit rätt hårt av ihållande iskalla vindar!

Rödfärgningen, av speciellt rågbroddar, är rätt vanlig under kalla vårar och är oftast övergående. Höstvetebroddar …

Read More
 

Håsa inte med övergödslingen av höstsäd!

Trots att några redan gått ut och övergödslat sina höstsädsbroddar så finns det ingen orsak till överdriven brådska!

Med en övergödsling redan nu driver man på växtligheten att för tidigt starta tillväxten. Väderleksprognoserna utlovar kallt väder med eventuella snöfall. En …

Read More
 

Hittills har ett status quo-läge rått för förväntningarna på reglerna för år 2015:s nya stöd/ersättningar sedan december!

Eftersom inga preciseringar på lång tid erhållits om årets nya regler för stöd och ersättningar har inte några uppdateringar med mera information kunnat göras i ämnet!

Under denna månad bör dock reglerna efterhand bli tydligare utformade och då nya fakta …

Read More
 

Analyser av spannmålsprover görs i år igen i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt …

Read More